עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין מקסיקו

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין מקסיקו

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין מקסיקו

מיסוי בינלאומי - אמנה בין מדינת ישראל לבין המדינות המכסיקניות המאוחדות בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה ועל הון

ממשלת מדינת ישראל וממשלת המדינות המכסיקניות המאוחדות, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה ועל הון, אשר תיקרא להלן "האמנה", וכדי להוסיף ולפתח את יחסיהן ולהקל עליהם, הסכימו לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 2: המסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מסים על הכנסה ועל הון שמטילה כל מדינה מתקשרת.

2. כמסים על הכנסה ועל הון ייחשבו כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון, או על רכיבי הכנסה או הון, לרבות מסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מסים על סך כל השכר או משכורות, וכן מסים על עליית ערך של נכסים.

3. המסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם במיוחד:

א. במדינות המכסיקניות המאוחדות:

(1) מס ההכנסה (EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA); וכן

(2) מס הנכסים (EL IMPUESTO AL ACTIVO);

(להלן - "מס מכסיקני").

ב. בישראל:

(1) מס ההכנסה;

(2) מס החברות;

(3) מס רווחי ההון;

(4) המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין; וכן

(5) מס על הון המוטל לפי חוק מס רכוש;

(להלן - "מס ישראלי").

4. כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:

(א) המונח "מכסיקו" פירושו המדינות המכסיקנית המאוחדות; ובמובנו הגיאוגרפי, הוא כולל את שטח המדינות המכסיקניות המאוחדות; וכן את החלקים הבלתי נפרדים של הפדרציה; האיים, לרבות השוניות והמפרצים במים הסמוכים; האיים גוואדלופ ורוויאג'יגדו; המדף היבשתי וקרקעית הים ותת-הקרקע של האיים, המפרצים והשוניות; מי הימים הטריטוריאליים והמים הפנימיים ומעבר להם באזורים אשר עליהם, בהתאם למשפט הבינלאומי, מכסיקו רשאית לממש את זכויותיה הריבוניות לחיפוש ולניצול משאבי הטבע של קרקע הים, תת-הקרקע והמים שמעליהם; והחלל האווירי של השטח הלאומי, בהיקף ובתנאים שנקבע ע"י המשפט הבינלאומי.

(ב) המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמובנו הגיאוגרפי, הוא כולל את שטחי מדינת ישראל, ואת החלק מקרקע הים ומתת-הקרקע מתחת לים שעליהם יש למדינת ישראל זכויות ריבוניות בהתאם למשפט הבינלאומי; ולרבות האזור אשר בו, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל, ישראל זכאית לממש את זכויותיה בקשר לחיפוש וניצול אוצרות טבע הנמצאים מתחת לים;

(ג) המונחים "מדינה מתקשרת" ו"מדינה מתקשרת אחרת" פירושם מכסיקו או ישראל, לפי ההקשר;

(ד) המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

(ה) המונח "חברה " פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;

(ו) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

(ז) המונח "אזרח" פירושו:

(1) כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(2) כל אדם משפטי, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים של מדינה מתקשרת;

(ח) המונח "תחבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבאחת המדינות המתקשרות.

(ט) המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

(1) במכסיקו - משרד האוצר והאשראי הציבורי;

(2) בישראל - שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. (א) ביחס ליישום אמנה זו ע"י המדינות המתקשרות, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למסים שאמנה זו חלה עליהם. למשמעות המונח לפי דיני המיסוי של אותה מדינה תהיה עדיפות על המשמעות שיש למונח האמור לפי הוראות ענפי משפט אחרים של אותה מדינה.

(ב) אם כתוצאה מהוראות תת-ס"ק א', משמעותו של מונח לפי דיני מדינה מתקשרת שונה ממשמעות המונח לפי חוקי המדינה המתקשרת האחרת, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות, בהתאם להוראות סעיף 26, להסכים על משמעות משותפת לאותו מונח.

סעיף 4: תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום ההתאגדות שלו או כל מבחן אחר כיוצא באלה. אולם לא ייחשב אדם כתושב מדינה מתקשרת רק מכוח היותו נתון למס באותה מדינה ביחס להכנסה ממקורות באותה מדינה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, יראוהו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע;אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות, או של אף לא אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי מדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו. אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מקום הניהול הממשי שלו, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה;

(ו) מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים;

וכן

(ז) מתקן או מבנה המשמשים לחיפוש משאבים טבעיים.

3. המונח "מוסד קבע" כולל גם:

(א) אתר בנייה, פרוייקט בנייה, הרכבה או התקנה, או פעילויות פיקוח הקשורות אליהם, אך רק כאשר אותו אתר, פרויקט או פעילויות נמשכים לתקופה של יותר מ- 6 חודשים;

(ב) מתן שירותים, לרבות שירותי יעוץ, ע"י מיזם, באמצעות עובדים או כוח אדם אחר הפועל למען המיזם למטרה זו, אך רק כאשר פעולות מסוג זה נמשכות (לגבי אותו פרויקט או פרויקט קשור) בתוך המדינה תקופה או תקופות מצטברות של יותר מ-12 חודשים בתוך כל תקופה של 24 חודשים.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות פרסום, לאספקת מידע, למחקר מדעי, להכנה ביחס למתן הלוואות או לפעילויות דומות שטיבן הכנה או עזר, עבור המיזם;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, של כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

(ז) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ו), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 7 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו במדינה מתקשרת סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם נוטל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, מיזם ביטוח של מדינה מתקשרת, למעט בקשר לביטוח משנה, ייראה כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת אם הוא גובה פרמיות באותה מדינה אחרת, או מבטח סיכונים שם באמצעות אדם שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שעליו חל ס"ק 7.

7. לא ייראה מיזם כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם ושביחסיהם המסחריים או הפיננסיים עם המיזם, לא נקבעו או הוטלו תנאים השונים מאלה המוסכמים בדרך כלל ע"י סוכנים עצמאיים.

8. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (בין אם באמצעות מוסד קבע או בדרך אחרת), או נשלטת על ידי חברה כזו, לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים הנכסים הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק את אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע, וכן רווחי שיווק הקשורים למכירות באותה מדינה אחרת של טובין או סחורה מסוג זהה או דומה לטובין או לסחורה הנמכרים באמצעות אותו מוסד קבע. אולם הרווחים הנובעים מהמכירות הנ"ל לא יהיו חייבים במס במדינה האחרת אם המיזם מראה שהמכירות האמורות בוצעו מטעמים שאינם קבלת הטבות לפי אמנה זו.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות הנהלה כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר. אולם, לא יותר ניכוי כאמור בקשר לסכומים כאלה, ששולמו, אם בכלל, (אלא בתור החזר הוצאות ממשיות) ע"י מוסד הקבע למשרד הראשי של המיזם או לכל אחד ממשרדיו האחרים, בצורת תמלוגים, אגרות או תשלומים דומים אחרים בתמורה לשימוש בפטנטים או בזכויות אחרות, בצורת עמלה, תמורת שירותים מוגדרים שבוצעו או תמורת ניהול, או - למעט במקרה של בנק - בצורת ריבית על כספים שהולוו למוסד הקבע.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בס"ק 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם שיטת הייחוס שתאומץ תהיה כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שהרווחים כוללים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, כי אז הוראות אותם סעיפים לא יושפעו מהוראות סעיף זה.

סעיף 8: תחבורה בינלאומית

1. רווחי מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות או כלי טיס בתחבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה. המונח "רווחים" במשמעותו כאן כולל הכנסה מהשימוש או מההשכרה של מכולות (לרבות נגררות, אסדות וציוד קשור אחר להובלת מכולות) שמשתמשים בהם להובלת טובין או סחורה בתחבורה הבינלאומית, אם ההכנסה הנובעת מכך באה אגב רווחי התחבורה הבינלאומית של המיזם.

2. רווחים המאוזכרים בס"ק 1 לא יכללו רווחים ממתן שירותי לינה או הובלה חוץ מאשר בהפעלת ספינות או כלי טיס בתחבורה בינלאומית.

3. אם מקום הניהול הממשי והמרכזי של מיזם ספנות הוא על ספינה, כי אז יראוהו כאילו מקומו במדינה המתקשרת שבה שוכן נמל הבית של הספינה, או אם אין נמל בית כזה, במדינה המתקשרת שמפעיל הספינה הוא תושבה.

4. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,

ובכל אחד משני המצבים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חויב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה המתקשרת האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים, מקום שההתאמה האמורה נראית מוצדקת למדינה האחרת. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב להוראות האחרות של אמנה זו ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.

3. הוראות ס"ק 2 לא יחולו במקרה של הונאה, רשלנות או השתמטות מכוונת.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על:

(א) 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין 10 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;

(ב) 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים, על אף הוראות ס"ק (א), אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין 10 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים, מקום שהחברה האחרונה היא תושבת ישראל והדיבידנדים משתלמים מרווחים החייבים במס בישראל בשיעור שהוא נמוך יותר מהשיעור הרגיל של מס החברות הישראלי;

(ג) 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

הוראות סעיף קטן זה לא ישפיעו על אופן חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לעניין מסים כהכנסה ממניות לפי חוקי של המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בפועל באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה, יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה מעשית למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מהווים, כולם או קצתם, רווחים או הכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם בעל הזכות שביושר לריבית הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית.

3. על אף הוראות ס"ק 2, ריבית הנזכרת בס"ק 1 תהיה חייבת במס רק במדינה המתקשרת שבה בעל הזכות שביושר הוא תושב, אם -

(א) בעל הזכות שביושר הוא מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה;

(ב) הריבית משתלמת ע"י כל אחד מהגופים המאוזכרים בתת-ס"ק (א);

(ג) הריבית מקורה בישראל והיא משתלמת ביחס להלוואה לתקופה של לא פחות מ-3 שנים אשר ניתנה, נערבה או בוטחה, או ביחס לאשראי לתקופה האמורה אשר ניתן, נערב או בוטח, ע"י באנקו נסיונל דה קומרסיו אקסטריור, S.N.C. או באנקו נסיונל דה אוברס אי סרביסיוס פובליקוס, S.N.C., או נסיונל פיננסירה S.N.C; או מכסיקו; או

(ד) הריבית שמקורה במכסיקו והמשתלמת ביחס להלוואה לתקופה של לא פחות מ-3 שנים אשר ניתנה, נערבה או בוטחה, או ביחס לאשראי לתקופה האמורה אשר ניתן, נערב או בוטח, ע"י מדינת ישראל או ע"י בנק ישראל או ע"י החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ, או ישראל.

4. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהיו מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בשטרי חוב או באיגרות חוב, וכל הכנסה אחרת שנוהגים בה, לפי דיני המסים של המדינה המתקשרת שבה נצמחת ההכנסה, כבכסף שהולווה, אבל לא כולל הכנסה שנוהגים בה כבדיבידנד לפי סעיף 10. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרות סעיף זה.

5. הוראות סעיפים קטנים 1, 2, 3 ו-4 לא יחולו אם מקבל הריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בפועל לאותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

6. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע במדינה מתקשרת ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

7. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, סכום הריבית, מסיבה כלשהי, עולה על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, ואולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (לרבות סרטי קולנוע, קלטות וידאו, וסרטים או קלטות לשידור ברדיו או בטלוויזיה), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי. המונח "תמלוגים" כולל גם רווחים הנצמחים מהעברת כל זכות או רכוש כאמור הנקבעים לפי התפוקה, השימוש או ההעברה שלהם.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית לאותו מוסד קבע או אותו בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש לאדם המשלם התמלוגים - בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או למידע שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6 והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע, העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתחבורה בינלאומית, או מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

4. רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממכירה, החלפה או סילוק בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, של מניות או זכויות דומות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה, אולם רק אם תושב המדינה הנזכרת ראשונה היה, במישרין או בעקיפין, בכל עת בתוך תקופה של 12 החודשים שקדמה למכירה, החלפה או סילוק כאמור, בעליהן של מניות המהוות 5 אחוזים או יותר מההון של החברה . ואולם, מס כאמור לא יעלה על 25% מרווח החייב במס. למטרות ס"ק זה, יראו בעלות עקיפה ככוללת, אך לא מוגבלת לכך, בעלות בידי אדם קשור.

5. רווחים מהעברת מניות או זכויות שהם מניות בחברה , ש-50 אחוזים או יותר מנכסיה מהווים מקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם באותה מדינה. רווחים מהעברת זכות בשותפות, נאמנות או עיזבון, ש-50 אחוזים או יותר מנכסיהם מהווים מקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם באותה מדינה.

6. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בסעיף 12 או בסעיפים הקטנים הקודמים של סעיף זה, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה המופקת ע"י יחיד שהינו תושב של מדינה מתקשרת בקשר לשירותים מקצועיים או לפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם לרשות אותו תושב עומד באופן סדיר בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע פעילויות אלה. אם ליחיד יש בסיס כזה, ניתן לחייב הכנסה זו במס במדינה האחרת, אבל רק את אותו חלק ממנה שניתן לייחסו לבסיס הקבוע. למטרת אמנה זו, תושב מדינה מתקשרת יראוהו כמי שיש לו בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת במהלך כל תקופה של שנים עשר חודשים רק אם הוא נוכח באותה מדינה אחרת תקופה מצטברת של יותר מ-183 ימים בתוך אותה תקופה.

2. המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19 ו-20, משכורת, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בכל תקופה של 12 חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים שבה מדובר; וכן

(ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שהוא תושב המדינה הנזכרת ראשונה, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בספינה או בכלי טיס המופעלים בתחבורה בינלאומית ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל גוף דומה אחר, או כמבקר מכוח חוק, או במקרה של מכסיקו, בתוקף תפקידו כ"אדמיניסטרדור" או כ"קומיסאריו", של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת. הכנסה הנזכרת בסעיף זה תכלול הכנסה מכל פעילות אישית המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת ע"י תושב כאמור וקשורה למוניטין שלו כבדרן או כספורטאי.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו על הכנסה הנצמחת מפעילויות המבוצעות במדינה מתקשרת ע"י אמנים או ספורטאים אם הביקור באותה מדינה מקבל תמיכה מהותית מכספי ציבור של המדינה המתקשרת האחרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 18: קיצבאות

בכפוף להוראות סעיף 19(2), קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

סעיף 19: שירות ממשלתי

1. (א) משכורות, שכר עבודה וגמול אחר, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור ניתן לחייב במס רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

(1) אזרחה של אותה מדינה; או

(2) לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קיצבאות כאלה רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר וקיצבאות אחרות בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: פרופסורים וסטודנטים

1. פרופסור או מורה המבקר במדינה מתקשרת למטרות הוראה או ביצוע מחקר במוסד חינוכי שאינו פועל למטרות רווח באותה מדינה מתקשרת, ואשר היה מיד לפני אותו ביקור תושב המדינה המתקשרת האחרת, יהיה פטור ממס במדינה הנזכרת ראשונה לתקופה שאינה עולה על שנתיים מתאריך הגעתו לשם. אדם המתואר לעיל יהיה זכאי להטבות לפי הוראה זו פעם אחת בלבד.

2. ס"ק 1 לא יחול על גמול שפרופסור או מורה מקבל תמורת מחקר, אם המחקר מתבצע בעיקר לתועלתם הפרטית של אדם מסוים או אנשים מסוימים.

3. תשלומים שסטודנט או חניך שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות לימודים או הכשרה מקבל לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

סעיף 21: הכנסה אחרת

פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, הנצמחים במקום כלשהו, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, ניתן לחייבם במס במדינה המתקשרת האחרת.

סעיף 22: הון

1. הון המיוצג ע"י מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6, שהנם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. הון המיוצג ע"י מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או ע"י מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.

3. הון המיוצג ע"י ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית וע"י סירות המופעלות בתעבורה בנתיבי מים פנימיים, וע"י מטלטלין השייכים להפעלת ספינות, כלי טיס וסירות כאמור, יהיה חייב במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

4. כל המרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים מס רק באותה מדינה.

סעיף 23: מניעת מסי כפל

1. (א) בהתאם להוראות ובכפוף למגבלות חוקי מכסיקו, ככל שהם עשויים להיות מתוקנים מעת לעת בלי לשנות את העיקרון הכללי להלן, תתיר מכסיקו לתושביה לזקוף כזיכוי כנגד המס המכסיקני את המס הישראלי ששולם על הכנסה שמקורה בישראל, או על ההון של אותו תושב, בסכום שלא יעלה על המס המשתלם במכסיקו על הכנסה או הון כאמור.

(ב) במקרה של חברה מכסיקנית שבבעלותה לפחות 10 אחוזים מהון של חברה שהיא תושבת ישראל, ושממנה החברה הנזכרת ראשונה מקבלת דיבידנדים, מכסיקו תתיר כזיכוי כנגד המס המכסיקני, בנוסף לזיכויים המותרים בתת-ס"ק (א) לעיל, את המס הישראלי המשתלם ע"י החברה המחלקת ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

2. (א) בהתאם להוראות ובכפוף למגבלות חוקי ישראל, ככל שהם עשויים להיות מתוקנים מעת לעת, בלי לשנות את העיקרון הכללי להלן, תתיר ישראל לתושביה לזקוף כזיכוי כנגד המס הישראלי את המס המכסיקני ששולם על הכנסה שמקורה במכסיקו, או על ההון של אותו תושב, בסכום שלא יעלה על המס המשתלם בישראל על הכנסה או הון כאמור.

(ב) במקרה של חברה ישראלית שבבעלותה לפחות 10 אחוזים מהון של חברה שהיא תושבת מכסיקו, ושממנה החברה הנזכרת ראשונה מקבלת דיבידנדים, ישראל תתיר כזיכוי כנגד המס הישראלי, בנוסף לזיכויים המותרים בס"ק (א) לעיל, את המס המכסיקני המשתלם ע"י החברה המחלקת ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים. ואולם, בכל מקרה ניתן יהיה לחייב במס בישראל דיבידנדים כאמור, בשיעור שאינו נמוך מ-5 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנד.

סעיף 24: אי-הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למסים או לכל דרישה הקשורה במסים, השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר ביחס למעמד של תושב. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9(1), סעיף 11(7) או סעיף 12(6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזם של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה המלאה או החלקית על הונו נתונה במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למסים או לכל דרישה הקשורה במסים השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. על אף הוראות סעיף 2, הוראות סעיף זה יחולו על מסים מכל סוג ותיאור.

6. הוראות סעיף זה לא יתפרשו כמחייבות מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות או הפחתות לעניין מס, שהיא מעניקה לתושביה-שלה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

7. הוראות סעיף זה או סעיף 10 לא יתפרשו כאוסרות הטלת מס סניף ע"י מדינה מתקשרת.

סעיף 25: הגבלת הטבות

1. אדם שהוא תושב מדינה מתקשרת והמפיק הכנסה ממקורות במדינה המתקשרת האחרת לא יהיה זכאי באותה מדינה מתקשרת אחרת להטבות לפי אמנה זו אם:

(א) 50 אחוזים או יותר מהאינטרס שביושר באדם כזה (או במקרה של חברה , 50 אחוזים או יותר מכוח ההצבעה או מערך המניות של החברה ) הם בבעלות ישירה או עקיפה של כל צירוף של יחיד אחד או יותר שאינם תושבי מדינה מתקשרת; או

(ב) 50 אחוזים או יותר מההכנסה ברוטו של אדם כאמור משמשים בחלק מהותי, במישרין או בעקיפין, לעמידה בהתחייבויות (לרבות התחייבויות לריבית או לתמלוגים) כלפי בני אדם שהם תושבי מדינה שאיננה מדינה מתקשרת.

2. הוראות ס"ק (1) לא יחולו אם האדם המפיק את ההכנסה הוא אחד מהנ"ל:

(א) יחיד;

(ב) גוף העוסק בניהול פעיל של מסחר או עסק במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה (שאינם עסקים של ביצוע השקעות או ניהולן, אלא אם כן פעילויות אלה הן פעילויות בנקאות או ביטוח המבוצעות ע"י בנק או חברת ביטוח), וההכנסה הנצמחת במדינה המתקשרת האחרת נצמחת בקשר לאותן פעילויות עסקיות, או נלווית אליהן;

(ג) חברה שבסוג המניות העיקרי שלה קיים מסחר מהותי ורגיל בבורסה מוכרת לניירות ערך; או

(ד) גוף שהוא ארגון שלא למטרות רווח ואשר מכוח מעמד זה הוא פטור בדרך כלל ממס הכנסה במדינה המתקשרת שהוא תושבה, בתנאי שיותר ממחצית מהנהנים, החברים או המשתתפים, אם יש כאלה, בארגון האמור הם בני אדם הזכאים, לפי סעיף זה, להטבות לפי אמנה זו.

3. (א) אדם שאינו זכאי להטבות לפי האמנה בהתאם לס"ק הקודמים לסעיף זה, אף על פי כן יוענקו לו ההטבות לפי האמנה אם הרשות המוסמכת שבה נצמחת ההכנסה קובעת זאת.

(ב) אם אחת המדינות המתקשרות מציעה לשלול הטבות מתושב המדינה המתקשרת האחרת מטעמי סעיף זה, לפי בקשה של רשות מוסמכת, תיוועצנה הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות אלה באלה.

(ג) הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיוועצנה אלה באלה במגמה לפתח החלה מוסכמת במשותף של הוראות סעיף זה.

סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי החוק הפנימי של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר סעיף 24(1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי מיסוי שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו. כל הסכם שיושג ייושם בתוך עשר שנים ממועד הגשת הדו"ח או מהמועד שבו צריך היה להגישו, לפי המאוחר, או תקופה ארוכה יותר אם הדבר מותר לפי הדין הפנימי של אותה מדינה אחרת.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק שיתעורר ביחס לפירוש האמנה או ליישומה. הן יכולות גם להיוועץ יחדיו בנוגע למקרים שלגביהם אין הוראות באמנה.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לתקשר זו עם זו ישירות על מנת להגיע להסכם כמובנו בסעיפים הקטנים הקודמים. כאשר נראה שרצוי לקיים חילופי דעות בעל פה על מנת להגיע להסכם, ניתן לקיים חילופין כאמור באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

5. על אף כל אמנה אחרת או הסכם אחר, שהמדינות המתקשרות הן צדדים להם, כל נושא מס בין המדינות המתקשרות, לרבות מחלוקת על תחולתה של אמנה זו, ייושב רק בהתאם לסעיף זה אלא אם הרשויות המוסמכות מסכימות אחרת.

6. לא עלה בידי הרשויות המוסמכות של הצדדים המתקשרים ליישב קושי או ספק כלשהו המתעוררים בנוגע לפירוש האמנה או ליישומה בהתאם לסעיפים הקטנים הקודמים של סעיף זה, אפשר להביא את המקרה לבוררות, אם גם הרשויות המוסמכות וגם משלם המסים מסכימים על כך, בתנאי שמשלם המסים מסכים בכתב להיות מחויב ע"י הכרעת ועדת הבוררות. הכרעת ועדת הבוררות במקרה מסוים תחייב את שתי המדינות ביחס לאותו מקרה. ההליכים ייקבעו בין המדינות באיגרות שתוחלפנה בצינורות הדיפלומטיים.

סעיף 27: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. כל ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית באופן דומה לידיעה שהושגה לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות ולמטרות של מסי ערך מוסף המוטלים ע"י המדינות המתקשרות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים ולנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק מידע אשר אין לקבלו לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי להיות בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).

סעיף 28: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים או פקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: כניסה לתוקף

1. הצדדים המתקשרים יודיעו זה לזה שהדרישות החוקתיות שלהם לכניסתה לתוקף של אמנה זו מולאו.

2. אמנה זו תיכנס לתוקף בתאריך האחרונה מבין ההודעות המאוזכרות בס"ק 1, והוראותיה יחולו:

(א) בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר 2000, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר 2000, או אחרי יום זה.

סעיף 30: סיום

אמנה זו תישאר בתוקף עד שאחת המדינות המתקשרות תביאה לידי סיום. כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, על ידי מסירת הודעה על סיום לפחות שישה חודשים לפני תום כל שנת לוח שאחרי תקופת חמש השנים מתאריך כניסת האמנה לתוקף. במקרה זה, תחדל האמנה להיות בעלת תוקף:

(א) בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה.

ולראיה, החתומים מטה, שהוסמכו לכך כיאות, חתמו על אמנה זו.

נעשה במכסיקו סיטי בז' באב התשנ"ט, שהוא יום 20 יולי 1999, בשני עותקי מקור, בשפות עברית, ספרדית ואנגלית, ולשלושת הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלים כלשהם בפרשנות הוראות אמנה זו, יכריע הנוסח האנגלי.

_____________________             ___________________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                     בשם ממשלת המדינות המכסיקניות המאוחדות

האמנה נחתמה ביום 19.7.99 ונכנסה לתוקף החל מיום 1.1.2000.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner