עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנת כפל מס ישראל - ארה"ב

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה, ברצונן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

סעיף 5:מוסד קבע

(1) לענין אמנה זו, "מוסד קבע" - מקום עסקים קבוע שבאמצעותו עוסק תושב אחת המדינות המתקשרות בפעילות תעשייתית או מסחרית.

(2) המונח "מקום עסקים קבוע" כולל, אך אינו מוגבל בכך:

(א) סניף;

(ב) משרד;

(ג) בית חרושת;

(ד) מחסן;

(ה) בית מלאכה;

(ו) חוה או מטע;

(ז) חנות או מקום מכירות אחר;

(ח) מכרה, מחצבה, או מקום אחר להפקת אוצרות טבע;

(ט) אתר בניה או פרוייקט לבינוי או להרכבה, או פעולת פיקוח קשורה בכך והמתנהלת בתחומי המדינה המתקשרת, שבה נמצאים האתר או הפרוייקט, מקום שאתר, פרוייקט או פעילות כאמור נמשכים לתקופה של יותר מ-6 חודשים, וכן

(י) החזקתם של ציוד או מכונות בסיסיים בתחומי מדינה מתקשרת במשך תקופה של יותר מ-6 חודשים.

(3) על אף האמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2), לא יכלול מוסד קבע מקום עסקים קבוע המשמש רק לשם אחד, או יותר מאחד, מן האמור דלקמן:

(א) שימוש במיתקנים לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים לתושב;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים לתושב לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה (שאינן טובין או סחורה שמחזיק אותו תושב לשם מכירה, בחנות או במקומות מכירה אחרים);

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים לתושב לשם עיבודם על ידי אדם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע לשם קניית טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות בשביל התושב;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע לשם פרסומת, הספקת ידיעות, מחקר מדעי, או פעילות דומה שטיבה הכנה או עזר, לתושב;

(ו) אתר בניה או פרוייקט לבינוי או להרכבה, או פעילות פיקוח הקשורה בכך, מקום שאתר, פרוייקט או פעילות כאמור נמשכים לתקופה של לא יותר מ-6 חודשים, או

(ז) החזקתם של ציוד או מכונות בסיסיים בתחומי מדינה מתקשרת לתקופה של לא יותר מ-6 חודשים.

(4) אפילו לא היה לתושב של אחת המדינות המתקשרות מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת לפי סעיפים קטנים (1) ו-(2), אף על פי כן רואים תושב כאמור כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת אם תושב כאמור מוכר באותה מדינה מתקשרת טובין או סחורה, שנתקיים בהם אחד מאלה:

(1) עובדו עיבוד ממשי באותה מדינה מתקשרת (בין שנקנו באותה מדינה מתקשרת ובין אם לאו);

(2) ניקנו באותה מדינה אחרת ולא עובדו עיבוד ממשי שמחוץ לאותה מדינה מתקשרת.

(5) אדם הפועל באחת מן המדינות המתקשרות בשם תושב של המדינה המתקשרת האחרת, ואינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי שעליו חל סעיף קטן (6), רואים אותו כמהווה מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה אם יש לאדם כאמור במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה סמכות לחתום חוזים בשם אותו תושב, והוא נוהג להשתמש בסמכות זו, זולת אם פעולות אותו אדם מוגבלות לאלו הנזכרות בסעיף קטן (3), אשר אילו היו מבוצעות באמצעות מקום עסקים קבוע לא היו הופכות את אותו מקום עסקים קבוע למוסד קבע בהתאם להוראות הסעיף הקטן האמור.

(6) תושב של אחת מן המדינות המתקשרות לא יראו אותו כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת משום זה בלבד שאותו תושב עוסק בפעילות תעשייתית או מסחרית באותה מדינה מתקשרת אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי, או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, מקום שמתווך או סוכן כאמור פועלים במהלך עסקיהם הרגיל.

(7) תושב של אחת מן המדינות המתקשרות לא יראו אותו כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת משום זה בלבד שאותו תושב מוכר בסיומם של יריד מסחרי או ועידה באותה מדינה מתקשרת אחרת טובין או סחורה שאותו תושב הציג ביריד מסחרי או ועידה כאמור.

(8) בקביעה אם יש לתושב של מדינה מתקשרת אחת מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת לא תובא בחשבון העובדה, שאותו תושב עשוי להיות קשור לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, או לכל אדם אחר העוסק בעסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת.

(9) העקרונות המפורשים בסעיפים קטנים (1) עד (8) יהיו חלים בקביעה, לצרכי אמנה זו, אם ישנו מוסד קבע במדינה שאינה אחת מן המדינות המתקשרות, או אם לאדם שאינו תושב של אחת מן המדינות המתקשרות מוסד קבע באחת מן המדינות המתקשרות.

 

 

קרא על סעיף 6:כללים כלליים לחיוב במס

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner