עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> חברה בע"מ >>
הודעה על כתובת החברה

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הודעה על כתובת החברה טופס הודעה על כתובת חברה

טופס הודעה לרשם החברות על כתובת החברה

המשמעויות של קביעת כתובת ראשונה לחברה >

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

טופס 9

 

(תקנה 9)

אל:רשם החברות

הודעה על מען משרד רשום של חברה או שינוי בו

(סעיף 123 לחוק החברות, התשנ"ט  -  1999 (להלן: "החוק"))

שם חברה

 

מספר חברה

קוד

 

 

51

 

מודיעים בזה לפי סעיף 123 לחוק, שהמשרד הרשום של החברה נמצא במען שלהלן:

מען

רחוב

מס' בית

ישוב

מיקוד

תיבת דואר*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אצל1:

* ציון תיבת דואר בלבד אינו מספיק

אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם ממלא הטופס

 

מספר זהות2

 

תפקיד בחברה

 

 

 

תאריך

 

חתימה

 

 

                   

לשימוש המשרד

 

המען נרשם בפנקס החברות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* את ההודעה יש להגיש לרשם החברות תוך 14 יום מיום שינוי המען

         

הערות:

1        לפי תקנה 1 (ב) יש לציין את שם האדם האחר היושב באותו מען כמו החברה .

2        מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבא הוצא ויצרף אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה העתק כאמורבתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.

קרא על:

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner