דף הבית > פשיטת רגל >
טופס הוכחת חוב

הוכחת חוב

טופס הוכחת חוב של פשיטת רגל המוגש לנאמן של פושט רגל

יש להגיש את טופס הוכחת חוב לנאמן או למנהל המיוחד שממונה לפושט הרגל בתוך 6 חודשים מיום שהוכרז פושט רגל.

טופס הוכחת חוב

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

תביעת חוב

פר/ ........................

(המספר בדו"ח על מצב העסקים)

 

בעניין החייב: .............................................. בפשיטת רגל

ובעניין:

..............................................

הנושה

לפי צו בית המשפט המחוזי ב ........................, תיק אזרחי: ........................, מיום: .........................

 תביעת חוב

 אני הח"מ, ........................מס' זהות ........................ , מען ........................ , בזה כי בתאריך צו הכינוס דהיינו ביום ........................החייב הנ"ל היה והוא עודנו חייב לי סך של ........................ שקלים (במילים ........................ ) בעד ...............

כן אני ........................ כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק ממנה, למעט: ..............................

לאימות החוב מצורפים בזה המסמכים הבאים: ..........................

 

     

תאריך

 

חתימה

 

* לתביעת חוב משותפת של עובדים יש לצרף רשימה המפרטת את שמות העובדים והסכום המגיע לכל אחד מהם, וכן את התביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי לגבי כל עובד בנפרד.

 

לשמוש המשרד

 

תצהיר

 

אושר להצבעה בסך

 

 

 

אני הח"מ

 ........................

מס' ת"ז

 ........................

שקלים ביום

 

 

 

 ........................ בזה כי כל העובדות שציינתי בתביעת החוב

 

 

 

 

 

הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד

 

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

חתימה

 

 

 

חתימת המצהיר

 

 

 

 

 

 

 

אישור לדיבידנד בסך

 

 

 

הנני הח"מ מאשר בזה כי ביום ........................ ........................ בפני ....................... ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

שקלים בדין קדימה ובסך

 

 

 

שקלים חוב רגיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך

 

חתימה

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

גבריאל הנר, עו"ד

 

טופס 21 (תקנה 76)

להורדת הטופס בפורמט word

אולי יעניין אותך לדעת:

פשיטת רגל

מטרת פשיטת הרגל היא לאזן בין הרצון לסייע בידי החייבים שנקלעו לחובות, ובעיקר אלה שבידם נכסים מעטים בלבד או חסרי נכסים, לבין האינטרסים הלגיטימיים של הנושים לפרעון חובותיהם.

למרות שתקופת פשיטת הרגל אינה קלה ומעורבים בה מספר גופים, יוכל החייב, בסופו של הליך לבקש הפטר מבית המשפט ולהתחיל פרק חדש בחייו.

 

פשרה עם הנושים

בכל שלב משלבי הליך פשיטת הרגל, ואף לפני מתן צו הכינוס, רשאי החייב להציע פשרה או הסדר עם נושיו. פשרה או הסדר שאושרו על ידי בית המשפט עשויים להביא את הליכי פשיטת הרגל אל סיומם.

משרדנו לרשותכם כדי לייעץ ולסייע בהליך מורכב זה.

משמעותה של פשיטת רגל >

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

בין פשיטת רגל להוצאה לפועל

 

לדף הראשי
ENGLISH
פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר