דף הבית > מיסוי מקרקעין >
פטור מתשלום מס שבח למי שבעל דירת מגורים יחידה בעת ובעונה אחת

פטור ממס שבח לדירה יחידה

סימולטור מס שבח מקרקעין

פטור מתשלום מס שבח למי שבעל דירת מגורים יחידה בעת ובעונה אחתפטור לדירת מגורים יחידה

בנוסף לפטור הקלאסי הניתן למוכר דירת מגורים אחת ל-4 שנים, קבע המחוקק פטור נוסף מתשלום מס שבח למי שאין לו יותר מדירה אחת בו זמנית.

בעל דירה יחידה רשאי למכור ולקנות דירה אחת ל-18 חודש בפטור ממס שבח.

פטור מתשלום מס שבח למי שבעל דירת מגורים יחידה בעת ובעונה אחת

סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) קובע:

(2) הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר לא מכר, במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא היתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור;הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ-25% ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997);

כלומר, אמנם ידוע שהכלל הוא שניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח אם מוכרים דירה אחת בכל 4 שנים, ואולם,אם למוכר אין יותר מדירה אחת בעת ובעונה אחת, הוא יהיה זכאי לפטור מתשלום מס שבח אם ימכור, ירכוש וימכור שוב את הדירות שבבעלותו אחת לשנה וחצי.

התנאים הנדרשים לקבלת הפטור ממס שבח על פי סעיף זה

bullet

מדובר בדירת מגורים מזכה יחידה שיש למוכר בישראל ובאזור (מעבר לקו הירוק);

bullet

החלק הנמכר הוא יותר מ-% 25. הפטור לאיחול על על מכירת חלק בדירה שיש למוכר שהוא קטן מ-%25 ממנה. הפטור ממס לא יינתן גם אם אותם 25% הם כל רכוש המקרקעין שיש למוכר ולמרות שגם חלק מדירת מגורים נחשב לדירת מגורים.

bullet

הוראת הפטור לא תחול עלמכירת דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997. דירת מגורים שהושכרה בדיירות מוגנת לאחר תאריך זה, תזכה לפטור.

bullet

ב-4 השנים שקדמו למכירה, לא היה המוכר בעלים של יותר מדירת מגורים אחת.

bullet

במשך 18 החודשים הקודמים למכירה, לא קיבל המוכר פטור נוסף לפי סעיף 49ב(2).

מהי דירה יחידה על פי החוק

חפיפה של עד 18 חודש בין דירה ישנה לבין דירה חדשה שנרכשה במקומה לא תחשב שהיו למוכר יותר מדירת מגורים אחת.

או, אם למוכר יש עד 25% מדירה נוספת אשר אינה נחשבת דירה לצורך סעיף זה.

בבעלות המוכר דירת מגורים המושכרת בשכירות מוגנת לפני יום 1.1.1997.

וכלשון סעיף 49ג לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) :

לענין סעיף 49ב (2), יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) היא נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב-18 החודשים שקדמו למכירה;

(2) היא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997);

(3) חלקו של המוכר בבעלותה הוא פחות מ- 25%.

ראה גם את הפטור הקלאסי הניתן למוכר דירת מגורים אחת ל-4 שנים >

ראה עוד את הפטור הניתן לבעל 2 דירות קטנות המבקש למכרן כדי לרכוש דירה אחת גדולה >

קרא על פטור ממס שבח לדירה שנתקבלה בירושה

 

לדף הראשי
ENGLISH
מיסוי מקרקעין

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה

מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר