עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
הקמת חברה במלטה

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הקמת חברה במלטה

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

הקמת חברה במלטה

מגבלות על הסחר באמצעות מקלטי מס במלטה

חברה מקלט מס אינה רשאית לסחור על אדמת האי ואולם, מותרת במלטה פעילות הדרושה לקיום העסקים בתוך מלטה; כך גם היא אינה רשאית לפתח עסקים עם תושבי מלטה.

חברת סחר בינלאומית (ITC) היא חברה מלטזית רגילה שלה מאפיין ברור - פעילותה המסחרית מנוהלת מתוך מלטה ולא בתוך מלטה.

למרות זאת התיר חוק מס הכנסה לחברתITC  לעשות כדלקמן: -

לסחור עם חברות סחר בינלאומיות אחרות;

לרכוש סחורות שיוצרו במלטה לצורך ייצוא, בתנאי שהרכישה בוצעה מאת אדם שאיננו בעלים של יותר מ-15% מהון המניות הרגילות של אותה חברת סחר, במישרין או בעקיפין;

לסחור עם חברות הרשומות על פי חוק הלשכה לשירותים פיננסים של מלטה 1994.

חברה אינה יכולה לנהל או לשרת חברה מלטזית אחרת או לפעול כנאמנה בכל נאמנות שהוקמה על פי חוק הנאמנות משנת 1988.

חברה אינה רשאית לעסוק בשירותים פיננסים המוגדרים בחוק הבנקאות 1994, בחוק המוסדות הפיננסים 1994 וחוק שירותי ההשקעות 1994.

 סמכויות החברת מקלט מס במלטה

סמכויות החברה נשאבות מנוסח תזכיר ההתאגדות המוגש לרשם החברות.

 שפת החוקים ומסמכי החברות: אנגלית.

 כתובת משרד רשום של חברה במלטה: חברה מלטזית חייבת להחזיק בכתובת רשומה באי.

חברות מדף מקלט מס במלטה: אין.

 לוח זמנים להתאגדות מקלט מס במלטה: 5 ימים.

 מגבלות שם של מקלט מס במלטה

שם שדומה או זהה לחברה קיימת או שם שמור. כל שם שלפי שיקול דעתו של רשם החברות נחשב פוגע או בלתי רצוי.

 שפת השם: באותיות לטיניות.

סיומות המצביעות על ערבות מוגבלת של של מקלט מס במלטה:

חברות חייבות להשתמש כסיומת במילים בע"מ או בערבון מוגבל (Ltd. / Limited).

גילוי לשלטונות שמו של בעלים מוטב של של מקלט מס במלטה:

ניתן לשמור את זהותם שלבעלי המניות בחברת סחר בינלאומית חסויה, אם ההתאגדות מבוצעת על ידי נציג מורשה. הסודיות נשמרת כל עוד החברה והבעלים המוטבים אינם מעורבים בפעילות כלשהי של הלבנת הון.

הון מניות רשום והון מניות מוקצה של של מקלט מס במלטה:

ברישום חברה נדרש הון מניות רשום מינימלי של -.,500 לירות מלטזיות.

הון המניות המוקצה המינימלי הוא -.500 לירות מלטזיות, מתוכו 20% הון נפרע.

ערכן הנקוב של המניות יכול שיהיה בכל מטבע.

סוגי המניות של של מקלט מס במלטה

חברות רשאיות להקצות סוגים שונים של מניות .

מניות למוכ"ז של של מקלט מס במלטה: אין.

מיסוי של מקלט מס במלטה

הרשת הרחבה של אמנות למניעת כפל מס וכן שיטות אחרות להקלה על כפל מס של עיסקאות בינלאומיות מספקות בסיס טוב לבניית מסגרת יעילה של מיסוי לרבות בפעילות של חברות סחר וחברות אחזקות.

 מערכת המיסוי המלטזית ותנאי החזר מס הכלולים בחוק הופכים את חברת הסחר הבינלאומית המלטזית למכשיר מס יעיל עבור בעלי מניות שאינם תושבים.

 על חברת סחר בינלאומית חל שיעור מס החברות הרגיל, שעומד כרגע על שיעור של 35%.

בעת חלוקת דיבידנד המחולק לבעלי המניות של חברה לסחר בינלאומי, אשר אינם תושבים, המיסוי הוא כדלקמן:

מס אחיד (Flat) בשיעור של 27.5% על הדיבידנד ברוטו המחולק. בעל המניות יקבל זיכוי, כפי חלקו בחברה , בגובה המס ששולם על ידי החברה על רווחיה ושמתוכו שולם הדיבידנד.

בעל המניות זכאי להחזר של 2/3 מהמס המלטזי ששולם על ידי החברה על אותם רווחים שמהם שולם הדיבידנד. החזר זה משולם על ידי מנהל הכנסות המדינה, לא יאוחר מהיום ה-14 של החודש הבא אחרי שהזכאות להחזר הוכרה.

חברות סחר בינלאומיות וחברות אחזקות בינלאומיות רשאיות לפנות ולבקש פרה-רולינג בדבר מעמדן המיסוי לרבות, שיעור המס שיגיע מהן.

הפרה-רולינג עומד בתוקפו 5 שנים לפחות ובטיח את מעמדה המיסוי של החברה באותה תקופה; הפרה-רולינג עשוי להתחדש לתקופה נוספת של 5 שנים.

כל שינוי בחוקי המס בתקופה בה הרולינג עומד בתוקפו, לא יחול על החברה אלא, רק לאחר שנתיים מתחילת תוקפו של החוק החדש.

אגרת רשם של של מקלט מס במלטה

מינימום של -.100 לירות מלטזיות להון מניות של עד -.2,000 לירות מלטזיות.

דרישת דווח פיננסי של של מקלט מס במלטה: דרוש דיווח שנתי וחשבונות מבוקרים.

דירקטורים של של מקלט מס במלטה: מינימום אדם אחד שאינו מחויב להיות תושב מלטזי.

מזכיר החברה של של מקלט מס במלטה: כל החברות במלטה מחויבות במינוי מזכיר לחברה . שמו וכתובתו יופיעו בתזכיר ובתקנון ההתאגדות.

המזכיר אינו יכול להיות תאגיד וחייב להיות תושב מלטה.

 בעלי מניות של מקלט מס במלטה

המינימום המקובל הוא 2 בעלי מניות , אולם אפשר גם לרשום חברה של חבר אחד

מיסוי בינלאומי - מקלט מס: מלטה - Malta

קרא על: רישיון להימורים באינטרנט ממלטה

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner