עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> חברה בע"מ >>
שטר העברת מניות

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

שטר העברת מניות

שטר העברת מניותיש לדווח לרשם החברות על העברת מניות בחברה בתוך 21 יום על גבי טופס הודעה על העברת מניות .

שימו לב, יש צורך גם לדווח לרשויות המס שכן, רווח מהעברת מניות טעון תשלום מס רווחי הון.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

שטר העברת מניות


אני הח"מ ........................................ ת.ז. ............................., להלן "המעביר", מרח' ........................................, תמורת הסך של ..................... ש"ח ששולם לי על ידי ..................................................... ת.ז. .........................................., מרח' ................................................... שיקרא להלן "מקבל ההעברה", הנני מעביר בזה למקבל ההעברה ......... מניות רגילות, כל אחת בת 1 ש"ח (במלים: אחד ש"ח), של החברה .................................................................................... בע"מ ח.פ. ....................................... להיות בידי מקבל ההעברה, בידי מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו, באי כוחו ומקבלי ההעברה ממנו על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות אלו בשעת חתימת כתב זה.
 

ואני, מקבל ההעברה, הנני מסכים לקבל את המניות הנ"ל על-פי התנאים הנ"ל.
 

ולראיה באנו על החתום היום ......................... ב ............................................ (עיר)

 

........................................................

עד לחתימת יד המעביר

גבריאל הנר, עו"ד

 

........................................................

חתימת יד המעביר

     

 

........................................................

עד לחתימת יד מקבל העברה

גבריאל הנר, עו"ד

 

........................................................

חתימת יד מקבל העברה


אני הח"מ, עו"ד גבריאל הנר, מאשר כי המעביר ומקבל העברה חתמו על שטר העברת מניות זה בפני

..............................................................

גבריאל הנר, עו"ד

 

קרא על:

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner