עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין קוריאה

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין קוריאה

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין קוריאה

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קוריאה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של קוריאה, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, הסכימו לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה ועל הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או מטעם יחידות משנה מדיניות שלה או מטעם רשויות מקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ועל הון ייחשבו כל המיסים המוטלים על כל ההכנסה, על כל ההון, או על רכיבי הכנסה או הון, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מיסים על סך כל השכר והמשכורות המשתלמים ע"י מיזמים, וכן מיסים על עליית ערך של נכסים.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם:

א. בקוריאה:

(1) מס הכנסה;

(2) מס חברות;

(3) מס אוכלוסייה;

(4) מס מיוחד לפיתוח איזורים כפריים.

(להלן - "מס קוריאני");

ב. בישראל:

(1) מס הכנסה (לרבות מס חברות ומס רווחי הון);

(2) המס המוטל על רווחים ממכירת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין; וכן

(3) המס המוטל על מקרקעין לפי חוק מס רכוש.

(להלן - "מס ישראלי").

4. כן תחול אמנה זו על מיסים זהים או דומים במהותם שיוטלו לאחר תאריך חתימתה של האמנה, נוסף על המיסים הקיימים הנזכרים בסעיף קטן 3 או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המיסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:

(א) המונח "קוריאה" פירושו שטחה של הרפובליקה של קוריאה, וכן האזורים הימיים שלה, לרבות קרקעית הים ותת-הקרקע הסמוכים לגבול החיצוני של הים הטריטוריאלי של הרפובליקה של קוריאה שעליו היא מממשת, בהתאם למשפט הבינלאומי, זכויות ריבונות או סמכות שיפוט למטרות חקר וניצול המשאבים הטבעיים של אזורים כאמור.

(ב) המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמובנו הגיאוגרפי המונח "ישראל" כולל גם את הים הטריטוריאלי שלה, המדף היבשתי ושטחים ימיים אחרים שלגביהם היא מממשת את זכויותיה בהתאם למשפט הבינלאומי.

(ג) המונח "מס" פירושו מס קוריאני או מס ישראלי, לפי ההקשר.

(ד) המונחים "מדינה מתקשרת" ו"מדינה מתקשרת אחרת" פירושם קוריאה או ישראל, לפי ההקשר.

(ה) המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר.

(ו) המונח "חברה " פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס.

(ז) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת.

(ח) המונח "אזרח" פירושו:

(1) כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(2) כל ישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים במדינה מתקשרת.

(ט) המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת השניה.

(י) המונח "רשות מוסמכת" פירושו במקרה של קוריאה, שר האוצר והכלכלה או נציגו המוסמך, ובמקרה של ישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. ביחס ליישום אמנה זו ע"י מדינה מתקשרת, אם לא משתמע אחרת מן ההקשר, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למיסים שאמנה זו חלה עליהם.

סעיף 4: תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום המשרד הראשי או העיקרי שלו, מקום ההתאגדות שלו, מקום הניהול או כל מבחן אחר כיוצא באלה. אולם, לא ייחשב אדם כתושב מדינה מתקשרת רק משום שנצמחה לו הכנסה ממקורות במדינה זו.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים).

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה מתקשרת נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור.

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שהוא אזרחה.

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או שאינו אזרח אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו. אם לא ניתן להכריע באיזו מדינה נמצא מקום הניהול הממשי שלו, הרשויות המוסמכות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה;

(ו) מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים, וכן

(ז) אתר בנייה, פרוייקט בנייה, התקנה או הרכבה, או פעילויות פיקוח או שירותי ייעוץ הקשורים אליהם, אשר קיימים יותר מ-12 חודשים.

3. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, של כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

4. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 5 חל עליו - פועל במדינה מתקשרת בשם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, ויש לו סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 3, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

5. מיזם של מדינה מתקשרת לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

6. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת או נשלטת ע"י חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים של עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מנהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בס"ק 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים במס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם שיטת הייחוס שתאומץ תהיה כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות הכלולים בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שהרווחים כוללים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, כי אז הוראות אותם סעיפים לא יושפעו מהוראות סעיף זה.

סעיף 8: הובלה ימית ואווירית

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת.

2. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

3. למטרות סעיף זה, רווחים המופקים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה הבינלאומית יכללו גם רווחים המופקים מהשימוש, האחזקה או ההשכרה של מכולות (לרבות נגררות וציוד קשור להובלת מכולות) המשמשים בתעבורה הבינלאומית.

4. למטרות סעיף זה, רווחים המופקים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית כוללים רווחים המופקים מהשכרת ספינות או כלי טיס אם הספינות או כלי הטיס האמורים מופעלים בתעבורה בינלאומית או אם רווחי השכרה כאמור נלווים לרווחים אחרים המתוארים בס"ק 1 לסעיף זה.

5. אם מקום הניהול הממשי והמרכזי של מיזם ספנות הוא על ספינה, כי אז הוא ייחשב כאילו הוא נמצא במדינה המתקשרת אשר בה נמצא נמל הבית של הספינה, אם אין נמל בית כאמור במדינה המתקשרת אשר מפעיל הספינה הוא תושבה.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,

ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה מתקשרת - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חויב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה המתקשרת האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים. בקביעתה של התאמה כאמור, תינתן תשומת לב להוראות האחרות של אמנה זו ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה מתקשרת, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על:

א. 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים, אם בעל הזכות שביושר היא חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין לפחות ב-10 אחוזים מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;

ב. 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים, על אף הוראות תת ס"ק א', אם בעל הזכות שביושר היא חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין לפחות ב-10 אחוזים מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים, מקום שהחברה האחרונה היא תושבת המדינה המתקשרת והדיבידנדים משתלמים מתוך רווחים הכפופים למס באותה מדינה מתקשרת בשיעור הנמוך מהשיעור הרגיל של מס החברות באותה מדינה מתקשרת;

ג. 15 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

הוראות ס"ק זה לא ישפיעו על חיוב החברה במס ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות או מזכויות אחרות - אשר אינן תביעות חוב - המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לעניין מיסים כהכנסה ממניות , לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעותה מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה מתקשרת אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה מתקשרת אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים של חברות, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה מתקשרת אחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על:

(א) 7.5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית אם היא מתקבלת בידי בנק או מוסד פיננסי כלשהו;

(ב) 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית בכל מקרה אחר.

3. על אף הוראות ס"ק 2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, תהיה פטורה ממס במדינה מתקשרת אם הריבית משתלמת ביחס:

(א) לאיגרת חוב, שטר חוב או התחייבות דומה אחרת של ממשלת המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה; או

(ב) הלוואה שניתנה, מומנה מחדש, נערבה או בוטחה, או אשראי שהוענק, מומן מחדש, נערב או בוטח ע"י:

(1) במקרה של קוריאה -

((i הבנק הקוריאני;

((ii הבנק הקוריאני לייבוא וייצוא;

((iii הבנק הקוריאני לפיתוח; וכן

((iv מוסד פיננסי אחר המבצע תפקידים בעלי אופי ממשלתי כפי שייפורט וייסוכם באמצעות החלפת איגרות בין הרשויות המוסכמות של המדינות המתקשרות;

(2) במקרה של ישראל -

((i בנק ישראל;

((ii החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ; וכן

((iii מוסד פיננסי אחר המבצע תפקידים בעלי אופי ממשלתי כפי שייפורט וייסוכם באמצעות החלפת איגרות בין הרשויות המוסכמות של המדינות המתקשרות.

4. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרת סעיף זה.

5. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעלי הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה מתקשרת אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע כאמור. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

6. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית שלה או רשות מקומית שלה או תושב של אותה מדינה מתקשרת. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, כי אז יראו את הריבית האמורה כנובעת במדינה בה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

7. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, ביחס לתביעת החוב שעליה היא משתלמת, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על:

(א) 2 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים האמורים המשתלמים תמורת השימוש, או הזכות להשתמש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי; וכן

(ב) 5 אחוזים מהסכום ברוטו של התמלוגים האמורים בכל המקרים האחרים.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית לרבות סרטי קולנוע, וסרטים או קלטות לשידור ברדיו או בטלוויזיה, כל פטנט, ידע טכני, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או הזכות להשתמש, בציוד מדעי, מסחרי או טכני, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה מתקשרת אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים באופן ממשי לאותו מוסד קבע או אותו בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית אן תושב של אותה מדינה מתקשרת. אף על פי כן, מקום שיש לאדם המשלם את התמלוגים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד הקבע או הבסיס הקבוע האמורים נושאים התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה המתקשרת שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, המאוזכרים בסעיף 6, הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם) או מהעברת אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

3. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, או מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת.

4. רווחים מהעברת מניות בחברה , שרכושה מורכב במישרין או בעקיפין בעיקר ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת.

5. רווחים מהעברת מניות או זכויות אחרות שאינן אלה הנזכרות בס"ק 4 לסעיף זה, בחברה או ביישות משפטית אחרת שהינם תושבי מדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת, אם למקבל הרווחים, במועד כלשהו במשך תקופת 12 החודשים שקדמה להעברה כאמור, הייתה, במישרין או בעקיפין, השתתפות של 25 אחוזים לפחות בהון החברה או היישות. אולם, המס שיוטל לא יעלה על 10% מהרווחים המאוזכרים בס"ק זה.

הוראות ס"ק זה לא יחולו על מניות בחברה במדינה מתקשרת הנסחרות בבורסה מוכרת המצויה באותה מדינה מתקשרת.

6. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המאוזכרים בס"ק 1 עד 5, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה מתקשרת, אלא אם עומד לרשותו באופן סדיר בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת, לצורך ביצוע פעילויותיו. אם יש לו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת רק אותו חלק מהכנסתו שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע.

2. המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, רופאי שיניים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19, 20 ו-21, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שהופק באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק ע"י תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183ימים בשנת הלוח שבה מדובר; וכן

(ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה המתקשרת האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המופק ביחס לעבודה שבוצעה על סיפון ספינה או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית ע"י מיזם שהוא תושב של מדינה מתקשרת, יחויב במס רק באותה מדינה מתקשרת.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. מקום שהכנסה ביחס לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

3. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, הכנסה הנצמחת לבדרנים או לספורטאים שהם תושבי מדינה מתקשרת מפעילויות המבוצעות במדינה המתקשרת האחרת לפי תוכנית מיוחדת לחילופי תרבות שהוסכם עליה בין ממשלות שתי המדינות המתקשרות, תהיה פטורה ממס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

סעיף 18: קיצבאות

בכפוף להוראות סעיף 19(2), קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת.

סעיף 19: שירות ממשלתי

1. (א) גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, במלאן תפקידים בעלי אופי ממשלתי, יהיה חייב במס רק באותה מדינה מתקשרת.

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה מתקשרת אחרת והיחיד הוא תושב אותה מדינה מתקשרת אחרת, והוא:

(1) אזרח של אותה מדינה מתקשרת אחרת; או

(2) לא היה לתושב של אותה מדינה מתקשרת אחרת אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה מתקשרת.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קיצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה מתקשרת אחרת.

3. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-20 יחולו גם לגבי גמול או קיצבה המשתלמים בידי:

(א) במקרה של קוריאה:

הבנק הקוריאני, הבנק הקוריאני לייבוא וייצוא, הבנק הקוריאני לפיתוח, החברה הקוריאנית לקידום מסחר וכן מוסדות אחרים המבצעים תפקידים בעלי אופי ממשלתי כפי שיפורטו ויוסכמו ע"י החלפת אגרות בין הרשויות המוסכמות של המדינות המתקשרות;

(ב) במקרה של ישראל:

בנק ישראל, החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ וכן מוסדות אחרים המבצעים תפקידים בעלי אופי ממשלתי כפי שייפורטו וייסוכמו ע"י החלפת אגרות בין הרשויות המוסכמות של המדינות המתקשרות.

סעיף 20: מורים וחוקרים

1. יחיד המבקר במדינה מתקשרת בעקבות הזמנה מאוניברסיטה, מכללה או מוסד דומה כלשהו, בעיקר למטרת לימוד או ביצוע מחקרים במוסד כאמור, והיחיד הינו, או מיד לפני הביקור היה, תושב המדינה המתקשרת האחרת, יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לגבי גמול המתקבל עבור אותו לימוד או מחקר, לתקופה שלא תעלה על שנתיים מתאריך בו הגיע לראשונה לאותה מדינה מתקשרת.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה ממחקר, אם המחקר האמור נערך בעיקר לתועלת הפרטית של אדם מסוים או אנשים מסוימים.

סעיף 21: סטודנטים וחניכים

סטודנט, מתמחה או חניך שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, הווא שוהה במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או הכשרתו, יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה על התשלומים או פריטי ההכנסה הבאים שקיבל או שנצמחו לו לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו:

(א) תשלומים שנצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה מתקשרת למטרות קיומו, חינוכו, לימודים, מחקר או הכשרה.

(ב) כל גמול שלא עולה על 8,000 $US או שווה ערך בשקלים ישראליים חדשים או שווה ערך בWON-קוריאני בכל אחת מתוך שלוש השנים הראשונות החל בתאריך כניסתו הראשונה לאותה מדינה מתקשרת, בקשר לשרותים אישיים באותה מדינה מתקשרת, ובתנאי ששירותים אלה בוצעו בקשר ללימוד, למחקר או להכשרה שלו.

סעיף 22: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, הנצמחים במקום כלשהו, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה מתקשרת אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים באופן ממשי לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי הענין.

סעיף 23: הון

1. הון שמייצגים מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6, שהינם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. הון שמייצגים מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

3. הון שמייצגים ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, ומטלטלין השייכים להפעלת הספינות וכלי הטיס האמורים, יהיה חייב במס רק באותה מדינה מתקשרת.

4. כל המרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים מס רק באותה מדינה מתקשרת.

סעיף 24: שיטות למניעת מסי כפל

1. (א) בכפוף להוראות בדיני המס הקוריאניים בדבר זקיפת מס המשתלם בארץ שמחוץ לקוריאה (מבלי לפגוע בעקרון הכללי שבכאן):

(1) מקום שתושב של קוריאה מפיק הכנסה או הוא בעל הון שניתן לחייב במס בישראל לפי דיני ישראל בהתאם להוראות אמנה זו, ביחס להכנסה או להון, סכום המס הישראלי החייב בתשלום יותר כזיכוי כנגד מס קוראיני החייב בתשלום, המוטל על אותו תושב.

(2) מקום שההכנסה הנצמחת בישראל היא דיבידנד שמשלמת חברה שהיא תושבת ישראל לחברה שהיא תושבת קוריאה אשר בבעלותה לא פחות מ20-אחוזים מסך כל המניות שהנפיקה החברה , יביא הזיכוי בחשבון את המס הישראלי שהחברה חייבת בו ביחס לרווחים שמתוכם משתלמים הדיבידנדים.

(ב) אולם, סכום הזיכוי לא יעלה על אותו חלק של המס הקוריאני כפי שחושב לפני מתן הזיכוי, באופן יחסי להכנסה או להון.

(ג) למטרות תת ס"ק א', המונח "מס ישראלי שחייבים בו" ייראה כאילו הוא כולל את סכום המס הישראלי אשר היה משתלם בהתאם לדיני המס הישראליים לולא פטור או הפחתה של המס הישראלי בהתאם לדיני המס הישראליים הקשורים לתמריצי השקעות או לקידום הפיתוח הכלכלי, על אף הוראות דיני המס הקוריאניים בנושא זיכוי מס עקיף וזיכוי חסך מס.

2. (א) בכפוף להוראות בדיני המס ישראליים בדבר זקיפת מס המשתלם בארץ שמחוץ לישראל (מבלי לפגוע בעקרון הכלל שבכאן):

(1) מקום שתושב של ישראל מפיק הכנסה או הוא בעל הון שניתן לחייב במס בקוריאה לפי דיני קוריאה בהתאם להוראות אמנה זו, ביחס להכנסה או להון, סכום המס הקוריאני החייב בתשלום יותר כזיכוי כנגד מס ישראלי החייב בתשלום, המוטל על אותו תושב.

(2) מקום שההכנסה הנצמחת בקוריאה היא דיבידנד שמשלמת חברה שהיא תושבת קוריאה לחברה שהיא תושבת ישראל אשר בבעלותה לא פחות מ20-אחוזים מסך כל המניות שהנפיקה החברה , יביא הזיכוי בחשבון את המס הקוריאני שהחברה חייבת בו ביחס לרווחים שמתוכם משתלמים הדיבידנדים.

(ב) אולם, סכום הזיכוי לא יעלה על אותו חלק של המס הישראלי כפי שחושב לפני מתן הזיכוי, באופן יחסי להכנסה או להון.

(ג) למטרות תת ס"ק א', המונח "מס קוריאני שחייבים בו" ייראה כאילו הוא כולל את סכום המס הקוריאני אשר היה משתלם בהתאם לדיני המס הקוריאניים לולא פטור או הפחתה של המס הקוריאני בהתאם לדיני המס הקוריאניים הקשורים לתמריצי השקעות או לקידום הפיתוח הכלכלי על אף הוראות דיני המס הישראליים בנושא זיכוי מס עקיף וזיכוי חסך מס.

סעיף 25: אי-הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה מתקשרת אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות. על אף הוראות סעיף 1, הוראות ס"ק זה יחולו גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראות ס"ק זה לא יתפרשו כמחייבות מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הטבות אישיות, הקלות או הנחות כלשהן למטרות מס, שהיא מעניקה לתושביה שלה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9(1), סעיף 11(8) או סעיף 12(6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל החובות של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת יהיו, לצורך קביעת ההון החייב במס של המיזם האמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו נזקפו לזכותו של תושב המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזם של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונו נתונים באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיה כפוף במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שמיזמים דומים אחרים של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. על אף הוראות סעיף 2, הוראות סעיף זה יחולו על מיסים מכל סוג ותיאור.

סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות מתקשרות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה, או אם עניינו בא בגדר סעיף 25(1), בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את הענין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שאינו תואם את הוראות אמנה זו. כל הסכם שיושג ייושם על אף מגבלות זמן כלשהן שבחוק הפנימי של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש האמנה או יישומה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו במישרין, על מנת להגיע להסכמה כאמור בסעיפים קטנים 2 ו-3. כאשר נראה שלצורך השגת הסכם רצוי לקיים חילופי דעות בעל פה, חילופין כאמור יכולים להתקיים באמצעות ועדה המורכבת מנציגים של הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 27: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה, במיוחד לצורך מניעת התחמקות ממיסים אלה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. כל המידע שקיבלה מדינה מתקשרת, יראו אותו כסודי באותה מידה כמידע שהושג לפי דיניה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנדונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם רשאי לגלות את המידע בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על אחת המדינות מתקשרות:

(א) לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).

סעיף 28: חברי משלחות דיפלומטיות ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות ופקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: כניסה לתוקף

אמנה זו תיכנס לתוקף ביום החמישה עשר לאחר התאריך שבו הוחלפו האיגרות הדיפלומטיות המציינות את השלמת הנהלים החוקיים הפנימיים הדרושים בכל מדינה לכניסתה של האמנה לתוקף. לאמנה זו יהיה תוקף לגבי הכנסה שנצמחה ולגבי הון, החל בשנת המס שתחילתה בחודש ינואר הראשון שלאחר המועד שבו נכנסה האמנה לתוקף.

סעיף 30: סיום

אמנה זו תמשיך להיות בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל, אך כל אחת מהמדינות המתקשרות רשאית עד השלושים ביוני בכל שנת לוח המתחילה אחרי תום תקופה של 5 שנים מתאריך כניסתה לתוקף, לתת הודעה בכתב על סיום למדינה המתקשרת האחרת בצינורות הדיפלומטיים. במקרה זה, האמנה תחדל להיות בתוקף ביחס להכנסה שנצמחה וביחס להון החל בשנת המס שתחילתה בינואר בשנת הלוח שלאחר המועד שבו נמסרה הודעת הסיום.

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כיאות איש ע"י ממשלתו, חתמו על אמנה זו.

נעשה בסיאול ביום ט' באדר ב' התשנ"ז שהינו ה-18 במרץ 1007 בשני עותקים, בשפות עברית, קוריאנית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

__________________________     __________________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                     בשם ממשלת הרפובליקה של קוריאה

האמנה בתוקף לגבי ישראל מיום 1 בינואר 1998.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner