עורכי דין - דף הבית >> חברה בע"מ >> פירוק חברה >>
בקשת פירוק חברה על ידי נושה

פירוק חברה

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק מרצון

תרשים תהליך פירוק מרצון

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

טופס תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

למה לי חברה בע"מ

בחברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

עוד על יזמות עסקית

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

בקשת פירוק חברה על ידי נושה

בקשת פירוק חברה על ידי נושה

תהליך ונוהל הגשת בקשת פירוק חברה על ידי נושה

בטרם תוגש הבקשה לבית המשפט המחוזי אשר בתחום שיפוטו מצויה כתובת החברה הרשומה, יש להגיש העתק מהבקשה למשרדי כונס נכסים הרשמי ולקבל ממנו אישור על ההגשה.

לאחר הגשת הבקשה למזכירות בית המשפט המחוזי תקבע המזכירות מועד לדיון בבקשה שיהיה אחרי חודשים רבים לאחר הגשתה.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

בקשת פירוק חברה על ידי נושה - נהלים

לבקשה לפירוק חברה על ידי בית משפט יש לצרף תצהיר של אדם היודע את העובדות מידיעה אישית וטופס המפרט את פרטי החברה , פרטי המבקש, עורך דין שמיצגו ועילת הפירוק.

אם בקשת הפירוק מוגשת על ידי החברה עצמה יהיה עליה לצרף לבקשתה דו"ח על נכסיה וחובותיה.

בטרם תוגש הבקשה לבית המשפט המחוזי אשר בתחום שיפוטו מצויה כתובת החברה הרשומה, יש להגיש העתק מהבקשה למשרדי כונס נכסים הרשמי ולקבל ממנו אישור על ההגשה.

לאחר הגשת הבקשה למזכירות בית המשפט המחוזי תקבע המזכירות מועד לדיון בבקשה שיהיה אחרי חודשים רבים לאחר הגשתה.

אם הבקשה דחופה, יש לצרף בקשה מיוחדת לדיון מוקדם יותר תוך נימוק. במקרה זה רצוי להגיש בקשה למינוי מפרק זמני, אשר תידון תוך זמן קצר.

להלן מספר עילות נפוצות ביותר לבקשת מינוי מפרק זמני:

נושי החברה בוזזים את רכושה;

החברה מבצעת העלמת רכושה על מנת שלא יפול לידי נושיה;

החברה משלמת לחלק מהנושים המקורבים את החוב כלפיהם, תוך העדפת נושים;

אחד הנושים מבצע פעולות עיקול באמצעות הוצאה לפועל של נכס מנכסי החברה אשר אם יועבר לידיו יהיה בזה כדי לשבש את סדר הקדימויות הקבוע בחוק;

להבדיל מן השיטה האדברסארית בדיונים משפטיים אחרים, כאן התפיסה מעט שונה. קיימים גורמים רבים מעורבים, כולל כונס נכסים הרשמי, וחלק מן הנושים כלל אינם מיוצגים בדיונים, לכן בית המשפט נזהר מלפגוע בזכויותיהם אשר יבואו לידי ביטוי מאוחר יותר בטופס דרישת חוב (נהוג לכנותו "הוכחת חוב"), שיוגש למפרק החברה או למנהלה המיוחד שימונה לצורך זאת.

בניגוד לתיקי בית משפט אחרים אשר אינם ניתנים לעיון והעתקה לכל דורש, בתיקי פירוק חברה כל מי שמעוניין בבקשת הפירוק או בהתנגדות לה יכול לבקש העתק מבקשת הפירוק והיא תימסר לו תמורת הוצאות.

באופן כללי, כל מי שמבקש להופיע ולהשתתף בדיון בבקשת הפירוק בפני בית המשפט, יהיה רשאי לעשות זאת בתנאי שיודיע על כך מראש למגיש בקשת הפירוק במועד הקבוע בפקודת החברות.

התנגדות לפירוק

כל מי שיש לו עניין בחברה רשאי להגיש התנגדות לפירוקה. במרבית המקרים, במועד הדיון בבקשת פירוק חברה אין החברה פועלת עוד והמעוניין היחיד בפירוק החברה הוא מי שהגיש את הבקשה.

מצד שני, קיימים מקרים בהם יתקיים דיון ער בין צדדים לבקשת הפירוק והמתנגדים לו מכל מיני טעמים, אם כדי לדחות את מועד הפירוק עד כמה שניתן כדי לנסות להציל את החברה , ואם בטענות שונות הנטענות בתום לב כנגד בקשת הפירוק.

אם הטענה כנגד החברה היא כי החברה אינה משלמת את חובותיה כלפי הנושים, רשאית החברה לטעון כי אינה חדלת פירעון ולהגיע להסדר עם מגיש בקשת הפירוק על תשלום החוב באופן מיידי או לשיעורין.

כמובן שאם החברה אינה מודה בחוב, היא רשאית לנהל דיון בו היא תטען כי היא חולקת על החוב לנושה. כן, לעיתים יתפס המתנגד לפירוק החברה בפגמים טכניים בבקשת הפירוק על מנת לדחותה: אי עמידה במועדים וכיוב'.

לעיתים תבקש החברה דחיית הדיון בפירוק על מנת לגבש הסדר עם נושיה, תוך גיבוש תוכנית הבראה. לשם כך רשאי בית המשפט לדחות את הדיון

קרא על: מינוי מפרק זמני לחברה

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner