עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנת כפל מס ישראל - ארה"ב

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

עורכי דין - דף הבית>> דיני מחשבים>> דיני אינטרנט>> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >> אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארצות הברית >> המשך

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה, ברצונן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

סעיף 8:רווחי עסקים

(1) רווחיו התעשיתיים או המסחריים של תושב של אחת מן המדינות המתקשרות יהיו פטורים ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת זולת אם יש לתושב מוסד קבע באותה מדינה מתקשרת אחרת. יש לתושב מוסד קבע באותה מדינה מתקשרת אחרת, רשאית אותה מדינה מתקשרת אחרת להטיל מס על רווחיו התעשיתיים או המסחריים של התושב אולם רק על אותו חלק מהם שניתן לייחסו למוסד הקבע.

(2) מקום שלתושב של אחת מן המדינות המתקשרות יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות למוסד הקבע את הרווחים התעשיתיים או המסחריים שניתן היה לצפות באופן סביר שיפיק, אילו היה זה גוף בלתי תלוי העוסק באותן פעולות או בפעולות דומות, ולפי אותם התנאים או בתנאים דומים, ומקיים יחסים של גוף בלתי תלוי עם התושב שהוא משמש לו מוסד קבע.

(3) בקביעת רווחיו התעשיתיים או המסחריים של מוסד קבע יותר ניכויין של יציאות הקשורות באורח סביר באותם רווחים, לרבות יציאות הנהלה ומינהל כללי, בין שהוצאו במדינה המתקשרת בה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

(4) שום רווחים לא ייוחסו למוסד קבע של תושב אחת מן המדינות המתקשרות במדינה המתקשרת האחרת רק מטעם זה שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה, או שהתושב שהוא משמש לו מוסד קבע עשה כן, על חשבונו של אותו תושב.

(5) לענין אמנה זו, המונח "רווחים תעשייתיים או מסחריים" כולל, אך אינו מוגבל בכך, הכנסה הנובעת מפעולות יצור, מסחר, בנקאות, ביטוח, חקלאות, דייג או כריה, מהפעלת כלי שיט או כלי טיס, מהספקת שירותים, מדמי שכירות של נכסי מטלטלין מוחשיים אישיים, אך לא מדמי שכירות או רשיון של סרטי קולנוע, או סרטים או סרטים מגנטיים המשמשים לשידורי רדיו או טלוויזיה. מונח זה אינו כולל ביצועם של שירותים אישיים בידי יחיד, בין כשכיר או במעמד של עצמאי.

(6) לענין סעיף קטן (1), רווחים תעשיתיים או מסחריים שניתן ליחסם למוסד קבע כוללים הכנסה מדיבידנדים, ריבית, תמלוגים המתוארים בסעיף קטן (2) לסעיף 14 (תמלוגים), ורווחי הון והכנסה הנובעים מרכוש ומאוצרות טבע, אולם רק אם הכנסה כאמור קשורה בצורה ממשית במוסד הקבע, כדי לקבוע אם הכנסה קשורה בצורה ממשית במוסד קבע, יובא בין השאר השיקול אם הזכויות או הרכוש המהווים מקורה של אותה הכנסה משמשים בניהולה של פעילות המהווה מקור לרווחים תעשיתיים או מסחריים, או מוחזקים לשם שימוש בניהול פעילות כאמור, באמצעות מוסד הקבע, ואם הפעילויות המתנהלות באמצעותו של מוסד הקבע היו גורם מהותי במימושה של ההכנסה. לצורך זה תינתן תשומת לב ראויה לכך אם הרכוש או הזכויות הללו, או אותה הכנסה, הובאו בחשבון באמצעות אותו מוסד קבע אם לאו.

(7) מקום שנכללים ברווחים תעשיתיים או מסחריים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, יהיו הוראות אותם סעיפים עדיפות על הוראות סעיף זה, זולת אם נקבע בהם אחרת.

(8) מס ארצות הברית על פרמיות ביטוח ששולמו למבטחים זרים לא יוטל על פרמיות ביטוח או ביטוח משנה שהינם תקבולים של עסק ביטוח המנוהל בידי תושב ישראל, בין אם אותו עסק מנוהל באמצעות מוסד קבע בארצות הברית ובין אם לאו (אך רק בשיעור שהסיכון הנוגע בכך אינו מבוטח ביטוח משנה, במישרין או בעקיפין, אצל אדם שאינו זכאי להקלה מאותו מס).

 

קרא על סעיף 9:הובלה ימית ואווירית

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner