דף הבית > מיסוי מקרקעין >
הגררת "דירה יחידה" לצורכי מס רכישה

הגררת "דירה יחידה" לצורכי מס רכישה

הגררת "דירה יחידה" לצורכי מס רכישה

25% מדירה

הגדרת דירה יחידה לצרכי מס רכישה בעלת חשיבות שכן עריכת חישוב מדרגות מס רכישה משתנה באופן מהותי אם הדירה היא דירתו היחידה של הרוכש. סעיף 9(ג1א)(2)(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), מגדיר "דירה יחידה" לצרכי מס רכישה:

"דירה יחידה" - דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לענין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא פחות מ- 25%;

התנאים לחישוב מס פרוגרסיבי על דירה יחידה

bullet

כדי לקבל את ההקלה בעריכת חישוב מדרגות מס רכישה על הרוכש למלא טופס הצהרה.

bullet

על הרוכש להצהיר כי הדירה הנרכשת הנה דירתו היחידה בישראל

bullet

עליו להצהיר כי הדירה תשמש אותו למגורים, בשלמות, כחטיבה אחת .

הקלה במס רכישה לרוכש שמתחייב למכור את הדירה הקודמת

סעיף 9(ג1א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), קובע חריג לדירה יחידה בו חובת תשלום מס רכישה יערך ב-3 מדרגות למרות שהרוכש בעלים של דירת מגורים נוספת בעת ובעונה אחת:

(ג1א)(2) (א) על אף הוראות פסקה (1), יחיד שרכש דירת מגורים במועד הקובע או לאחריו (בפסקת משנה זו - הדירה) והתקיים בו אחד מאלה, לפי המאוחר:

(1) הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(2) בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן - בשנים עשר החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש - בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד -.602,260 שקלים חדשים - %0.5;

(2) על חלק השווי העולה על -.602,260 שקלים חדשים ועד -.746,820שקלים חדשים - %3.5;

(3) על חלק השווי העולה על -.746,820שקלים חדשים - 5%;

עולה מכך כי הרוכש דירה יוכל למכור את דירתו הישנה בתוך שנתיים מיום רכישת הדירה החדשה. אם הרוכש לא יצליח למכור את דירתו הישנה, יהיה עליו להוסיף ושלם את ההפרש במס רכישה לפי חישוב של 2 מדרגות מס ולא ההקלה של 3 מדרגות מס רכישה.

כאשר הדירה החדשה היא דירה שנרכשה מקבלן בניין, תוארך התקופה בה נדרש רוכש הדירה החדשה המבקש ליהנות מההקלה שב-3 מדרגות המס, למכור את הדירה הישנה עד 12 חודשים מיום שנמסרה לו החזקה בדירה החדשה על ידי הקבלן.

חשוב לציין: שעל הרוכש למכור את הדירה הישנה, שכן מכירת דירתו החדשה לא תזכה אותו בהקלה בחישוב מס רכישה.

מס רכישה של תושב זר

תושב חוץ הרוכש דירה יחידה בישראל אמור ליהנות ממדרגות מס רכישהמופחתות בדיוק כמו תושב ישראל.

 

 

ראה עוד על מס רכישה ועל מס שבח מקרקעין

bullet

ראה באתר זה הגדרת דירת מגורים לצורכי מס רכישה ולהבדיל, הגדרת דירת מגורים לצורכי מס שבח

bullet

וראה כיצד נערך חישוב מס רכישה

bullet

ראה גם מדרגות מס רכישה מעודכנות וכן סימולטור מס רכישה

bullet

רשימת הזכאים להקלות ופטור ממס רכישה

עסקת קומבינציה | רישום בית משותף | רכישת דירה חדשה מקבלן | הערת אזהרה | מס שבח | מיסוי מקרקעין

קרא על שיעורי מס רכישה - כמה נשלם

 

לדף הראשי
ENGLISH
מיסוי מקרקעין

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה

מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר