דף הבית > מיסוי מקרקעין >
פטור ממיסוי מקרקעין בהעברת זכויות אגב גירושין

העברת זכויות אגב גירושין

פטור ממיסוי מקרקעין בהעברת זכויות אגב גירושין

פטור ממיסוי מקרקעין בהעברת זכויות אגב גירושין

פטור ממיסוי מקרקעין בהעברת זכויות אגב גירושין

העברת זכויות בזכות במקרקעין (או זכות באיגוד מקרקעין) בעקבות פסק דין לגירושין אינה מהווה אירוע מס. וזו לשון סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) :

4א. העברה אגב גירושין

העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם ובמכירתהזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לענין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה.

משמעות הסעיף אינה כי העברה בין בני זוג שמתגרשים פטורה ממס אלא שהיא אינה נחשבת כלל לעסקת מכירה, ובלבד שההעברה נעשית בין בני הזוג לבין עצמם או לילדיהם.

אין משמעות לעובדה שההעברה נעשית בתמורה או שלא בתמורה, ואין משמעות לסוג הנכס (דירת מגורים או נכס עסקי).

מאחר והעברה אגב גירושין אינה מהווה אירוע מס, הרי שאין צורך לדווח למיסוי מקרקעין על העברה זו.

עורכי דין אשר עיסוקם דיני משפחה יודעים היטב כיצד לבצע העברת בעלות כזו אגב גירושי בני זוג. לצורך כך יש להגיש ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) את רשימת המסמכים שלהלן:

  • שטר מכר ב-5 עותקים חתומים ומאומתים;

  • הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין עם חותמת "נאמן למקור" של בית המשפט;

  • אישור עיריה המופנה ללשכת רישום המקרקעין;

  • אישור הסכמת הבנק למשכנתאות (אם יש משכנתא)

  • תעודת גירושין (נדרשת בחלק מלשכות רישום המקרקעין ובחלקן לא תעלה כל דרישה);

נקודה חשובה: לפעמים יהיה על מקבל הזכויות במקרקעין אגב גירושין לשקול היטב את צעדיו. הבעיה מתעוררת בעיקר כאשר נכס המקרקעין הוא נכס עסקי או בית מגורים אשר זכויות הבניה בו לא נוצלו עד תומן. על פי הפרשנות שנתנו שלטונות המס לסעיף 4א לחוק, יום הרכישה וסכום הרכישה של מקבל הזכויות שבא למכור את המקרקעין יחשב יום הקניה המקורי של מעביר הזכות. רעיון זה נקרא עקרון רציפות המס. כל השבח שנצבר במהלך התקופה שהחזיק בנכס בן הזוג המעביר ימוסה וישולם על ידי בן הזוג המקבל, וזאת למרות שלמעשה שילם תמורה מלאה לכאורה עבור אותו נכס מקרקעין.

ראה דוגמה למצב בו לא כדאי לבן זוג לקבל נכס מקרקעין ללא מס במהלך גירושין >

יחד עם זאת, אם מדובר בנכס מקרקעין שעשוי לזכות בעתיד בפטור ממס שבח, אין המקבל צריך להיות מוטרד מסוגיה זו.

נקודה חשובה נוספת: העברת נכסי מקרקעין בחו"ל אגב גירושין לא יהנו מהפטור שסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) , ובפקודת מס הכנסה לא קיים סעיף מקביל או דומה ולכן על העברה כזו יחול במקרים מסויימים מס רווח הון.

פטור מיוחד לדירה שנתקבלה בירושה

 

לדף הראשי
ENGLISH
מיסוי מקרקעין

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה

מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר