עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנת כפל מס ישראל - ארה"ב

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה, ברצונן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

סעיף 4:מקור ההכנסה

לענין אמנה זו:

(1) יראו דיבידנדים כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק אם שולמו על ידי חברה של אותה מדינה מתקשרת.

(2) יראו ריבית כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק אם שולמה על ידי אותה מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, או על ידי תושב של אותה מדינה מתקשרת. על אף המשפט הקודם, מקום ששולמה ריבית כאמור על התחייבות שנוצרה בקשר למוסד קבע הנושא בנטל הריבית, יראו את הריבית כהכנסה ממקורות שבתחומי המדינה (בין מדינה מתקשרת ובין אם לאו) שבה נמצא מוסד הקבע.

(3) תמלוגים המתוארים בסעיף קטן (2) לסעיף 14 (תמלוגים), בעד השימוש, או הזכות לשימוש, ברכוש או בזכויות שתוארו באותו סעיף קטן, יראו אותם כהכנסה ממקורות שבתחום מדינה מתקשרת רק בשיעור שאותם תמלוגים הנם בעד השימוש, או הזכות לשימוש, באותם רכוש או זכויות שבתחומי אותה מדינה מתקשרת.

(4) הכנסה ורווחים (לרבות תמלוגים) שחל עליהם סעיף 7 (הכנסה מנכסי מקרקעין), יראו אותם כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק אם נכסי המקרקעין (או, במקרה של נכסים הנזכרים בסעיף קטן (3) לסעיף 7 כאמור, נכסי המקרקעין של איגוד המקרקעין) נמצאים באותה מדינה מתקשרת.

(5) הכנסה מדמי שכירות של נכסי מטלטלין מוחשיים אישיים, יראו אותה כהכנסה שמקורה בתחומי מדינה מתקשרת רק בשיעור שאותה הכנסה היא בעד שימוש בנכסים כאמור באותה מדינה מתקשרת.

(6) הכנסה מקנייתם, ומכירתם, או חילופם, של נכסים אישיים, בלתי מוחשיים או מוחשיים (שאינם רווחים המתוארים בסעיף קטן (2) לסעיף 14 (תמלוגים), או מפעולה אחרת בנכסים כאמור, יראו אותה כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק אם אותן קניה, מכירה או פעולה אחרת, נעשו בתחומי אותה מדינה מתקשרת. על אף המשפט הקודם, רווחים שהפיק תושב אחת המדינות המתקשרות ממכירה או חליפין של מניות בחברה של המדינה המתקשרת האחרת, או מפעולה אחרת בהן, שחל עליהם האמור בסעיף קטן (1)(ה) לסעיף 15 (רווחי הון), יראו אותם כאילו נצמחו באותה מדינה אחרת.

(7) הכנסה שקיבל יחיד בעד ביצוע עבודה או שירותים אישיים, בין כשכיר או במעמד של עצמאי, יראו אותה כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק בשיעור ששירותים כאמור מבוצעים באותה מדינה מתקשרת. ההכנסה משירותים אישיים המבוצעים בכלי שיט או בכלי טיס שמפעיל תושב של אחת מן המדינות המתקשרות בתעבורה בין-לאומית, יראו אותה כהכנסה ממקורות שבתחומי אותה מדינה מתקשרת אם ניתנו על ידי איש הצוות הרגיל של כלי השיט או כלי הטיס. על אף ההוראות הקודמות בסעיף קטן זה, תשלומים המתוארים בסעיף 22 (תפקידים ממשלתיים) ותשלומים המתוארים בסעיף 21 (תשלומי ביטוח סוציאלי) המשולמים:

(א) מתוך כספי ציבור של מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה,

(ב) בידי חברה שהיא בבעלות מלאה של מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, המבצעת פעולות בעלות אופי ממשלתי, או

(ג) בידי כל גוף אחר המבצע פעולות בעלות אופי ממשלתי, שההתייחסות אליו לצרכי מס לפי דיני מדינה מתקשרת שהוא תושבה הינה כאל מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה,

ייחשבו כהכנסה ממקורות שבתחומי אותה מדינה מתקשרת בלבד.

(8) על אף האמור בסעיפים קטנים (1) עד (6), רווחים תעשיתיים או מסחריים שניתן לזוקפם למוסד קבע שיש למקבל, תושב אחת המדינות המתקשרות, במדינה המתקשרת האחרת, רואים אותם כהכנסה ממקורות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת, רווחים תעשיתיים או מסחריים שניתן לזוקפם לאותו מוסד קבע יכללו כל פריט הכנסה שתואר בסעיפים קטנים (1) עד (6) בשיעור שנקבע בסעיף קטן (6) לסעיף 8 (רווחי עסקים).

(9) מקורו של כל פריט הכנסה שאין סעיפים קטנים (1) עד (8) חלים עליו, תקבע אותו כל אחת מן המדינות המתקשרות בהתאם לדיניה היא. על אף המשפט הקודם, מקום שמקורו של כל פריט הכנסה לפי חוקיה של מדינה מתקשרת אחת שונה ממקורו של פריט הכנסה כאמור לפי חוקיה של המדינה המתקשרת האחרת, או מקום שמקורה של הכנסה כאמור אינו ניתן לקביעה בנקל לפי חוקיה של אחת מן המדינות המתקשרות, רשאיות הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות, כדי למנוע מסי כפל, או כדי לקדם כל מטרה אחרת של אמנה זו, לקבוע מקור משותף של פריט ההכנסה לצרכי אמנה זו.

 

קרא על סעיף 5:מוסד קבע

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner