עורכי דין - דף הבית >> חברה בע"מ >> פירוק חברה >>
זכויות עובדים בפירוק חברה

פירוק חברה

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק מרצון

תרשים תהליך פירוק מרצון

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

טופס תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

למה לי חברה בע"מ

בחברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

עוד על יזמות עסקית

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

זכויות עובדים בפירוק חברה

עובדים בפירוק חברה או בפשיטת רגל של מעבידזכויות עובדים בפירוק חברה

החוק אוסר על הגשת תביעה  כנגד פושט רגל או חברה בפירוק. על כן, עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל או שהתפרקה החברה שעבד בה, והמעביד נותר חייב לעובד בגין עבודתו אצלו לפני מועד התמוטטותו, יפוצה על ידי המוסד לבטוח לאומי. אם יכלכל העובד צעדיו נכון, הוא יהיה זכאי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין שמעבידו חייב לו וזאת עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק.

טוב יעשה העובד אם ייעזר לצורך הגשת המסמכים בעורך דין המתמצא גם בדיני עבודה וגם בדיני פרוק חברה או פשיטות רגל לפי העניין. הטעם לכך נעוץ במספר סיבות:

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

עובדים בפירוק חברה או בפשיטת רגל של מעביד

כיצד מתבצע התהליך?

תחילה יש לפרק את החברה .

כל נושה רשאי להגיש בקשת פירוק כנגד החברה , ואולם לא תמיד מוגשת בקשת פירוק. במקרים רבים אין כל אינטרס למי מהנושים להגיש בקשת פירוק כנגד החברה .

אם אף אחד לא מגיש בקשת פירוק כנגד החברה , יהיה על העובדים להתארגן ולפנות לעורך דין שיגיש את הבקשה בשמם.

שים לב, גם עובד שלא הצטרף לבקשת הפירוק יוכל, לאחר שינתן צו פירוק על ידי בית המשפט להנות מהעובדה שהחברה נכנסה להליך פירוק ולהגיש עצמאית, באמצעות עורך-דין מטעמו תביעת חוב כדי לקבל את המגיע לו מאת הביטוח הלאומי.

ואולם, מאחר והתהליך אינו זול, נהוג שכל העובדים מתארגנים ומגישים יחדיו את בקשת הפירוק באמצעות עורך דין שמייצג את כולם. את הוצאות הפירוק נהוג לחלק בין העובדים. ניתן לסכם שכל אחד מהעובדים ישתתף בהוצאה לפי חלקו היחסי בזכויות המגיעות לו מאת המעביד.

בקשת הפירוק

הבקשה מוגשת במשרדי הכונס הרשמי, בצירוף אגרת הכונס, ומיד לאחר שאישר שקיבל את הבקשה, ניתן להגיש את תביעת הפירוק לבית המשפט המחוזי.

עד ליום הדיון, על עורך הדין להשלים הליכי פרסום ולקבל "תעודת השלמה" ממזכירות בית המשפט המחוזי.

ביום הדיון תוצג תעודת ההשלמה לבית המשפט, ואם לא יהיו מתנגדים לפירוק החברה , יתן בית המשפט צו פירוק.

המנהל המיוחד

במקרים של חברות בפירוק בהן אין אינטרס מיוחד לנושים מלבד לעובדי החברה , ימונה מנהל מיוחד מטעם כונס הנכסים הרשמי אשר תפקידו לבדוק את תביעות החוב של העובדים.

אופן הגשת התביעה

את תביעת החוב יש להגיש למפרק או למנהל המיוחד או לנאמן (לא ישירות למוסד לביטוח לאומי) בצרוף  טופס התביעה לגמלה של המוסד לבטוח לאומי המכונה: "תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד" בצירוף ראויות ומסמכים להוכחת החוב.

הורד טופס תביעת חוב בפורמט word מתאים לחברה בפירוק וגם למעביד פושט רגל

ראה את סכומי הגמלה המגיעים לעובד באתר המוסד לביטוח לאומי >

נפתח בדף חדש

הפרשות לקופת גמל

לרוב, עוד לפני התמוטטותו הכלכלית  מפסיק המעביד להפריש לקופות גמל של העובדים בשל מצוקת מזומנים. על כן יהיה אותו עובד זכאי שהמוסד יעביר בגינו כספים (גמלה) לקופות גמל אשר לא הופקד בהן הסכום הדרוש על-ידי המעביד.

למה לפעול באמצעות עורך דין

ראשית: עורך הדין ידע כיצד להפנות ולאן את המסמכים למיניהם;

שנית: עורך הדין ידע כיצד להציג את מרכיבי השכר על מנת להכניס את מרביתם תחת חסות החוק וזאת כדי להגדיל את הגמלה שיקבל העובד;

זכאים לגמלה

עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל, או עובד שכיר שניתן נגד מעבידו צו פירוק. (אם המעביד הוא תאגיד).

אם נפטר העובד בטרם שולמה לו הגמלה המגיעה לו, זכאים שאיריו לפיצויי פיטורים ולחוב שכר עבודה.

קופת גמל, אם קיים חוב של המעביד לקופת הגמל שהעובד מבוטח בה.

חבר אגודה שיתופית: חבר שהיה חבר בתושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות.

תנאי הזכאות לגמלה

זכאותו של עובד שכיר לגמלה מתממשת רק אם התקיימו התנאים האלה:

- צו פשיטת רגל או פירוק שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי:  בית המשפט הוציא נגד המעביד צו הכרזה כפושט רגל, או צו לפירוק החברה , או צו  לפירוק אגודה שתופית, או לפירוק שותפות.

- אישור נאמן או מפרק:  פרטי התביעה של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או המפרק של החברה .

- מינוי נאמן או מפרק: בית המשפט המחוזי מינה נאמן או מפרק מטעמו. לעיתים, על מנת שלא יהיה על העובדים להמתין, יפנה כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) לבית המשפט בבקשה למנות מנהל מיוחד כדי לבדוק את תביעות העובדים ולהעבירם לידי המוסד לביטוח לאומי.

איך מחושבת הגמלה

עובד אשר נגד מעבידו ניתןצו פירוק/פשיטת רגל זכאי לגמלה מן הביטוח הלאומי,  הכוללת את סכומי שכר העבודה המגיעים לו, ואשר לא שולמו על-ידי המעביד. וכן את  סכום פיצויי הפיטורים אשר אין להם כיסוי בקופת הגמל. הגמלה תשולם עד לסכום המקסימום הקבוע בחוק, המתעדכן מעת לעת, שהוא 10 פעמים  השכר הממוצע במשק.

מרכיבי השכר לצורך חישוב הגמלה

דמי הבראה - ניתן לאשר תשלום עד שנתיים, אם המעביד לא שילם.

ביגוד- החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנה האחרונה.

משכורת 13 - החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנה האחרונה.

מרכיבי תשלום אחרים, המופיעים בתלוש, ייכללו במידה שהם עונים להגדרה  "שכר עבודה". מן הראוי למסור לעורך דין את הכנת מסמך תביעת החוב שתוגש הן למפרק והן למוסד לביטוח הלאומי, שכן הוא יוכל להחליט כיצד להציג את המרכיבים שיחשבו כשכר. לדוגמה: מרכיבי תשלום שבדרך כלל אינם מובאים בחשבון בעת חישוב הגמלה - החזר הוצאות רכב, טלפון וכו', אלא אם תשלומם לא היה קשור להוצאה כלל וכלל.

פיצויי פיטורים

אם העובד לא היה מבוטח בקופת גמל המכסה לו את פיצויי הפיטורים בהסכם פנסיה ישלם או ישלים את החסר. התשלום יהיה כפוף להוראות חוקפנסיה מקיפה, חוק הביטוח הלאומי חוקפיצויי פיטורים או כפוף לזכויותיו של העובד מכוח ההסכם הקיבוצי - הכל לפי טובת העובד.  הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים יהיה:

שכר עבודה -משכורת (שכר העבודה הנלקח בחשבון לא יפחת משכר המינימום, בהתאם להיקף המשרה).

תוספת ותק

תוספת משפחה

תוספת יוקר

תוספת מקצועית

רכיבי שכר אחרים, אם הם עונים על דרישות החוק והפסיקה. משכורת 13 אינה נכללת בחישוב פיצויי הפיטורים

קופת גמל

בהתאם להוראות הסכםקיבוצי או חוזה עבודה, על המעביד להעביר לקופת הגמל כספים,  שנועדו לשם צבירתן או הבטחתן של זכויות העובד הקשורות בעבודתו, או הפסקת  עבודתו. קופת הגמל תהא זכאית לגמלה בגין תשלומים אשר לא הועברו לקופת הגמל מכספי  המעביד, או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם.  המוסד יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד כל עובד, עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שהוא פעמיים השכר הממוצע במשק (ביוני 13,928.- 2002) ש"ח).

שימו לב: אם סכום התביעה עולה על סכום הגמלה, תשולם הגמלה בתחילה עבור-שכר עבודה, ורק  לאחר מכן ישולמו פיצויי הפיטורים.

לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד יום התשלום על-ידי המוסד בפועל. מהגמלה שתאושר ינוכו הסכומים המתחייבים בחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי  וביטוח בריאות.

מסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה

תלוש משכורת ראשון או מסמך אחר המעיד על מועד תחילת העבודה לצורך חישוב  פיצויי הפיטורים.

מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת  גמל בתאריך הפסקת עבודתו.

אסמכתאות לרצף בעבודה.

לאחר אישור התביעה יעביר אותה המפרק או המנהל המיוחד או הנאמן בצרוף כל המסמכים הרלבנטיים למוסד לביטוח לאומי לירושלים. מחלקת ביטוח זכויות עובדים, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909.

תשלום הגמלה

לאחר שאושרה זכאותהעובדלגמלה, תישלח אליוהתשלום בהמחאה ישירות לביתואו בזיכוי לחשבון הבנק שמסר על גבי הטופס. הגמלה אינה ניתנת להעברה או לעיקול.

הערה חשובה: החלטת המפרק/ המנהל המיוחד/הנאמן אינה סופית, למוסד לביטוח לאומי יש הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה. ואולם סכומים אשר לא אושרו על ידי המוסד לבטוח לאומי אך אושרו על ידי המנהל המיוחד /מפרק /נאמן, יהפכו לחלק מתביעות החוב ביניהן יתחלקו יתרת מימוש רכוש החייב לאחר הנושים המובטחים.

יש לשיםלב: הגמלה בפרק זה תאושר לעובד שכיר בלבד.

לא מבוטחים בפרק זה ואינם זכאים לגמלה: עובד עצמאי או בעל שליטה בחברה המחזיק בעיקר המניות בחברה , שלא התקיימו בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד.

קרא על: תביעת חוב המוגשת למפרק החברה

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner