עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
הקמת חברה בפנמה - Panama

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הקמת חברה בפנמה - Panama

פנמה מציעה את חוקי החברות הגמישים והנוחים ביותר בעולם. השימוש בתאגידי פנמה שכיח על ידי גופים שונים מכל העולם המעוניינים בהגנת נכסיהם, הפחתת מיסים, הגנת הפרטיות, פיזור השקעותיהם, נגישות ונוחות.חברה בפנמה

 ניתן לעשות שימוש בתאגידי פנמה לצורך סחר בינ"ל, סידור נאמנויות ומוסדות, להקים ולשלוט בבנקים או עסקי תווך, או להיות בעלים של נדל"ן או כל סוג אחר של נכסים. לעיתים חברות פנמיות מוקמות לצורכי פרטיות וסודיות של עסקות כגון תנועה של כספים בין מדינות לצורך הגנתם.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

הקמת חברה בפנמה - Panama

אודות פנמה

פנמה מציעה חוקי סודיות לניהול ספרים וחשבונות בנק, ובכך מגישה הגנה משפטית לנכסים ולזהותך באמצעות הסודיות של תאגידים עסקיים ועסקות בנקאיות. רוב מערכות ה-offshore כגון המערכות תחת ההשפעה הבריטית נענו לחקיקה החדשה שהתחילה להסיר את הסודיות הבנקאית במושבות הבריטיות. פנמה היא מדינה עצמאית שאינה נשלטת על ידי מדינה אחרת.

מספר עובדות על תאגידי מקלט מס של פנמה

פנמה היא המדינה השניה במספר התאגידים הרשומים בה: אחרי הונג-גונג עם 400,000 תאגידים ומוסדות.

אין בפנמה דרישת דווח או מיסים: פנמה אינה כופה דרישות דווח או מיסוי על תאגידים חיצוניים (ללא תושבות).

אין חדירה מבעד מסך החברה : פנמה אינה מרשה לחדור מבעד למסך החברה כך שספרי חשבונותיו מוחזקים באופן פרטי וסודי או מוחזקים ב-100% פרטיות וסודיות על פי החוק.

בעלות במניות אנונימית: בתאגידים פנמיים ניתן להנפיק מניות למוכ"ז או על-שם עם או בלי ערך נקוב. ניתן למנות דירקטורים או בכירים בתאגידים פנמיים שאינם בעלי מניות .

אין דרישת הון: בתאגידים פנמיים אין דרישה להון נפרע ואין גם דרישה לקבוע מועד לפרעון מלא של הון המניות .

דירקטורים: נדרשים 3 דירקטורים/בכירים (נשיא החברה , וגזבר). ניתן למנות כדירקטורים/בכירים אנשים פרטיים או תאגידים. הדירקטורים, הבכירים ובעלי המניות יכולים להיות בעלי אזרחות כלשהי ותושבים בכל מדינה. שמות הדירקטורים וזהותם צריכים להירשם אצל רשם החברות, בשעת הקמת התאגיד.

דירקטורים מועמדים: ניתן לקבל שרות של מינוי דירקטורים ממונים. כדי לשמור על סודיות רוב בעלי התאגידים מעדיפים שלא להירשם כדירקטורים אצל רשם החברות ולפיכך עושים הם שימוש בשרות מינוי דירקטורים מקומיים נאמנים עבורם. הדירקטורים הממונים המקומיים, מוסרים בשעת מינויים מכתב התפטרות חתום, ללא תאריך, כך שבעלי התאגיד יכולים למנות משהו אחר מטעמם, בכל עת.

אסיפות בעלי מניות ואסיפות דירקטוריון: אין חובה או דרישה לקיום אסיפות שנתיות של בעלי מניות או דירקטורים. בכל מקרה, גם ניתן לקיים אסיפות בכל מקום בעולם באמצעות ייפוי כח, בטלפון, דוא"ל, או אמצעי אלקטרוני אחר. כל ההחלטות שמתקבלות הנן חוקיות, גם אם הן חתומות בתאריכים שונים או במדינות שונות.

ספרי החברה : התאגיד המוקם אינו מחויב לנהל רשום כשהוא. אך מומלץ לנהל ספר החלטות חברה ורשום בעלי המניות . ניתן כמובן להחזיק ספרי החברה בכל מקום בעולם.

החתומים על המניות : בשעת רשום החברה , חייבים להיות נוכחים 2 בעלי מניות החותמים על המניות לפחות. החתימות תעשינה באמצעות 2 נציגים מקומיים שמופיעים אצל רשם החברות על תקנון החברה . על פי חוק, החותמים על המניות מחזיקים מניה אחת של התאגיד, עליה הם מוותרים לאחר שנרשם התאגיד. אישור על העברת המניות כאמור מועבר ללקוח יחד עם מסמכי ההקמה.

אגרה שנתית לרשם החברות: כדי לשמר את מעמד החברה יש לשלם אגרה שנתית בשווי של -.250$. המועד האחרון לתשלום האגרה תלוי בתאריך ייסוד החברה .

אם החברה נוסדה בין 1 לינואר עד30 ליוני, יש לשלם את אגרת הרשם עד 30 ליוני.

מ-1 ליולי עד 31 לדצמבר, יש לשלם את האגרה ביום 31 לדצמבר.

הקנס על איחור בתשלום הוא -.50$.

אם האגרה והקנס אינם משולמים עד למועד הבא, תהיה החברה מחויבת בקנס נוסף של -.250$.

נוחות: אין צורך כי בעלי המניות יגיעו אישית לפנמה לצורך הקמת החברה . ניתן לבצע הקמת החברה עבור הלקוח ללא הופעתו במקום.

אין דרישה לרישיון עסק: תאגידים זרים אינם מחויבים ברישיון לניהול עסק בינ"ל.

העברת החברה :ניתן בנקל להעביר לפנמה חברה הרשומה במדינה אחרת ולהפך. בעלי חברות רבות הרשומות באיי הבהמה או טריטוריות אחרות, מעבירים תאגידיהם לאזורים בטוחים יותר ושומרי פרטיות כמו פנמה.

חותמת החברה :דרישה אופציונלית.

כתובת חוקית:כאשר רושמים חברה פנמית חדשה, יש למסור כתובת פיזית חוקית הנכללת במסמכי ההתאגדות. ניתן להשתמש בכתובת המסופקת על ידי משרד עורכי דין מקומי ככתובת החברה .

מיס חברות על תאגידי פנמה

פנמה היא מקלט מס מושלם, שכן לחברות זרות מציעה פנמה את היתרונות כדלקמן:
אין דרישת דווחי מס;
אין מס הכנסה;
  אין מס רווחי הון;
אין מס על הכנסות מריבית;
אין מס מכירות;
אין מס על הנפקת מניות ;
אין מס על בעלי מניות ;
אין מס על העברת מניות וני"ע;
אין מס על הון מניות ;
אין מס על רכוש;
אין מס על נדל"ן;
אין מס מתנה;
אין מס בולים;
אין מיסי בולים;
אין מסי ירושה;
אין מס על מלאי;

אגרת רשם החברות אחידה: ה"מס" היחיד שחברה זרה נדרשת לשלם הוא אגרת רשם החברות בסך של -.300$ לשנה. מס זה היה עד ליום 26.12.2002 בסך של -.150$ לשנה ועודכן בחוק.

חוק החברות מס של פנמה

אנשי עסקים מכל העולם גילו כי חוק החברות הפנמי מספק את התשתית והסביבה המשפטית הטובות הגמישות והנוחות בעולם, המאפשרות להם לממש את עסקם תוך הגנה מרבית.

הליך הקמת חברה מקלט מס בפנמה

ראשית: יש למלא את הטפסים אותם ניתן להשיג במשרדנו

שם החברה : ציין בטופס 3 שמות חלופיים לחברה שתוקם, המוצעים על ידך. חברות פנמיות ניתנות לרישום בשמות בכל שפה וחייבות לכלול את אחת מהסיומות:

Inc

Incorporated

Corp

SA

הערה: לידיעה, כל הסיומות פירושן "חברה ".

לאחר הגשת טופסהבקשה עם השמות המוצעים, יבדקו השמות אצל רשם החברות הפנמי. פעולה זו אורכת מספר שעות. החלופה הראשונה שתתאים תרשם.

דירקטורים של מקלט מס:

בטופס הבקשה, יש לציין שמות 3 דירקטורים: נשיא מזכיר וגזבר. יש לצרף העתק של הדרכונים של הדירקטורים הממונים.

הדירקטורים יכולים להיות בני אדם או תאגידים.

זהות הדירקטורים תהא גלויה, מאחר והיא נרשמת אצל רשם החברות הפנמי.

בדרך כלל, המסמכים היחידים הגלויים לציבור הם מסמכי ההתאגדות ושמות וכתובת של הדירקטורים וסוכן הרישום.

כאמור, ניתן לעשות שימוש בשרות מינוי דירקטורים מקומיים עבור החברה , אשר חותמים במקום הלקוח על מסמכי ההתאגדות ולפיכך יהיה הלקוח חסוי לחלוטין.

תעודות מניה: יש לציין בטופס הבקשה את סוג המניה: למוכ"ז או מניה על שם (יש לציין את שם האדם או החברה ). שמות בעלי המניות אינם נרשמים אצל רשם החברות.

כאשר תעודות המניה מונפקות למוכ"ז, יהיו בעלי התעודות בעלי חיסיון מוחלט. דין התעודות כדין שטרות העוברים לסוחר. בעל החברה יהיה מי שמחזיק בידיו את שטר המניה ללא צורך ברישום כלשהו.

הערה: אם לא יצוין העדפה של סוג מסוים של מניות , החברה תוקם עם תעודות למוכ"ז.

זמני ביצוע: ניתן להקים חברה חדשה בתוך 5 ימי עבודה. קיימות חברות מדף הזהות לחברה חדשה ומוכנות לשימוש מיידי. יש לציין בטופס אם נדרשת חברה חדשה או חברת מדף.

מיסוי בינלאומי - מקלט מס: פנמה - Panama

קרא על: סיווג הכנסה לצורכי מיסוי בינלאומי

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner