עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין תאילנד

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין תאילנד

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין תאילנד

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת ממלכת תאילנד לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת ממלכת תאילנד וממשלת מדינת ישראל, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, הסכימו ביניהן לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה, המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או הרשויות המקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ייחשבו כל המיסים המוטלים על סך כל ההכנסה או על חלקים ממנה, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מיסים על סך כל השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מיסים על עליית ערך של נכסים.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם במיוחד:

(א) בתאילנד:

1. מס הכנסה;

2. מס הכנסה על דלק;

(להלן - "מס תאי");

(ב) בישראל:

1. מס הכנסה (לרבות מס רווחי הון ומס חברות); וכן

2. מס על רווחים ממכירת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין;

(להלן - "מס ישראלי").

4. כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המיסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:

(א) המונח "תאילנד"פירושו ממלכת תאילנד, ובמשמעותו הגיאוגרפית, פירושו שטח הארץ והים הטריטוריאלי שעליו יש לה ריבונות ממלכתית וסמכות שיפוט, וכן המדף היבשתי, האזור הכלכלי הבלעדי ואותו חלק של קרקע הים ותת-הקרקע שמתחת לים שעליו יש לה זכויות ריבוניות וסמכות שיפוט בהתאם למשפט הבינלאומי;

(ב) המונח "ישראל"פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו הגיאוגרפית, פירושו שטח הארץ והים הטריטוריאלי שעליו יש לה ריבונות ממלכתית וסמכות שיפוט, וכן המדף היבשתי, האזור הכלכלי הבלעדי ואותו חלק של קרקע הים ותת-הקרקע שמתחת לים שעליו יש לה זכויות ריבוניות וסמכות שיפוט בהתאם למשפט הבינלאומי;

(ג) המונחים "מדינה מתקשרת"ו"מדינה מתקשרת אחרת"פירושם תאילנד או ישראל, לפי העניין;

(ד) המונח "אדם"כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר, וכן כל גוף שרואים בו יחידה חייבת במס לפי דיני המיסוי שבתוקף בכל אחת מהמדינות המתקשרות;

(ה) המונח "חברה "פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;

(ו) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת"ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת"פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

(ז) המונח "מס"פירושו מס תאי או מס ישראלי, לפי ההקשר;

(ח) המונח "אזרח"פירושו:

(1) כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(2) כל אדם משפטי, שותפות, או התאגדות אחרת שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים שבתוקף במדינה מתקשרת;

(ט) המונח "תחבורה בינלאומית"פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, למעט מקום שהספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת; וכן

(י) המונח "רשות מוסמכת"פירושו בתאילנד, שר האוצר או נציגו המוסמך, ובישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך;

2. ביחס ליישום אמנה זו ע"י מדינה מתקשרת, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למיסים שאמנה זו חלה עליהם, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר.

סעיף 4: תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת"פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ההתאגדות שלו, מקום ניהול עסקיו או כל מבחן אחר כיוצא באלה. אולם לא ייחשב אדם כתושב מדינה מתקשרת רק מכוח היותו נתון למס באותה מדינה ביחס להכנסה ממקורות באותה מדינה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכזהאינטרסים החיוניים");

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 חברה היא תושבת שתי מדינות המתקשרות, יראוה כתושבת המדינה שבה היא מואגדת או שלפי חוקיה היא נחשבת לתושבת בה; אם החברה , לפי אמת המידה הנ"ל, היא בכל זאת תושבת של שתי המדינות המתקשרות, כי אז יראו אותה כתושבת המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלה. אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מקום הניהול הממשי שלה, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע"פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע"כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה;

(ו) מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.

(ז) משק או מטע;

(ח) מחסן, בקשר לאדם המספק מתקני אחסנה לאחרים;

(ט) אתרבנייה או פרוייקט בנייה או הרכבה, או פעילות פיקוח הקשורה אליהם ומנוהלת בתוך המדינה שבה נמצא האתר או הפרויקט האמור, מקום שהאתר, הפרוייקט או הפעילות האמורים נמשכים לתקופה של יותר מ-6 חודשים;

(י) מתן שירותים, לרבות שירותי ייעוץ שנותן תושב אחת המדינות המתקשרות באמצעות שכירים או כוח אדם אחר, מקום שפעילויות מסוג זה, במדינה המתקשרת האחרת, לגבי אותו פרוייקט או לגבי פרוייקט אחר הקשור אליו, נמשכות תקופה או תקופות מצטברות של יותר משישה חודשים בכל תקופה של שנים-עשר חודשים.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות פרסום, לאספקת מידע, למחקר מדעי או לפעילויות דומות שטיבן הכנה או עזר, עבור המיזם;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

4. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל במדינה מתקשרת בשם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, אם לאדם האמור:

(א) יש, במדינה הנזכרת ראשונה, סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לרכש טובין או סחורה למען המיזם;

(ב) אין סמכות כאמור, אבל הוא מחזיק בקביעות במדינה הנזכרת ראשונה מלאי של טובין או סחורה השייכים למיזם, שממנו הוא נוהג למלא הזמנות או לבצע משלוחים מטעם המיזם; או

(ג) אין סמכות כאמור, אבל הוא נוהג לקבל הזמנות במדינה הנזכרת הראשונה אך ורק למען המיזם או למען המיזם ומיזמים אחרים שהמיזם שולט בהם או שהם שולטים בו.

5. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, מיזם ביטוח של מדינה מתקשרת, למעט ביחד לביטוח מחדש, ייראה כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת אם הוא גובה פרמיות באותה מדינה אחרת, או מבטח סיכונים שם באמצעות שכיר או באמצעות נציג שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי כמשמעותו במסגרת ס"ק 6 לסעיף זה.

6. מיזם של מדינה מתקשרת לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם. אולם מקום שפעילויותיו של סוכן כאמור מוקדשות במלואן או כמעט במלואן לשירותו של המיזם הזה או מטעמם של המיזם הזה ומיזמים אחרים, שהוא שולט בהם או השולטים בו, הוא לא ייחשב כסוכן בעל מעמד עצמאי כמשמעותו במסגרת ס"ק זה.

7. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידי חברה כזו, או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (בין אם באמצעות מוסד קבע או בדרך אחרת), לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין"תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3 לסעיף, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות עסקי מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מנהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. אם המידע העומד לרשות רשויות המס של מדינה מתקשרת אין בו די לצורך קביעת הרווחים שיש לייחס למוסד קבע של מיזם, אין בסעיף זה דבר שימנע מלהחיל חוק כלשהו של אותה מדינה הנוגע לקביעת חבות במס של אדם, ובלבד שאותו חוק יוחל, ככל שהמידע העומד לרשות רשות המס מאפשר זאת, באופן התואם את עקרונות סעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: ספנות והובלה אווירית

1. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת כלי טיס בתחבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת.

2. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות בתחבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס במדינה המתקשרת האחרת, אולם המס המוטל באותה מדינה אחרת יופחת בסכום השווה ל-50 אחוזים מהמס שהיה משתלם לולא הוראות ס"ק זה.

3. למטרות סעיף זה, רווחים מהפעלת ספינות ומטוסים בתחבורה הבינלאומית יכללו:

(א) רווחים המופקים מהשכרה של ספינות או כלי טיס המשמשים בתחבורה הבינלאומית, כאשר הספינות או כלי הטיס מושכרים על בסיס של "כלי ריק" ((Bare Boat;

(ב) רווחים המופקים משימוש או מהשכרה של מכולות המשמשות בתחבורה הבינלאומית,

אם הרווחים האמורים קשורים לרווחים שעליהם חלות הוראות ס"ק 1 או 2.

4. הוראות ס"ק 1, 2 ו-3 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9: מיזמים משולבים

מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,

ובכל אחד משני המצבים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הכנסה או רווח שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם בהכנסה או ברווחים של אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על:

(א) ביחס לדיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת תאילנד לתושב ישראל, 10 אחוז מהסכום ברוטו של הדיבידנדים;

(ב) ביחס לדיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת ישראל לתושב תאילנד;

(1) 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים אם המקבל מחזיק ב-25 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;

(2) 15 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן החלת ההגבלות הללו.

סעיף קטן זה לא ישפיע על אופן חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים"בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לעניין מיסים כהכנסה ממניות לפי חוקי של המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המחלקת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בפועל באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה ממשית למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור. אין בסעיף זה דבר שיתפרש כמונע ממדינה מתקשרת להטיל מס הכנסה, בהתאם לחוקי אותה מדינה, על סילוק רווחים של מוסד קבע שמקומו שם בשיעור שלא יעלה על השיעור החל על דיבידנדים לפי תנאי ס"ק 2(א) לסעיף זה.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על:

(א) 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית, אם היא מתקבלת ע"י מוסד פיננסי כלשהו (לרבות חברת ביטוח);

(ב) 15 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית בכל המקרים האחרים.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן החלת ההגבלות הללו.

3. על אף הוראות ס"ק 2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת ומשתלמת לממשלת המדינה המתקשרת האחרת, תהיה פטורה ממס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה.

למטרות ס"ק זה, המונח "ממשלה"-

(א) במקרה של תאילנד, פירושו הממשלה של ממלכת תאילנד והוא כולל את:

(1) הבנק של תאילנד;

(2) הרשויות המקומיות; וכן

(3) כל מוסד שההון שלו נמצא כולו בבעלות הממשלה של ממלכת תאילנד או כל רשות מקומית, ככל שיוסכם מעת לעת בין הרשויות המוסמכות של שתי המדינות המתקשרות;

(ב) במקרה של ישראל, פירושו ממשלת מדינת ישראל והוא כולל את:

(1) בנק ישראל;

(2) הרשויות המקומיות; וכן

(3) כל מוסד שההון שלו נמצא כולו בבעלות ממשלת מדינת ישראל או כל רשות מקומית, כל שיוסכם מעת לעת בין הרשויות המוסמכות של שתי המדינות המתקשרות.

4. המונח "ריבית"בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהיו מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה, וכן הכנסה שלפי דיני המיסוי של המדינה המתקשרת שבה נצמחה ההכנסה היא נחשבת כחלק מכסף שניתן כהלוואה.

5. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע שירותים אישיים של עצמאי באותה מדינה אחרת מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה מעשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע;במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

6. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

7. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, ביחס אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה. ואולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על:

(א) 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים בעד שימוש, או הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית, אמנותית או מדעית, למעט סרטי קולנוע, או סרטים או קלטות המשמשים לשידור ברדיו או בטלוויזיה.

(ב) 15 אחוזים מהסכום ברוטו של התמלוגים בכל המקרים האחרים.

3. המונח "תמלוגים"בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות סרטי קולנוע, או סרטים או קלטות המשמשים לשידור ברדיו או בטלוויזיה, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי. המונח "תמלוגים"כולל גם רווחים הנצמחים מהעברת כל זכות או נכס במידה שהרווחים האמורים תלויים בתפוקה, בשימוש או בהעברה של אלו.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית לאותו מוסד קבע או אותו בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, רשות

מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים - בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6 והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מניות או זכויות מקבילות בחברה , שנכסיה מורכבים במלואם או בעיקרם ממקרקעין המאוזכרים בסעיף 6 ונמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע, העומדים לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

4. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתחבורה בינלאומית, או רווחים מהעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

5. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בסעיפים קטנים 1, 2, 3 ו-4 לסעיף זה, וכן בס"ק 3 לסעיף 12, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק יחיד שהינו תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, חוץ מאשר בנסיבות הבאות, שבהן ניתן לחייב הכנסה כזו במס גם במדינה המתקשרת האחרת:

(א) אם עומד לרשותו בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע פעילויותיו לתקופה או לתקופות המסתכמות יחד או עולות על 183 ימים מצטברים בתקופה כלשהי של 12 חודשים. במקרה זה, ניתן לחייב במס במדינה האחרת רק אותו חלק מהכנסתו שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע;או

(ב) אם שהייתו במדינה האחרת היא לתקופה או לתקופות המסתכמות יחד או עולות על 183 מצטברים ימים בתקופה כלשהי של 12 חודשים. במקרה זה, ניתן לחייב במס במדינה האחרת רק אותו חלק מהכנסתו הנובע מפעילויותיו שבוצעו באותה מדינה אחרת; או

(ג) אם את הגמול על פעילויותיו במדינה המתקשרת האחרת משלם תושב של אותה מדינה מתקשרת או נושא בו מוסד קבע או בסיס קבוע הנמצא באותה מדינה מתקשרת והוא עולה בשנת הכספים על 50,000 באהט או סכום מקביל במטבע ישראלי; במקרה זה, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת רק את החלק מהגמול הנצמח שם.

2. המונח "שירותים אישיים"כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, רופאי שיניים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19, 20 ו-21, משכורת, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים מצטברים בתקופה כלשהי של 12 חודשים; וכן

(ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בספינה או בכלי טיס המופעלים בתחבורה בין בינלאומית, ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, יהיה חייב במס רק באותה מדינה.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף האמור בסעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 לסעיף זה לא יחולו על גמול או רווחים, משכורות, שכר עבודה והכנסה דומה אחרת הנצמחת מפעילויות שביצע במדינה מתקשרת בדרן או ספורטאי, אם הביקור באותה מדינה מתקשרת מקבל תמיכה מהותית מכספי ציבור של המדינה המתקשרת האחרת, לרבות כל רשות מקומית שלה או גוף שלה שהוקם על פי חוק.

4. על אף הוראות סעיף 7, מקום שהפעילויות המאוזכרות בס"ק 1 לסעיף זה מבוצעות במדינה מתקשרת ע"י מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס את הרווחים הנצמחים מביצוע פעילויות אלה ע"י המיזם האמור במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, אלא אם המיזם מקבל תמיכה מהותית מכספי הציבור של המדינה המתקשרת האחרת, לרבות רשות מקומית שלה או גוף שלה שהוקם על פי חוק, בקשר לביצוע הפעילויות האמורות.

סעיף 18: קיצבאות

בכפוף להוראות סעיף 19(2), קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

סעיף 19: תפקידים ממשלתיים

1. (א) גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת, או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או רשות, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

(1) אזרחה של אותה מדינה; או

(2) לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או רשות, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16, ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: סטודנטים

יחיד אשר מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת היה תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא מבקר במדינה הנזכרת ראשונה אך ורק למטרות:

(א) לימודים באוניברסיטה או במוסד חינוכי מוכר אחר; או

(ב) קבלת הדרכה שתכשיר אותו לעסוק במקצוע או במשלח יד; או

(ג) לימוד או ביצוע מחקר כמקבל מענק, קיצבה או פרס מאירגון ממשלתי, דתי, מדעי, ספרותי, חינוכי או אירגון צדקה;

יהיה פטור במדינה הנזכרת ראשונה ממס על:

(א) כספים שהוא מקבל מחו"ל לצרכי קיומו, חינוכו, לימודיו, מחקרו או הכשרתו;

(ב) המענק, הקיצבה או הפרס; וכן

(ג) הכנסה משירותים אישיים שניתנו באותה מדינה, ובלבד שההכנסה מהווה רווחים הדרושים במידה סבירה לקיומו ולחינוכו.

סעיף 21: פרופסורים, מורים וחוקרים

1. יחיד שהוא תושב מדינה מתקשרת מיד לפני ביקור במדינה המתקשרת האחרת, ואשר, על פי הזמנה של אוניברסיטה, מכללה, בית ספר או מוסד חינוכי דומה אחר כלשהו המוכר ע"י הרשות המוסמכת באותה מדינה מתקשרת אחרת, מבקר באותה מדינה מתקשרת אחרת לתקופה שאינה עולה על שנתיים אך ורק למטרות הוראה או מחקר או גם זה וגם זה במוסד חינוכי כאמור, יהיה פטור ממס באותה מדינה מתקשרת אחרת על כל גמול תמורת הוראה או מחקר כאמור.

2. סעיף זה יחול על הכנסה ממחקר רק אם המחקר האמור נערך ע"י היחיד לטובת הציבור, ולא בעיקר לטובת אדם פרטי או אנשים פרטיים אחרים כלשהם.

סעיף 22: הכנסה שלא הוזכרה במפורש

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, בכל אשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין לפי הגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בצורה ממשית לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

3. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, והנצמחים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס גם באותה מדינה אחרת.

סעיף 23: הגבלת הטבות

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות, בהסכמה הדדית ביניהן, רשאיות לשלול את ההטבות לפי אמנה זו מכל אדם, או ביחס לכל עסקה, אם לדעתן הענקת הטבות אלו מהווה ניצול לרעה של אמנה זו לאור מטרותיה.

סעיף 24: מניעת מסי כפל

1. בכפוף לחוקי תאילנד בנוגע למתן זיכוי כנגד מס תאי של מס ששולם במדינה כלשהי שאינה תאילנד (ולכל שינוי בהם שאינו משפיע על העיקרון הכללי להלן), מס ישראלי ששולם ביחס להכנסה הנצמחת בישראל יותר כזיכוי כנגד מס תאי ששולם ביחס אותה הכנסה. אולם, סכום הזיכוי לא יעלה על אותו חלק של המס התאי המתייחס לאותה הכנסה.

2. בכפוף לחוקי ישראל בנוגע למתן זיכוי כנגד מס ישראלי של מס ששולם במדינה כלשהי שאינה ישראל (ולכל שינוי בהם שאינו משפיע על העיקרון הכללי להלן), מס תאי ששולם ביחס להכנסה הנצמחת בתאילנד יותר כזיכוי כנגד מס ישראלי ששולם ביחס אותה הכנסה. אולם, סכום הזיכוי לא יעלה על אותו חלק של המס הישראלי המתייחס לאותה הכנסה.

3. למטרות ס"ק 1 לסעיף זה, ביחס להכנסה או לרווחים שעליהם חלות הוראות כלשהן מבין ההוראות שלהלן, המונח "מס ישראלי ששולם"יכלול את ההפרשים, אם יש, בין המס בר התשלום לפי ההוראות שלהלן כאמור לבין המס בר התשלום, בלי התייחסות לאמנה זו, בהתאם לדין המס הישראלי הכללי, ביחס להכנסה או לרווחים האמורים:

(א) החוק לעידוד השקעות הון-1959, החוק לעידוד השקעות הון (חברות עתירות הון) - 1990, וחוק אזורי הסחר החופשיים-1994, במידה שהם היו בתוקף בתאריך, ולא שונו מאז, החתימה על אמנה זו, או שונו רק בפרטים קלים שאין בהם כדי להשפיע על אופיים הכללי; או

(ב) כל הוראה עתידית אחרת העשויה להיקבע והיא מעניקה פטור או הפחתה במס אשר מוסכם על הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות כי היא בעלת אופי דומה במהותו, אם לא שונתה לאחר מכן או שונתה רק בפרטים קלים שאין בהם כדי להשפיע על אופייה הכללי.

4. למטרות ס"ק 2 לסעיף זה, המונח "מס תאי ששולם"ייראה ככולל כל סכום אשר היה בר תשלום כמס תאי בשנה כלשהי, לולא פטור או הפחתה במס שהוענקו במגמה לקדם פיתוח תעשייתי, מסחרי, מדעי, חינוכי או אחר בתאילנד, לאותה שנה או לכל חלק ממנה לפי:

(א) החוק לקידום השקעות 2520BE, במידה שהיה בתוקף בתאריך, ולא שונה מאז, החתימה על אמנה זו, או שונה רק בפרטים קלים שאין בהם כדי להשפיע על אופיו הכללי; או

(ב) כל הוראה עתידית אחרת העשויה להיקבע והיא מעניקה פטור או הפחתה במס אשר מוסכם על הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות כי היא בעלת אופי דומה במהותו, אם לא שונתה לאחר מכן או שונתה רק בפרטים קלים שאין בהם כדי להשפיע על אופייה הכללי.

סעיף 25: אי-הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות.

2. המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9, סעיף 11(7), סעיף 12(6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזם של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה המלאה או החלקית על הונו נתונה במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. הוראות סעיף זה לא יתפרשו כמחייבות מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות או הפחתות לעניין מס, שהיא מעניקה לתושביה-שלה מטעמי מעמד אזרחי או חובות משפחה.

6. בסעיף זה, המונח "מס"פירושו מיסים שאמנה זו חלה עליהם.

סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות אמנה זו.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש האמנה או יישומה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו ישירות על מנת להגיע להסכם כמובנו בסעיפים הקטנים הקודמים.

סעיף 27: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. כל ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית באופן דומה לידיעה שהושגה לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות אלה ישתמשו בידיעות האמורות רק למטרות אלו. הם רשאים לגלות את הידיעות בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. בשום מקרה אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק מידע אשר אין לקבלו לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי להיות בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).

סעיף 28: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: כניסה לתוקף

1. אמנה זו תאושרר וכתבי האשרור יוחלפו ב ________________ בהקדם האפשרי.

2. אמנה זו תיכנס לתוקף עם חילופי כתבי האשרור, ולהוראותיה יהיה תוקף:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומים ששולמו או הועברו ביום הראשון בחודש ינואר שאחרי זה שבו הוחלפו כתבי האישרור, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, על שנות מס או תקופות התחשבנות המתחילות ביום הראשון בחודש ינואר שאחרי זה שבו הוחלפו כתבי האישרור, או אחרי יום זה;

סעיף 30: סיום

אמנה זו תישאר בתוקף לזמן בלתי מוגבל, אולם כל אחת מהמדינות המתקשרות, ב-30 ביוני, או לפני יום זה, בכל שנה קלנדרית המתחילה אחרי תום תקופת חמש השנים מתאריך כניסתה לתוקף, רשאית לתת למדינה המתקשרת האחרת, בצינורות הדיפלומטיים, הודעה בכתב על סיום.

במקרה זה, תחדל האמנה להיות בעלת תוקף:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומים ששולמו או הועברו ביום הראשון בחודש ינואר שאחרי זה שבו נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, על שנות מס או תקופות התחשבנות המתחילות ביום הראשון בחודש ינואר שאחרי זה שבו נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה.

ולראיה, החתומים מטה שהוסמכו לכך כיאות חתמו על אמנה זו.

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום ____________, שהוא יום ______________, כל אחד בשפות תאית, עברית ואנגלית, וכל הנוסחים תקפים במידה שווה. במקרה של ספק, יכריע הנוסח האנגלי.

_____________________            ______________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                 בשם ממשלת ממלכת תאילנד

האמנה נחתמה בינואר 1996 ונכנסה לתוקף ביום 1.1.97.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner