עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
חברה במאוריציוס - Mauritius

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חברה במאוריציוס - Mauritius

הבריטים שלטו באי במשך 158 שנה עד 1968 כשהפך למדינה עצמאית בתוך חבר העמים הבריטי (Commonwealth).

לרפובליקת מאוריציוס יש נשיא שהוא ראש המדינה וראש המטה הכללי של צבא מאוריציוס.

יחד עם זאת, כל יתרת כח ניהול המדינה בידי ראש ממשלת מאוריציוס.

חברי הפרלמנט נבחרים אחת ל-5 שנים על ידי העם וכן הסיעות השונות.

חוקי החברות של מאוריציוס מאוד דומים לחוק החברות הישראלי משום ששניהם נובעים מחוק החברות האנגלי.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חברה במאוריציוס - Mauritius

גיאוגרפיה

מאוריציוס נמצאת באוקיאנוס ההודי במרחק של כ-800 קילומטר מהחוף המזרחי של מדגסקר (מימין לאפריקה).

מדינת מאוריציוס היא למעשה קבוצת איים אשר המרכזי מביניהם הוא האי מאוריציוס עצמו אשר שטחו קטן מ-2,000 קמ"ר.

האיים געשים במקור וברובם הרריים. מזג האויר הוא טרופי ימי, בחורף הוריקנים מנשבים ובקיץ קיים מחסור חמור במים.

אוכלוסיית מאוריציוס מונה כמיליון ורבע תושבים, ברובם אירופאים, אפריקאים, הודים וסינים במקור, כולם חיים בשלום ושלווה יחסיים. עיר הבירה היא פורט לואי (Port Louis) והשפות הרשמיות הן אנגלית, צרפתית וקראולית.

כלכלת מאוריציוס

מאוריציוס נשענת בעיקר על חקלאות, תעשיה והשקעות זרות מאנגליה, צרפת, בחריין וגרמניה.

המטבע המקומי נקרא רופי מאוריטני (Mauritian Rupee) ואין כל הגבלות על המטבע.

הקמת חברה במאוריציוס

בסוף שנת 2001 חוקק חוק החברות המאוריציאני החדש המבוסס על חוק החברות של ניו-זילנד ואשר החליף את החוק האנגלי משנת 1984.

לחברה מאוריטנית זכויות וחובות כמו של אדם פרטי, בדומה לחוק החברות הישראלי.

ניתן להקים 2 סוגי חברות מאוריטניות: GBC1 ו-GBC2 (Global Business Company.

GBC1 נחשבת תושבת מאוריציוס ונהנית מרשת האמנות עליהן חתומה מדינת מאוריציוס לגבי מניעת כפל מס, בתנאי שנרשמה כיאות ושהשליטה והניהול בחברה נעשה מתוך גבולות האי.

מסמכי ייסוד החברה יכולים להיות באנגלית או צרפתית.

חברת GBC1 רשאית לעסוק בבנקאות, ביטוח ורשאית לגייס הון מהציבור (בתנאי שקיבלה היתר מיוחד לכך מהרשויות המתאימות).

GBC2 נחשבת חברה שאינה תושבת המדינה לצורכי מס, בדומה לחוקי המס של איי הבתולה הבריטיים. מסמכי ייסוד החברה חייבים להיות באנגלית בלבד.

יחד עם זאת, 2 החברות רשאיות לנהל את מסמכי עסקיהן בכל שפה, ובתנאי שהמסמכים מלווים בתרגום מאושר לאנגלית.

חברת GBC2 אינה רשאית לעסוק בבנקאות, ביטוח ואינה רשאית לגייס הון מהציבור. היא גם אינה רשאית לסחור בתוך גבולות המדינה.

הגבלות על פעילות החברות

חברת GBC2 אינה רשאית לסחור ולעסוק בתוך גבולות מאוריציוס. לעומת זאת, חברה GBC1 יכולה לקבל רישיון מיוחד מאת משרד האוצר המאוריציאני ליטול חלק בסוגים מסוימים של עסקים במאוריציוס, ורק חברה כזו רשאית לעסוק בבנקאות, ביטוח ולגייס כסף מן הציבור, בתנאי שקיבלה רישיון מיוחד לצורך כך מאת הרשויות השונות המתאימות.

רישום חברה במאוריציוס

רישום חברה GBC2 כרוך במסירת תזכיר ותקנות החברה לרשם החברות בצרוף אישור של נציג מקומי רשום לפיו החברה עומדת בדרישות החוק המאוריציאני.

לצורך רישום חברה GCB2, יש תחילה למסור לנציג המקומי מהו השם המבוקש. לאחר אישור שם החברה , מעביר הנציג המקומי אל רשם החברות 3 עותקים של תזכיר החברה ותקנותיה, בצירוף ציון שמות הדירקטורים הראשונים של החברה , מזכיר החברה , וכתובת משרדה הרשום. כן, יש לצרף אישור חתום על ידי כל המעורבים בחברה (בעלי מניות ומנהלים) לפיו הם מסכימים למינוי.

חברות מגרה

ניתן לרכוש חברות מגרה GBC2 אבל אין חברות מגרה GBC1.

שם החברה

שם החברה יכול להיות בכל שפה, ובתנאי שירשם באותיות לטיניות.

אין לרשום חברה בעלת שם דומה עד כדי להטעות של חברה רשומה או כל שם הרומז על קשר לנשיאות, לממשלת מאוריציוס וכיוב'.

שם החברה יישא את אחת הסיומות המצביעה על הגבלת מחויבות בעליה:

Limited, Corporation, Incorporated, Public Limited Company, Societe Anonyme, Societe Anonyme, Responsabilite Limitee, Sociedad Anonima, Berhad, Proprietary, Namloze Vennootschap, Besloten Vennootschap, או כל אחד מהקיצורים המקובלים של סיומות אלו.

הדרישות מהדירקטורים

יש צורך בלפחות מנהל אחד שיכול להיות אדם או חברה .

חברת GBC1 המבקשות ליהנות מאמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מאוריציוס חייבות למנות לפחות מנהל אחד תושב מאוריציוס.

חברת GBC2 יכולה למנות מזכיר חברה שיהיה אדם או חברה אחרת. אין חובה למנות מזכיר בעל אזרחות או תושבות מאוריציוס.

חברת GBC1, לעומת זאת, חייבת למנות מזכיר (אדם או חברה ) תושב מאוריציוס.

בעלי מניות

מינימום בעלי המניות בכל אחת מהחברות הוא אחד.

הון המניות

הון המניות הדרוש משתנה בכל סוג חברה .

בחברת GBC2 הון המניות הרשום הוא 100,000US$ כאשר לכל המניות יש ערך נקוב.

הון המניות המונפק המינימאלי בחברת GBC2 הוא מניה אחת.

בחברת GBC1 הון המניות הרשום הוא 1,000,000US$ כאשר כל המניות הנן בעלות ערך נקוב. ההון המונפק המינימאלי הוא 2 מניות .

סוגי מניות

בחברת GBC2 ניתן לרשום מניות רשומות על שם, מניות למוכ"ז, מניות ללא ערך נקוב, מניות עדיפות, מניות הניתנות לפדיון ומניות עם או ללא זכויות הצבעה.

בחברת GBC1 ניתן לרשום מניות רשומות על שם, מניות עדיפות, מניות הניתנות לפדיון ומניות עם או ללא זכויות הצבעה.

מיסוי ועלויות

חוקי המס משתנים בהתאם לסוג החברה

חברת GBC2 בינלאומית אינה משלמת מיסים על פעילותה מחוץ למאוריציוס.

חברת GBC1 משלמת רישיון שנתי של 1,500$ ותוספת של 500US$ עבור בקשת הרישיון השנתי לועדה לשירותים כלכליים.

החל משנת 1998 הוחל חוק משנת 95 המחייב חברות GCB1 לשלם מס על פעילותן, תוך אפשרות להזדכות על מיסוי זר ששולם במדינה אחרת על פעילות זרה.

מאוריציוס חתומה על אמנות למניעת כפל מס עם המדינות הבאות:

אומן הודו סין
איטליה זימבבואה סינגפור
אינדונזיה כווית סרי לנקה
אנגליה לוקסמבורג פקיסטאן
בוטסואנה

מדגסקר

צרפת
גרמניה מלזיה שוודיה
דרום אפריקה נמיביה שוויץ

 

דוחות מס ופעילות עסקית

חברות GBC2 נדרשות להחזיק ספרי הנה"ח המשקפים את מצבן הכלכלי, אך אינן מגישות דו"ח לרשויות המס.

חברות GBC1 מחוייבות לנהל הנ"ח ולהגיש דוחות חתומים על ידי רו"ח מקומי לרשויות המס.

קרא על: מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner