עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנת כפל מס ישראל - ארה"ב

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה, ברצונן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

סעיף 6:כללים כלליים לחיוב במס

(1) תושב של אחת מן המדינות המתקשרות, רשאית המדינה המתקשרת האחרת להטיל עליו מס על כל הכנסה ממקורות שבתחום אותה מדינה מתקשרת אחרת, ורק על אותה הכנסה, בכפוף לכל הגבלות שפורשו באמנה זו. לענין זה, הכללים שפורשו בסעיף 4 (מקור ההכנסה) יוחלו כדי לקבוע את מקור ההכנסה.

(2) הוראות אמנה זו לא יתפרשו כבאות לצמצם באיזה אופן שהוא כל הוצאה מן הכלל, פטור, ניכוי, זיכוי או הנחה אחרת, המוענקים עתה, או שיוענקו להבא -

(א) לפי דיניה של אחת מן המדינות המתקשרות בקביעת המס המוטל על ידי אותה מדינה מתקשרת, או

(ב) לפי כל הסכם אחר בין המדינות המתקשרות.

(3) על אף כל הוראות של אמנה זו, למעט סעיף קטן (4), רשאית מדינה מתקשרת להטיל מס על תושביה [כנקבע לפי סעיף 3 (מקום התושב לצרכים פיסקליים)] ועל אזרחיה, כאילו לא נכנסה אמנה זו לתוקפה. לענין זה, המונח "אזרח" יכלול אזרח לשעבר אשר אחד המניעים העיקריים לויתור על אזרחותו היה המנעות ממס, אולם זאת, רק לתקופה של 10 שנים לאחר שויתר כאמור. לשם ישום הוראה זו לגבי תושב אחת המדינות המתקשרות, יתייעצו הרשויות המוסמכות יחד באשר למניעי הויתור על האזרחות.

(4) הוראות סעיף קטן (3) לא יפגעו:

(א) בהנאות המוענקות על ידי מדינה מתקשרת לפי סעיפים 10 (מענקים), -15א (תרומות צדקה), סעיפים קטנים (2) ו-(3) לסעיף 20 (קצבאות ואנונות פרטיות), 21 (תשלומי ביטוח סוציאלי), 26 (מניעת מסי כפל), 27 (אי הפליה), ו-28 (נוהל הסכמה הדדית); וכן

(ב) בהנאות המוענקות על ידי מדינה מתקשרת לפי סעיפים 22 (תפקידים ממשלתיים), 23 (מורים), 24 (סטודנטים ומתאמנים) ו-30 (פקידים דיפלומטיים וקונסולריים) ליחידים שאינם אזרחיה של אותה מדינה מתקשרת ואינם בעלי מעמד של מהגר בה.

(5) ארצות הברית רשאית להטיל את המס על חברות האם האישיות אשר לה ואת המס על השתכרויות מצטברות אשר לה, על אף כל הוראה אחרת של אמנה זו. אולם, חברה ישראלית תהא פטורה ממס על חברות האם האישיות של ארצות הברית בכל שנת מס, זולת אם תושבים או אזרחים של ארצות הברית מחזיקים בבעלותם, במישרין או בעקיפין, במשמעות סעיף 544 של חוק הכנסות המדינה, 10 אחוזים, או יותר מכך, לפי הערך, ממניות החברה שהונפקו בכל עת שהיא במשך שנת המס. חברה ישראלית תהא פטורה מן המס של ארצות הברית על השתכרויות מצטברות בכל שנת מס, זולת אם 25 אחוזים, לפחות, ממניות ההצבעה של אותה חברה הן בבעלותם של אזרחיה או תושביה של ארצות הברית.

(6) מקום שלפי הוראה כלשהי באמנה זו הכנסה הנצמחת באחת מן המדינות המתקשרות משוחררת ממס באותה מדינה מתקשרת, ולפי החוק שבתוקף במדינה המתקשרת האחרת, כפוף אדם למס, לגבי ההכנסה האמורה, מתוך זיקה אל סכום ההכנסה הנשלח לאותה מדינה מתקשרת אחרת, או המתקבל בתוכה, ולא מתוך זיקה אל סכום ההכנסה המלא, הרי השחרור שיורשה לפי אמנה זו במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה יחול רק על אותו חלק של ההכנסה שנשלח למדינה המתקשרת האחרת, או נתקבל בתוכה, במשך השנה שבה נצמחה הכנסה כאמור או במשך שלושת החודשים הראשונים בשנה הבאה.

(7) לצורך הפעלת סעיף קטן (8) לסעיף 4 (מקור ההכנסה), סעיפים קטנים (1) ו-(2) לסעיף 8 (רווחי עסקים), סעיף קטן (5) לסעיף 12 (דיבידנדים), סעיף קטן (5) לסעיף 13 (ריבית), סעיף קטן (3) לסעיף 14 (תמלוגים), ופסקה (ג) לסעיף קטן (1) לסעיף 15 (רווחי הון) לאמנה, כל הכנסה או רווח שניתן ליחסם למוסד קבע במשך קיומו, ניתן יהיה לחייבם במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד הקבע אף אם קבלת התשלומים נדחית עד שמוסד הקבע חדל להתקיים.

(8) הרשות המתאימה של מדינה מתקשרת רשאית לבקש קיום התייעצויות עם הרשות המתאימה של המדינה המתקשרת האחרת, על מנת לקבוע אם ראוי לתקן את האמנה בעקבות שינויים בחוק או במדיניות של אחת המדינות המתקשרות. התברר בהתייעצויות כאמור שהופר מאזן ההטבות שבאמנה באופן מהותי בשל שינוי חד צדדי בתוצאות האמנה או בישומה הנובע מחקיקה פנימית של אחת המדינות המתקשרות, ישתדלו הרשויות ללא דיחוי לתקן את האמנה על מנת להחזיר בה מאזן הטבות נאות. בנוסף, אם יחולו שינויים במדיניות בנוגע לאמנות, או בחקיקה הפנימית של מדינה מתקשרת, שמן הראוי יהיה לשנות את האמנה בשלהם, יתייעצו הרשויות ללא דיחוי על מנת לשקול תיקונים כאמור.

(9) הרשויות המוסמכות של שתי המדינות המתקשרות רשאיות כל אחת לקבוע תקנות, הנחוצות כדי לבצע את הוראותיה של אמנה זו.

 

קרא על סעיף 7:הכנסה מנכסי מקרקעין

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner