עורכי דין - דף הבית >> חברה בע"מ >> פירוק חברה >>
מינוי מפרק קבוע לחברה -סמכויות ותפקידים

פירוק חברה

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק מרצון

תרשים תהליך פירוק מרצון

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

טופס תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

למה לי חברה בע"מ

בחברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

עוד על יזמות עסקית

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מינוי מפרק קבוע לחברה

מינוי מפרק קבוע לחברה סמכויות ותפקידיםמפרק החברה

עד למינוי המפרק הקבוע קיימת אפשרות, אמנם קלושה, כי בקשת הפירוק תדחה. על כן במהלך כהונתם של המפרק הזמני והמנהל המיוחד מטעם הכונס הרשמי לא ימומשו נכסי החברה על ידם, למעט במקרים חריגים, בהם המתנה למינוי מפרק קבוע תגרום נזק לנכס מתוך נכסי החברה , או אם עלות שמירתו ותחזוקתו גבוהה מידי לחברה . למקרה זה, יהיה על המפרק הזמני לבקש רשות מיוחדת מבית המשפט להפטר מאותו נכס.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

מינוי מפרק החברה -סמכויות ותפקידים

מינוי מפרק קבוע לחברה

עם מתן צו הפירוק על ידי בית המשפט, ימונה הכנ"ר (כונס הנכסים הרשמי) למפרק קבוע של החברה . כונס הנכסים הרשמי יזמן אסיפת נושים ראשונה בה יוחלט מי יהיה מפרקה הקבוע של החברה .

עד לאסיפה שיכולה להדחות במספר חודשים ימנה כונס הנכסים הרשמי את המפרק הזמני להיות מנהל מיוחד של החברה . סמכויותיו של המנהל המיוחד כסמכויותיו של המפרק הזמני, חקירה, איתור, תפיסה של נכסי החברה .

לאחר אסיפת הנושים הראשונה יודיע הכנ"ר לבית המשפט מה היו החלטות אסיפת הנושים ומי ביקשה למנות כמפרק קבוע. בית המשפט ימנה את המפרק הקבוע, כמובן בהתחשב ברצון אסיפת הנושים. הניסיון מלמד כי במרבית המקרים ימונה למפרק קבוע אותו עורך דין של הנושה אשר ביקש את פירוק החברה ואשר כיהן כמפרק זמני.

לעניין זה יש להבחין בין חברות נטולות נכסים וחברות עתירות נכסים, שכן שכר טרחתו של המפרק הקבוע נקבע כאחוזים מתוך הנכסים שהצליח לאתר ולממש. כמובן שאין משרד עורכי דין שיתנדב לחקור בעברה של חברה נטולת נכסים ולבסוף לא לקבל שכר כלשהו.

על כן בחברות נטולות נכסים ימונה כונס הנכסים הרשמי למפרק קבוע, ובכך לרוב, יבוא על סיומו הליך הפירוק עד לחיסול החברה בידי בית משפט.

מכירת נכסי החברה

כעת, משמונה מפרק קבוע לחברה , תפקידו למכור ולממש את נכסי החברה תוך ניסיון למקסם את ערכם של הנכסים על מנת להגדיל את קופת הפירוק לטובת הנושים, וגם משום ששכר טרחתו נגזר כאחוז מתוך מכירת הנכסים.

אישור הוכחות חוב

משניתן צו פירוק לחברה אין להגיש ולנהל נגדה תביעות ואין לנהל כנגדה הליכי הצואה לפועל כלשהם. כל הטענות והתביעות מכל סוג שהוא כנגד החברה מועברות בצורת "הוכחת חוב" לידי המפרק הקבוע אשר בודק אותן ביסודיות מאשר או דוחה אותן תוך השוואתן עם ספרי החברה .

מטרת איסור הגשת תביעות כנגד החברה היא כי יש לרכז את כל הדרישות והתביעות בפני המפרק ואין כל טעם שהמפרק ינהל תיקים שונים מטעם החברה בבתי משפט שונים נוספים מלבד בית המשפט של הפירוק. על כן, כל התביעות והטענות ירוכזו במקום אחד, בידי מפרק החברה .

לעניין הליכי הוצאה לפועל כנגד החברה : פעולה בהוצאה לפועל שהושלמה טרם הפירוק לא תושב, אולם מיד עם תחילת הפירוק יופסקו כל הליכי הוצאה לפועל כנגד החברה . בעל חוב שבידו פסק דין כנגד החברה יגיש אותו לידי המפרק בצרוף טופס הוכחת חוב.

לעניין הוכחות החוב פועל למעש המפרק החברה בתפקיד מעין שיפוטי והחלטתו נתונה לערעור בפני בית המשפט המחוזי אשר בפניו מתנהל פירוק החברה .

חקירת התמוטטות החברה

חקירת המפרק הזמני התמקדה בעיקר באיתור נכסי החברה . לעומת זאת יש בידי המפרק הקבוע סמכויות סטטוטוריות לחקור באופן מקיף ביותר, לרבות תקפות שעבוד קבוע, שעבוד שוטף, העדפת נושים, הברחת רכוש על ידי בעלי השליטה בחברה ואחריות מנהלי החברה להתמוטטותה הכלכלית לרבות ביצוע עבירות פליליות על ידם.

קרא על: הגשת תביעת חוב למפרק החברה

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner