עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנות למניעת כפל מס

אמנות כפל מס

אמנות למניעת כפל מסאמנות למניעת כפל מס הן תוצאה של שיתוף פעולה בין מדינות המבקשות להסדיר באופן הדדי את היחסים הפיסקלים בניהן במטרה למנוע כפילות בחיוב במס עסקאות שבין תושביהן.

האמנות למניעת כפל מס מבוססות בדרך כלל, על טיוטת האמנה לדוגמא Model Double Taxation on Income and Capital שנערכה על ידי הארגון הבינלאומי: O.E.C.D. Organization for Economic Co Operation.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנות למניעת כפל מס

מיסוי בינלאומי - הדין החל בישראל ביחס לאמנות למניעת כפל מס

נוסח האמנה לדוגמא שנערך על ידי ארגון ה- O.E.C.D מבוסס על ההנחה שקיימת הדדיות ביחסי הגומלין המסחריים שבין המדינות המתקשרות ולכן נוסח זה שכיח בין האמנות שכן הוא משקף את הנסיבות שבהן בדרך כלל נחתמות אמנות בין מדינות.

אמנות למניעת כפל מס מעניקות הקלות ממס לתושביהן בלבד, וגוף ממדינה שאינה צד לאמנה, לא ייהנה מההקלות ממס שהוסדרו בה.

לאמנות רבות בכלל ולאמנות שמדינת ישראל חתומה עליהן יש מבנה דומה הלקוח כאמור מהאמנה לדוגמא של ארגון ה- O.E.C.D להלן מבנה לדוגמא של אמנה למניעת כפל מס: פרק א': תחום האמנה. 1. תחום אישי. 2. המיסים הנדונים.

פרק ב': הגדרות: 3. הגדרות כלליות. 4 . מקום מושב לצורכי מיסוי. 5. מוסד קבע.

פרק ג': מיסים על הכנסה. פירוט של שעורי מס שונים ל סוגי הכנסות שונות.

פרק ד': מיסים על הון.

פרק ה': דרכים למניעת כפל מס. 1. שיטת הפטור. 2. שטת הזיכוי.

פרק ו': החלטות הדדיות שונות.

פרק ז': מועד כניסת האמנה לתוקף.

קליטת האמנות למניעת כפל מס בישראל בוצעה באמצעות סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה.

להלן אתמקד בכמה מבחנים חשובים לקביעת המדינה הממסה, שהוכנסו כאפיונים באמנות המס שמדינת ישראל חתומה עליהן:

1. "תושב מדינה מתקשרת": נקודת המפתח באמנה היא הגדרת "תושב מדינה מסוימת" לצורכי האמנה ומתן העדפה למדינת התושבות. ברוב האמנות קביעת ההגדרה על פי מבחנים פונקציונליים כמו: כפיפות למיסוי מדינה מכוח מקום מגוריו, או מכוח מקום מושבו הקבוע, או אזרחות הנישום.

2. "מוסד קבע": הוראה כללית קובעת כי רווחים יתחייבו במס הכנסה רק במדינת התושבות, ולא במקום הפעילות. אולם אם יש לנישום מפעל קבע במדינת המקור, יש סמכות מיסוי גם למדינה זו. הוראות דומות נקבעו גם לגבי הכנסות פסיביות כגון: ריבית, דיבידנד, תמלוגים ולעיתים גם דמי שכירות.

הגדרת המונח "מוסד קבע" זהה כמעט בכל האמנות כמקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המפעל כולם או בחלקם. מוסד קבע יכלול במיוחד:

א. מקום הנהלה. ב. סניף. ג. משרד. ד. מקום יצירת ההכנסה.

לא יראו כ"מוסד קבע" מקומות שנועדו לאחסנה, להצגה או מסירת טובין, מקום אחזקת מלאי, מקום המשמש רק לצורכי פרסומת, אספקת מידע, מחקר מדעי או פעולות שהן פעולות עזר למען הנישום.

3. הסמכות למסות: הכלל הוא שלמדינת התושבות הסמכות למסות את תושביה.

4. שירותים אישיים: בדרך כלל נקבע באמנות כי למדינת המקור יש סמכות למסות את תושב מדינת התושבות על הכנסות המופקות מביצוע עבודה של שירותים מקצועיים במדינת המקור.

5. סגל דיפלומטי וקונסולרי ועובדי מדינה: פטור ממס על ידי מדינת המקור של סגל מדינת התושבות.

6. הכנסות פסיביות -

א. ככלל נקבע באמנות, כי הכנסות אלו המשתלמות על ידי תושב מדינת המקור לתושב מדינת התושבות, יתחייבו במס רק במדינת התושבות של המקבל, אלא אם למקבל "מוסד קבע" במדינת המקור.

ב. תמלוגים : בעבור זכות השימוש בנכסים לא מוחשיים, התמלוגים ימוסו בדרך כלל במדינת המושב של המקבל. מדינת המקור (תושבות המשלם) זכאית להטיל מס נמוך ומוסכם.

ג. אם הכנסה פסיבית כלשהי מיוחסת ל"מוסד קבע" במדינת המקור השייך לנישום תושב במדינת התושבות, זכאית מדינת המקור למסות הכנסות אלו בשעורים הרגילים שם. ההקלה מכפל מס תבוא לידי ביטוי, בזיכוי מס זה כנגד המס המוטל במדינת התושבות.

7. ייחוס הכנסות והוצאות : במקרים בהם תושב מדינה אחת מתחייב במס גם במדינה אחרת בגין הכנסותיו מ"מפעל קבע" שם, קובעות מרבית האמנות הוראות בדבר ייחוס הכנסותיו מ"מפעל הקבע", וכן ייחוס הוצאותיו ב"מפעל הקבע".

8. מניעת כפל מיסים : מפורטות הדרכים למניעת כפל מס על אותה הכנסה.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner