עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
חברה נשלטת זרה

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חברה נשלטת זרה

חברה נשלטת זרה (חנ"ז - CFC)חברה נשלטת זרה

המושג "חברה נשלטת זרה" (או בפי מפקחי היחידה למיסוי בינלאומי "חנ"ז"), אינו המצאה ישראלית. סעיף 75ב' לפקודת מס הכנסה אשר הוכנס במסגרת הרפורמה (תיקון 132), משלים את הוראות השיטה הפרסונאלית, וקובע שיטת מס ייחודית להכנסות פסיביות. ראה חוזר מס הכנסה 5/2003 שהופק על ידי היחידה למיסוי בינלאומי בנושא: "הרפורמה במס הכנסה -מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חברה נשלטת זרה (חנ"ז)Controlled foreign corporation)

עיקרי הוראות סעיף 75ב לפקודה

סעיף 75ב(ב)(1) לפקודה קובע כי:

"בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים."

שיטת מיסוי זו ידועה בעולם כהוראות CFC -Controlled Foreign Corporation.

הגדרת "חברה נשלטת זרה"

כדי שחברה זרה תחשב חנ"ז על פקיד השומה להוכיח את כל התנאים הבאים:

חברה תושבת חוץ אשר למעלה מ-50% מאחד מ"אמצעי השליטה" בה מוחזק בידי תושב ישראל;

מניות החברה אינן רשומות למסחר בבורסה;

רוב הכנסותיה של החברה הנדונה באותה שנת מס הנן הכנסות פסיביות, או שרוב רווחיה נובעים מהכנסות פסיביות.

שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית של החברה , במדינת מושבה, בחו"ל, אינו עולה על 20%;

הגדרת בעל שליטה

בעל שליטה הוא תושב ישראל המחזיק ב-10% לפחות ?במישרין או בעקיפין-, באמצעי השליטה בחברה .

כמו במקרה של חברת משלח יד, קובעות ההוראות כי, יראו בעל שליטה בגוף שעונה להגדרת חנ"ז, אשר לו הכנסות פסיביות שטרם חולקו, כאילו חולקו לו אותן הכנסות כדיבידנד, ולכן ימוסו הכנסות החברה כפי חלקו באחזקה בחברה . משמעות הוראה זו היא מיסוי בעל שליטה על בסיס צבירת ההכנסות הפסיביות בחברה , למרות שטרם חולקו לו בפועל.

הגדרת הכנסה פסיבית

הכנסה פסיבית היא כל אחת מההכנסות הבאות ובתנאי שאינה הכנסה מעסק או ממשלח יד:

הכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה;

הכנסה מדיבידנד;

הכנסה מתמלוגים;

הכנסה מדמי שכירות;

תמורה בגין מכירת נכס;

מתן זיכוי רעיוני בעת חישוב המס

בעת חישוב המס החייב בידי בעל שליטה בחנ"ז, יינתן זיכוי מהמס שהיה מנוכה במקור על ידי מדינת מושב החנ"ז אילו בוצעה חלוקה בפועל.

קרא על: חברה משלח יד זרה

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner