עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין פינלנד

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין פינלנד

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין פינלנד

מיסוי בינלאומי - הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של פינלנד בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של פינלנד, ברצותן לכרות הסכם למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון,הסכימו לאמור:

סעיף 1: בני אדם נדונים

הסכם זה יחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 2: מיסים נדונים

1. הסכם זה יחול לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או הרשויות המקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ועל הון ייחשבו כל המיסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון, או על רכיבי הכנסה או הון, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מיסים על סך כל השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מיסים על עליית ערך של נכסים.

3. המיסים הקיימים שעליהם יחול הסכם זה הם:

א. בפינלנד:

(1) מסי ההכנסה הממלכתיים;

(2) מס ההכנסה על תאגידים;

(3) המס הקהילתי על הכנסה;

(4) המס הכנסייתי על הכנסה;

(5) המס המנוכה במקור מריבית;

(6) המס המנוכה במקור מהכנסה של לא-תושבים; וכן

(7) המס הממלכתי על הון;

(להלן - "מס פיני");

ב. בישראל:

(1) מס הכנסה (לרבות מס רווחי הון);

(2) מס החברות;

(3) המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין; וכן

(4) מס הרכוש הלאומי;

(להלן - "מס ישראלי").

4. ההסכם יחול גם על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתו של ההסכם, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שנעשה בדיני המיסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות הסכם זה, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:

(א) המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

(ב) המונח "חברה " פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;

(ג) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

(ד) המונח "אזרח" פירושו:

(1) כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(2) כל אדם משפטי, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים של מדינה מתקשרת;

(ה) המונח "תחבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים ע"י מיזם שמקום הניהול הממשי שלו נמצאים במדינה מתקשרת, למעט מקום שהספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת;

(ו) המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

(1) בפינלנד - משרד האוצר, נציגו המוסמך או הרשות אשר מיועדת ע"י משרד האוצר כרשות מוסמכת;

(2) בישראל - שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. ביחס ליישום הסכם זה ע"י המדינות המתקשרות, תהא לכל מונח שלא הוגדר בו, אלא אם מתבקש אחרת מן ההקשר, המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למיסים שהסכם זה חל עליהם, וכל משמעות לפי דיני המס בני ההחלה של אותה מדינה עדיפה על משמעות שניתנה למונח לפי דינים אחרים של אותה מדינה.

סעיף 4: מקום מושב

1. למטרות הסכם זה, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום ההתאגדות (רישום) שלו או כל מבחן אחר כיוצא באלה, וכולל גם את אותה מדינה וכל יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, אבל מונח זה אינו כולל אדם הנתון למס באותה מדינה רק ביחס להכנסה ממקורות באותה מדינה או להון שמקומו בה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו אך ורק כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי מדינות המתקשרות, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית ויקבעו את צורת ההחלה של ההסכם על האדם האמור. ביישוב כאמור ובקביעת מעמדו של אותו אדם שאינו יחיד, תהיה התחשבות בכללים הכלולים בס"ק 3 לסעיף 4 של דגם אמנת המס של OECD, שאומץ ב-1992 (כפי שתוקן מעת לעת), בעיקר לאזכור הנוגע מקום הניהול בפועל, ולעובדת המקום שבו ממומשים הניהול והפיקוח המרכזיים.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות הסכם זה, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה; וכן

(ו) מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.

3. כן יראו את המונח "מוסד קבע" כאילו הוא כולל:

(א) אתר בנייה או פרויקט בינוי או התקנה או הרכבה, רק אם הוא נמשך יותר משנים עשר חודשים;

(ב) האחזקה, לפרק זמן של יותר משישה חודשים, של מיכון או ציוד למטרות השכרה (למעט מקום שחלות הוראות ס"ק 2 לסעיף 8)).

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, של כל פעילות שטיבה הכנה או עזר;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו במדינה מתקשרת סמכות לעשות חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם נוטל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. יזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

7. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (בין אם באמצעות מוסד קבע או בדרך אחרת), או נשלטת על ידי חברה כזו, לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או מייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. א. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים.

ב. המונח "מקרקעין" יכלול בכל מקרה בניינים, נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים.

ג. ספינות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר, מהשכרה או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. מקום שהבעלות על מניות או זכויות תאגידיות בחברה מזכה את בעלי המניות או הזכויות התאגידיות בזכויות להנאה ממקרקעין שבידי החברה , את ההכנסה מהשימוש הישיר, מההשכרה או מהשימוש בכל דרך אחרת בזכות להנאה כאמור, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין.

5. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, זולת אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מינהליות כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בס"ק 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם שיטת הייחוס שתאומץ תהיה כזאת שתביא לתוצאה התואמת את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שהרווחים כוללים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של הסכם זה, כי אז הוראות אותם סעיפים לא יושפעו מהוראות סעיף זה.

סעיף 8: הובלה ימית ואווירית

1. רווחי מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות או כלי טיס בתחבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. רווחי מיזם של מדינה מתקשרת מהשימוש, האחזקה או ההשכרה של מכולות (לרבות נגררות, אסדות וציוד קשור להובלת מכולות) המשמשות להובלת טובין או סחורה יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, למעט מקום שמכולות כאמור משמשות להובלת טובין או סחורה אך ורק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,

ובכל אחד משני המצבים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חויב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה המתקשרת האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים, כאשר היא רואה את ההתאמה כמוצדקת. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב להוראות האחרות של הסכם זה ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך לא יעלה על:

(א) 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (שאיננה שותפות) השולטת במישרין או בעקיפין ב-10 אחוזים לפחות מכוח ההצבעה בחברה המשלמת את הדיבידנדים;

(ב) 15 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

2. (א) על אף הוראות ס"ק 1, כל עוד יחיד תושב פינלנד, לפי דיני המיסים הפיניים, זכאי לזיכוי מס ביחס לדיבידנדים שמשלמת חברה תושבת פינלנד, דיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת פינלנד לתושב ישראל יהיו חייבים במס רק בישראל אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב ישראל.

(ב) על אף הוראות תת-ס"ק א' לס"ק 1, דיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת ישראל לתושב פינלנד ניתן לחייב במס בישראל ובהתאם לדיני המס הישראליים, אבל אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא חברה שהיא תושבת פינלנד והמחזיקה ישירות ב-25 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים, המס המוטל כך לא יעלה על:

1. 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים, אם הדיבידנדים משתלמים מרווחים אשר, מכוח הוראות בחוק הישראלי לעידוד השקעות בישראל, פטורים ממס או כפופים למס בשיעור הנמוך יותר מהשיעור הרגיל המוטל על רווחי חברה תושבת ישראל;

2. 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא ישפיעו על חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

4. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לעניין מיסים כהכנסה ממניות לפי חוקי של המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

5. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בפועל באותו מוסד קבע או בסיס קבוע;במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

6. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה ממשית למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

7. על אף הוראות סעיף זה או ס"ק 2 לסעיף 24, מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מנהלת עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ניתן לחייב, אחרי החיוב במס תאגידים, בהתאם לחוקים הפנימיים של אותה מדינה אחרת, במס בשיעור שלא יעלה על:

א. 10 אחוזים מקום שהוחל שיעור מס חברות נמוך יותר מהשיעור הרגיל;

ב. 5 אחוזים בכל המקרים האחרים.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם בעל הזכות שביושר לריבית הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית.

3. תושב מדינה מתקשרת רשאי לבחור לשלם מס במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחת הריבית, במקום המיסוי המאוזכר בס"ק 2, על הסכום נטו של הריבית. במקרה זה, שיעור המס בס"ק 2 לא יחול. הרשות המוסמכת של אותה מדינה אחרת רשאית לאמץ כללים סבירים לקביעת ההכנסה האמורה ולדיווח עליה.

4. על אף הוראות ס"ק 2 ו-3,

א. ריבית הנצמחת בישראל תהיה חייבת במס רק בפינלנד אם הריבית משתלמת:

1. למדינת פינלנד, או לרשות מקומית או לגוף משפטי שלה;

2. לבנק של פינלנד;

3. לקרן הפינית לשיתוף פעולה תעשייתי בע"מ ((FINNFUNDאו כל מוסד דומה אחר, כפי שיוסכם מעת לעת בין הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות;

ב. ריבית הנצמחת בפינלנד תהיה חייבת במס רק בישראל אם הריבית משתלמת:

1. למדינת ישראל, או לרשות מקומית או למוסד ממשלתי שלה;

2. לבנק ישראל;

3. לכל מוסד ציבורי, כפי שיוסכם מעת לעת בין הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות;

5. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהיו מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרות סעיף זה.

6. הוראות סעיפים קטנים 1, 2 ו-3 יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

7. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא תושב אותה מדינה. אולם מקום שיש לאדם המשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

8. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, ביחס לתביעת החוב שעליה היא משתלמת, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של הסכם זה.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה. ואולם, אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש, או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות תוכנות מחשב, סרטי קולנוע, וסרטים או קלטות לשידור ברדיו או בטלוויזיה, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית לאותו מוסד קבע או אותו בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא תושב אותה מדינה. אולם מקום שיש לאדם המשלם את התמלוגים, בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה, יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל מדינה מתקשרת, תוך התחשבות נאותה בהוראותיו האחרות של הסכם זה.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, כהגדרתם לפי סעיף 6(2) והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. המונח "מקרקעין" בסעיף זה פירושו מניות או זכויות אחרות בתאגיד, וכן כל זכויות אחרות, בחברת נדל"ן (שהיא חברה ש50- אחוזים או יותר מערך השוק של נכסיה מורכבים ממקרקעין, בין אם בבעלות ישירה או עקיפה של החברה , או זכויות במקרקעין). מניות או זכויות כאמור ייראו כאילו מקומן במדינה המתקשרת אשר בה נמצאים המקרקעין שמהם נצמחים רווחי הון כאמור.

3. רווחים שמפיק תושב של מדינה מתקשרת ממכירה, מחילופין או מסילוק בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, של מניות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת, אבל רק אם תושב המדינה הנזכרת ראשונה היה הבעלים, במישרין או בעקיפין, בכל עת בתקופת שנים עשר החודשים שקדמה למכירה, לחילופין או לסילוק בדרך אחרת כאמור, של מניות המעניקות את הזכות ל-10 אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בחברה , אולם המס המוטל באותה מדינה אחרת לא יעלה על 20 אחוזים מהרווחים האמורים. למטרות ס"ק זה, יראו בעלות עקיפה ככוללת בעלות בידי אדם קשור, אך לא מוגבלת לה.

4. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע, העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

5. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתחבורה בינלאומית, או רווחים מהעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

6. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהעברת מכולות (לרבות נגררות, אסדות וציוד קשור להובלת מכולות) המשמשות להובלת טובין או סחורה יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, למעט מקום שמכולות כאמור משמשות להובלת טובין וסחורה אך ורק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת.

7. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בסעיפים הקטנים הקודמים של סעיף זה, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם עומד לרשותו באופן סדיר בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת, לצורך ביצוע פעילויותיו. אם יש לו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייב את ההכנסה במס במדינה האחרת, אולם רק אותו חלק ממנה שניתן לייחס לאותו בסיס קבוע.

2. המונח "שירותים אישיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19 ו-20, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בכל תקופה של של 12 חודשים המתחילה או נגמרת בשנת הלוח הנוגעת בדבר; וכן

(ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בספינה או בכלי טיס המופעלים בתחבורה בינלאומית ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל גוף דומה אחר של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף האמור בסעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

סעיף 18: קיצבאות, קיצבאות שנתיות ותשלומים דומים

1. בכפוף להוראות סעיף 19(2), קיצבאות וגמול דומה אחר תמורת עבודה בעבר, או קיצבה שנתית כלשהי, ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

2. על אף הוראות ס"ק 1, ובכפוף להוראות סעיף 19(2), פנסיות ששולמו והטבות אחרות, בין בתשלומים מעת לעת או בתשלום חד פעמי, שהוענקו לפי חקיקת הביטוח הסוציאלי של מדינה מתקשרת או לפי כל תוכנית ציבורית שאירגנה מדינה מתקשרת למטרות רווחה סוציאלית, או כל קיצבה שנתית הנצמחת במדינה מתקשרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה.

3. המונח "קיצבה שנתית" בסעיף זה פירושו סכום קבוע המשתלם מעת לעת בזמנים קבועים במשך החיים, או במשך פרק זמן קבוע או ניתן לקביעה, לפי התחייבות לבצע את התשלומים תמורת פיצוי נאות ומלא בכסף או בשווה כסף (שאינו שירותים שניתנו).

סעיף 19: שירות ממשלתי

1. (א) משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, למעט קיצבה, ששולמו בידי מדינה מתקשרת, או יחידתמשנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או גוף או רשות, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה המתקשרת שהיחיד הוא תושב בת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא:

(1) אזרחה של אותה מדינה; או

(2) לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או גוף או רשות, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קיצבה כזו רק במדינה המתקשרת שהיחיד הוא תושב בה אם הוא אזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16, 17 ו-18 יחולו על משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, ועל קיצבאות, בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: סטודנטים וחניכים

1. תשלומים שסטודנט או שולייה או חניך בטכניקה, בחקלאות או ביערנות שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות לימודים או הכשרה, מקבל לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

2. סטודנט באוניברסיטה או במוסד אחר להשכלה גבוהה במדינה מתקשרת, או שולייה או חניך בטכניקה, בחקלאות או ביערנות שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה המתקשרת האחרת פרק זמן רצוף שאינו עולה על 183 ימים, לא יהיה חייב במס באתה מדינה אחרת ביחס לגמול על שירותים שניתנו באותה מדינה, בתנאי שהשירותים קשורים ללימודיו או להכשרתו והגמול מהווה הכנסה הנחוצה לקיומו.

סעיף 21: הכנסה אחת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, הנצמחים במקום כלשהו, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של הסכם זה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין לפי הגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

סעיף 22: הון

1. הון שמייצגים מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6(2) הנמצאים בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת ושמקומם במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת. המונח "מקרקעין" יכלול גם מניות וזכויות המאוזכרות בסעיף 13(2), ויראו מניות וזכויות אלה כאילו מקומן במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין שמהם הן מפיקות את ערכן.

2. הון שמייצגים מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.

3. הון שמייצגים ספינות וכלי טיס המופעלים בתחבורה בינלאומית ע"י תושב מדינה מתקשרת, ומטלטלין השייכים להפעלת הספינות וכלי הטיס האמורים, יהיה חייב במס רק באותה מדינה.

4. הון המיוצג ע"י מכולות (לרבות נגררות, אסדות וציוד קשור להובלת מכולות) המשמשות תושב של מדינה מתקשרת להובלת טובין או סחורה יהיה חייב במס רק באותה מדינה, למעט מקום שמכולות כאמור משמשות להובלת טובין או סחורה אך ורק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת.

5. כל המרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים מס רק באותה מדינה.

סעיף 23: ביטול מסי כפל

1. בכפוף להוראות החוק הפיני בנוגע לביטול מסי כפל בינלאומיים (אשר לא ישפיעו על העקרון הכללי שכאן), יבוטלו מסי כפל בפינלנד כדלקמן:

(א) מקום שתושב פינלנד מפיק הכנסה או הוא בעל הון אשר, בהתאם להוראות סעיף זה, ניתן לחייבו במס בישראל, פינלנד, בכפוף לתת-ס"ק ב', תתיר:

1. כניכוי ממס ההכנסה הפיני של אותו אדם, סכום השווה למס ההכנסה הישראלי ששולם לפי החוק הישראלי ובהתאם להסכם זה, כפי שחושב בהתייחסות להכנסה שבהתייחסות אליה מחושב המס הפיני;

2. כניכוי ממס ההון הפיני של אותו אדם, סכום השווה למס ההון הישראלי ששולם לפי החוק הישראלי ובהתאם להסכם זה, כפי שחושב בהתייחסות להכנסה שבהתייחסות אליה מחושב המס הפיני;

(ב) דיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת ישראל לחברה שהיא תושבת פינלנד ואשר שולטת ישירות לפחות ב-10 אחוזים בכוח ההצבעה בחברה המשלמת את הדיבידנדים, תהיה פטורה ממס פיני.

(ג) למטרות תת-ס"ק א', המונח "מס הכנסה ישראלי ששולם" ייראה כאילו הוא כולל כל סכום שהיה משתלם כמס ישראלי, בהתאם להוראות הסכם זה, בכל שנה,למעט ניכוי המותר בקביעת ההכנסה החייבת במס, או הפחתת מס, או פטור ממס, המוענקים לגבי אותה שנה או כל חלק ממנה לפי:

1. החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959, החוק לעידוד התעשייה (מיסים) 1969, החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1981, והחוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), התש"ן-1990, והחוקים הנספחים אליהם (כפי שתוקנו מעת לעת בלי לפגוע בעקרון הכללי שלעיל); או

2. כל הוראה אחרת אשר עשויה להיקבע בחוק אחרי תאריך החתימה על הסכם זה המעניקה פטור ממס, או הפחתת מס, שמוסכם על הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות כי היא בעלת אופי דומה במהותו (כפי שתוקנה מעת לעת בלי לפגוע בעקרון הכללי שלעיל).

(ד) הוראות תת-ס"ק ג' יחולו בעשר השנים הראשונות להיותו של ההסכם בתוקף, אולם הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להיוועץ זו בזו על מנת לקבוע אם פרק הזמן האמור יוארך.

2. בישראל יבוטלו מסי כפל כדלקמן:

מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה או הוא בעל הון, אשר בהתאם להוראות הסכם זה ניתן לחייב במס בפינלנד,ישראל תתיר:

א. כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה ששולם בפינלנד;

ב. כניכוי מהמס על ההון של אותו תושב, סכום השווה למס ההון ששולם בפינלנד.

אולם הניכוי האמור לא יעלה בשום מקרה על אותו חלק ממס הכנסה, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס, לפי המקרה, להכנסה או להון שניתן לחייב במס בפינלנד.

3. מקום שבהתאם להוראה כלשהי של הסכם זה הכנסה שמפיק או הון שבבעלות תושב של מדינה מתקשרת פטורים ממס באותה מדינה, אף על פי כן, רשאית המדינה האמורה, בחישוב סכום המס על ההכנסה או ההון הנותרים של התושב האמור, לקחת בחשבון את ההכנסה או ההון הפטורים.

סעיף 24: אי-אפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר ביחס למקום מושב. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות והפחתות למטרות מיסוי, שהיא מעניקה לתושביה-שלה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9(1), סעיף 10(8) או סעיף 12(6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל החובות של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת יהיו, למטרות קביעת ההון החייב במס של המיזם האמור, מוכרים כניכויים לפי אותם תנאים כאילו נזקפו לזכותו של תושב המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזמים של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה המלאה או החלקית על הונם נתונה במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. הוראות סעיף זה, על אף הוראות סעיף 2, יחולו על מיסים מכל סוג ותיאור.

סעיף 25: הגבלת הטבות

1. אדם שהוא תושב מדינה מתקשרת והמפיק הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת יהיה זכאי, באותה מדינה אחרת, להטבות לפי הסכם זה רק אם האדם האמור הוא:

א. יחיד;

ב. 1. אדם, אשר יותר מחמישים אחוז מהבעלות שביושר בו (או במקרה של חברה , יותר מחמישים אחוז מהזכויות בו בכל אחד מהמקרים הבאים: הצבעות באסיפה הכללית; הפצת רווחים; חלוקת נכסים עם חיסול) הם בבעלות או בשליטה ישירה או עקיפה של בני אדם הזכאים להטבות לפי תת-ס"ק א' או תת-ס"ק ג'; וכן

2. אדם, אשר יותר מ-50 אחוזים מהכנסתו ברוטו אינם משמשים, ישירות או בעקיפין, לעמידה בחבויות (לרבות חבויות של ריבית או תמלוגים) כלפי אנשים שאינם זכאים להטבות;

ג. חברה אשר בסוג המניות העיקרי שלה קיים סחר מהותי ורגיל בבורסה מוכרת בכל אחת מהמדינות מהמתקשרות; או

ד. עוסק בניהול פעיל של סחר או עסקים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה (שאינם עסקים של ביצוע השקעות או ניהולן, אלא אם פעילויות אלה הן פעילויות בנקאות או ביטוח המבוצעות ע"י בנק או חברת ביטוח), וההכנסה הנצמחת במדינה המתקשרת האחרת נצמחת בקשר לאותם סחר או עסקים, או נובעת מהם.

2. נוסף על הוראות ס"ק 1, הרשויות המוסמכות של מדינה מתקשרת, בהסכמה הדדית, רשאיות:

א. לשלול את ההטבות לפי הסכם זה מכל אדם, או ביחס לכל עסקה, אם לדעתן הענקת הטבות אלה, לאור הנסיבות, מהווה ניצול לרעה של הסכם זה לאור מטרותיו, או

ב. להעניק את ההטבות לפי ההסכם לכל אדם שאינו זכאי להן אחרת מכוח ס"ק 1.

סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות הסכם זה, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר סעיף 24(1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי מיסוי שלא בהתאם להוראות ההסכם.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם להסכם זה. כל הסכם שיושג ייושם על אף מגבלות זמן כלשהן שבחוק הפנימי של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש ההסכם או יישומו. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות בהסכם.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו ישירות, לרבות באמצעות ועדה משותפת המורכבת מעצמן או מנציגיהן, על מנת להגיע להסכם כמובנו בסעיפים הקטנים הקודמים.

סעיף 27: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיו של הסכם זה, או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שהסכם זה דן בהם, במידה שהחיוב במס לפיהםאינו מנוגד להסכם. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת, יראו אותו כסודי באופן דומה למידע שהושג לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים בהסכם זה, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על אחת המדינות מתקשרות:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהג המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק מידע אשר אין לקבלו לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי להיות בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).

סעיף 28: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור בהסכם זה לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: כניסה לתוקף

1. ממשלות הצדדים המתקשרים יודיעו זו לזו שהדרישות החוקתיות לכניסתה לתוקף של הסכם זה מולאו.

2. הסכם זה תיכנס לתוקף בתאריך האחרונה מבין ההודעות המאוזכרות בס"ק 1, ולהוראותיה יהיה תוקף בשתי המדינות המתקשרות:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה ההסכם לתוקף, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למיסים אחרים על הכנסה ומיסים על הון, על מיסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנס ההסכם לתוקף, או אחרי יום זה.

3. האמנה בין הרפובליקה של פינלנד לבין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, שנחתמה בירושלים ב-21 בינואר 1965, כפי שתוקנה ע"י חילופי האיגרות מ-19 ומ-26 באוקטובר 1970 (להלן "האמנה מ-1965"), תחדל להיות בתוקף ביחס למיסים שהסכם זה חל עליהם בהתאם להוראות ס"ק 2. האמנה מ-1965 תבוא לידי סיום בתאריך האחרון שבו יש לה תוקף בהתאם להוראה הנ"ל של סעיף זה.

4. על אף הוראות ס"ק 2 ו-3, סעיף 20 לאמנה מ-1965 ימשיך לחול במשך שלוש השנים הראשונות שאחרי השנה שבה ההסכם בתוקף בהתאם לס"ק הנ"ל.

סעיף 30: סיום

הסכם זה יישאר בתוקף עד שאחת המדינות המתקשרות תביאו לידי סיום. כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את ההסכם לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, על ידי מסירת הודעה על סיום לפחות שישה חודשים לפני תום כל שנת לוח שאחרי תקופת חמש השנים מתאריך כניסת ההסכם לתוקף. במקרה זה, יחדל ההסכם להיות בעל תוקף בשתי המדינות המתקשרות:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למיסים אחרים על הכנסה ומיסים על הון, על מיסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב1-בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה.

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך איש ע"י ממשלתו, חתמו על הסכם זה.

נעשה ב ____ ב ________ התש"_, שהוא יום __________ 199-, בשני עותקים בשפה האנגלית.

_______________________                ____________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                         בשם ממשלת הרפובליקה של פינלנד

אמנה חדשה זו עם פינלנד נכנסה לתוקף ב-1.1.99. ראה להלן האמנה הקודמת עם פינלנד.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner