עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס ישראל צרפת - המשך

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס ישראל צרפת

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס ישראל - צרפת המשך

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הצרפתית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה הצרפתית, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, הסכימו לאמור:

סעיף 24: אי-הפליה

1. יחידים שהם בעלי אזרחות של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר ממיסוי ומדרישות קשורות למיסוי שיחידים שהם בעלי אזרחות של אותה מדינה אחרת כפופים או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר ביחס לתושבות.

2. המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הקצבות, הנחות והקלות אישיות למטרות מיסוי מטעמי מעמד אזרחי או אחריות משפחתית, שהיא מעניקה לתושביה-שלה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9 (1), סעיף 11 (9) או סעיף 12 (7), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת יהיה, לעניין קביעת ההון החייב במס של אותו מיזם, ניתן לניכוי לפי אותם התנאים כאילו נזקף לזכות תושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזמים של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה על הונם נתונה, באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. תשלומים של יחיד שהוא תושב מדינה מתקשרת לתוכנית פנסיה שנוצרה והוקמה במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לתת עליהם הקלות במס במדינה הנזכרת ראשונה בתנאי שתוכנית הפנסיה מקובלת על הרשות המוסמכת של אותה מדינה כמתאימה באופן כללי לתוכנית פנסיה המוכרת ככזו למטרות מס ע"י אותה מדינה; במקרה האמור תינתן הקלה ממס, אבל רק לתקופה מירבית של שש שנים, באותה דרך ובכפוף לאותן הגבלות כאילו תוכנית הפנסיה הייתה מוכרת ככזו למטרות מס ע"י אותה מדינה.

6. (א) הפטורים או ההנחות במס הניתנים לפי הוראות דיני המיסים של מדינה מתקשרת לטובת מדינה או רשויותיה המקומיות ביחס למיסים על מתנות או ירושות, יחולו לפי אותם תנאים, בהתאמה, על המדינה המתקשרת האחרת או רשויותיה המקומיות.

(ב) אירגונים שלא למטרות רווח, יהיה ייעודם אשר יהיה, שהוקמו ונוסדו במדינה מתקשרת ומבצעים את פעילותם בענייני מדע, אמנות, תרבות, חינוך או צדקה, יהיו זכאים במדינה המתקשרת האחרת, לפי התנאים שקובעים חוקיה של אותה מדינה אחרת, לפטורים או להנחות במס המוענקים, ביחס למיסים על מתנות או ירושות, לגופים מאותו סוג שהוקמו במדינה האחרת ומבצעים את פעילותם באותם תחומים. אולם פטורים או הנחות במס כאמור יחולו רק אם האירגונים האמורים של המדינה הנזכרת ראשונה זכאים לפטורים מקבילים או להנחות מקבילות במס במדינה הנזכרת ראשונה.

(ג) למטרות ס"ק זה, העדר מס על המתנות או הירושות שמדובר בהן נחשב לפטור ממס.

7. בכפוף להסכמה הדדית לגבי כל מקרה ומקרה בין הרשויות המוסמכות, הפטורים והיתרונות האחרים הניתנים ע"י דיני המס של מדינה מתקשרת לטובת אותה מדינה או הרשויות המקומיות שלה או גופים משפטיים של כל אחת מהן, המבצעים פעילות שאינה עסקית, יחולו לפי אותם תנאים, בהתאמה, על המדינה המתקשרת האחרת או רשויותיה המקומיות או הגופים המשפטיים של כל אחת מהן, המבצעים פעילות זהה או דומה. על אף הוראות ס"ק 8, הוראות ס"ק זה לא יחולו על מיסים או היטלים המשתלמים בתמורה לשירותים שניתנו.

8. על אף הוראות סעיף 2, הוראות סעיף זה יחולו על מיסים מכל סוג ותיאור.

9. מובן כי הוראות סעיף 4 להסכם מ-9 ביוני 1983 בין ממשלת הרפובליקה הצרפתית לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר עידוד הדדי של השקעות והגנה עליהן לא יחולו בענייני מס.

 

קרא על סעיף 25: נוהל הסכמה הדדית

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner