דף הבית > חברה בע"מ >
מינוי מנהל בחברה

מינוי מנהל בחברה

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון ומינוי מנהלים ראשונים בחברה

טופס מינוי מנהל בחברה

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

 

טופס 6

 

(תקנה 5)

אל: רשם החברות

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון ומינוי מנהלים ראשונים בחברה

(סעיף 140 (4) לחוק החברות, התשנ"ט  -  1999 (להלן: "החוק"))

שם חברה

 

מספר חברה

 

 

 

 

 

 

פרטי הדירקטורים שמונו

 

 

 

שם דירקטור

דירקטור

שהינו תאגיד

מספר זהות1

מען

תאריך המינוי

משפחה

פרטי

שם התאגיד

ס"ב

מס' סודר

1

מדינה

יישוב

רחוב

מס' בית

מיקוד

שנה

חודש

יום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

תאריך תחילת כהונה

שם הדירקטור

שנה

חודש

יום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי דירקטור שמכהן מטעם תאגיד

 

 

שם התאגיד שמטעמו

מונה הדירקטור

שם דירקטור

שמכהן מטעמו

מספר זהות1

מען

 

 

משפחה

פרטי

ס"ב

מס' סודר

1

מדינה

יישוב

רחוב

מס' בית

מיקוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

פרטי דירקטורים שחדלו לכהן

שם דירקטור

דירקטור שהינו תאגיד

 

מספר זהות1

 

תאריך השינוי

 

משפחה

פרטי

שם התאגיד

 

ס"ב

מס' סודר

1

 

שנה

חודש

יום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את ההודעה יש להגיש תוך 14 ימים מיום השינוי.

 

השינויים בטופס זה

 בוצעו\

לא בוצעו במרשם הדירקטורים, לפי סעיף 224 לחוק.

(סמן את החלופה המתאימה) או ציין הערות.

 

 

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

 

 

 

 

 

 

שם ממלא הטופס

 

מספר זהות1

 

תפקיד בחברה

 

 

 

חתימת ממלא הטופס

תאריך

 

חתימה

 

 

 

 

 

אישור חתימה

תאריך

 

חתימה

 

 

                                               

 

1        מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון ויצרף בדיווח הראשון לגביו העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח הראשון לגביו   העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

2        טבלה זו יש למלא לגבי חברה שמתקיים בה האמור בסעיף 221 לחוק ואשר קבעה כי מועד תחילת כהונתו של דירקטור תחול במועד מאוחר ממועד המינוי.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

חברה בע"מ

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני חברות

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר