עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> בנקאות עסקית נבונה >>
בטוחות לאשראי בנקאי

בנקאות עסקית נבונה

חשבון בנק מוגבל

ניהול יחסי בנק לקוח

ניהול מסגרת אשראי בנקאי

עיקול מסגרת אשראי

ניהול בטוחות לאשראי בנקאי

שעבוד שוטף / שיעבוד צף

הוראות בנק ישראל

שאלות בעניין אשראי בנקאי

התגוננות מפני תביעה של בנק

ערבות לחובות בנקים

חובות לבנק ולנושים אחרים

הבראה או קריסה של חברות

התמודדות עם חברה בחובות

כתב תביעה,

כתב הגנה, התנגדות לתביעה

בקשת רשות להתגונן

הוצאה לפועל - יצוג חייבים

הכל על פשיטת רגל

חשבון מוגבל -שיקים חוזרים

חוק שיקים ללא כיסוי 

שערי דולר הסטוריים

מי אנחנו
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

בטוחות לאשראי בנקאי

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

בטוחות לאשראי בנקאי

אמנם נהוג לכנות את ה"בטוחות" שמעמיד הלקוח לבנק כנגד האשראי שניתן לו בשם "בטחונות", אך הביטוי הנכון הוא בטוחות. בהמשך, נעשה שימוש בביטוי השגור על מנת להקל על הקריאה של הגולש שאינו משפטן.

באופן פשטני, הצלחת מנהלי הסניפים בבנקים השונים נמדדים בעיקר באמצעות 2 מדדים: רווחיות מצד אחד וחובות מסופקים (או חובות אבודים), מצד שני.

למעשה, כל סניף שואף להלוות כספים ולהעמיד אשראי ככל שניתן, שכן רווחיות הסניף גדלה ככל שהאשראי שנתן ללקוחותיו גדל. ואולם, לקוח שהתמוטט מקטין את רווחיות הסניף ומנהל הסניף נדרש לתת הסברים להנהלת הבנק.

על כן, כל מנהל סניף שואף להגדיל את מסגרת האשראי שהוא נותן ללקוחותיו, ובכך קיימת אחדות אינטרסים בין הבנק לבין החברה הלקוחה. ואולם, הבנק ישאף לקבל בטחונות לאשראי שניתן ככל האפשר, הרבה מעבר לסכום האשראי שיועמד לטובת החברה , וזאת על מנת שבמקרה של התמוטטות יהיה לבנק מאין לגבות את כספו. בנושא מתן הבטוחות מתנגשים האינטרסים של הבנק ושל הלקוח ועל החברה הלקוחה לשאוף להקטין את הביטחונות הניתנים לבנק מן הטעמים הבאים:

ככל שהחברה תעמיד בטחונות יותר גדולים ומקיפים לטובת הבנק, כך תקטן אפשרות החברה לצמוח על ידי קבלת אשראי נוסף.

אם החברה תכלה את הבטחונות שבאמתחתה, תאבד לחלוטין את הגמישות הנדרשת בשעת משבר או בשעה של שינויים בשוק.

בבוא מנהל החברה לבקש אשראי נוסף הדרוש לו לצורך התפתחות חדשה של החברה , בדרך כלל ידרוש מנהל הבנק בטוחות נוספות.

כיצד מחשבים בטחונות

מנהל הסניף מחשב את הבטחונות שהחברה מעמידה לטובת האשראי בערך קטן מערכם האמיתי, תוך שמירה על מקדם בטחון מסוים. כלומר כדי להעמיד אשראי בגובה של -.250,000 ש"ח ידרוש הבנקאי בטחונות בגובה של -.300,000 עד -.350,000 ש"ח. מקדם הביטחון תלוי במספר גורמים המשפיעים באופן ישיר על החלטת מנהל הסניף:

ככל שהבטחון שהחברה מעמידה יהיה נזיל יותר, כך יסכים מנהל הסניף להקטין את מקדם הבטחון ולהעריכו קרוב יותר לערכו.

ככל שמנהל הסניף יתרגל לסמוך על מנהל החברה , כך יקל עליו בדרישותיו להעמדת בטחונות קטנים יותר לאשראי הניתן על ידי הבנק.

מו"מ בין החברה לבין הבנקאי, בעיקר, בשעת פתיחת חשבון הבנק, ובכל מקרה בשעה שהחברה אינה זקוקה עדיין לאשראי דחוף.

סוגי בטחונות

הבטוחה הזולה ביותר וגם ה"מסוכנת" ביותר היא חתימת ערבות אישית בלתי מוגבל בסכום של בעלי המניות והמנהלים בחברה . ואולם, אין בנק שיסכים להעמיד אשראי לחברה שבעליה ומנהליה מסרבים לחתום על ערבות לחשבונה. לעיתים יסרב הבנק להנפיק פנקסי שיקים לחברה שבעליה יטענו שאינם זקוקים לאשראי בנקאי ובשל כך יסרבו לחתום ערבות אישית. הערה: אין להחתים על ערבות בלתי מוגבלת בסכום צד ג' זר לחברה שאינו בעל עניין בה.

ערבות מוגבלת בסכום של בעלי המניות ומנהלי החברה ו/או של צד ג'. חסרונה בעלות ביול מסמכי הערבות בסך של 0.04%, אולם ללא ספק היא מסוכנת הרבה פחות מערבות בלתי מוגבלת.

ניכיון שיקים של לקוחות החברה .

שיעבוד נכס מיטלטלין

משכון נכס מקרקעין

שיעבוד כספים המופקדים בפקדון בחשבון פרטי של מי מבעלי החברה .

שיעבוד שוטף (שנקרא גם שיעבוד צף)

 

ראה בהמשך על סוגי הבטוחות ומשמעותן המעשית

  • אל תבזבז את הבטוחות  של החברה

  • ככל שהחברה תעמיד בטחונות יותר גדולים ומקיפים לטובת הבנק, כך תקטן אפשרות החברה לצמוח על ידי קבלת אשראי נוסף.

  • אם החברה תכלה את הביטחונות שבאמתחתה, תאבד לחלוטין את הגמישות הנדרשת בשעת משבר או בשעה של שינויים בשוק.

  • בבוא מנהל החברה לבקש אשראי נוסף הדרוש לו לצורך התפתחות חדשה של החברה , בדרך כלל ידרוש מנהל הבנק בטוחות נוספות.

קרא על שעבוד שוטף / שיעבוד צף

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner