עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
בקשה לרישום הערת אזהרה

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

בקשה לרישום הערת אזהרה

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

מדינת ישראל

משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין

לשכת רישום המקרקעין ב...................

 

לשימוש משרדי

בקשה לרישום הערת אזהרה

 

לפי תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תש"ל 1969

תאריך

 

 

 

מס' שטר

 

1.   תאור

הישוב

הגוש

החלקה

הספר

הדף

      המקרקעין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   הפעולה המבוקשת

אני (אנו) החתומים מטה , מבקש(ים) בזה לרשום בפנקס המקרקעין הערת אזהרה על  התחייבות לעשות עסקה /  על הימנעות מעשות עסקה במקרקעין הנ"ל , ע"פ המסמכים המצורפים בזה.

 

 

3.   פרטי מי

שם פרטי

שם משפחה

מספר זיהוי

כתובת

מהות הזכות במקרקעין

החלקים בזכות

 

      שהתחייב

 

 

 

 

 

 

 

      ופירוט זכותו

 

 

 

 

 

 

 

      במקרקעין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   פרטי הזכאי

שם פרטי

שם משפחה

מספר זיהוי

כתובת

 

שלטובתו

 

 

 

 

 

ניתנה

 

 

 

 

 

ההתחייבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   המסמכים המצורפים

 הסכם

 יפוי כח בלתי חוזר

 מסמך אחר: ...........................

 

 

 

 

6.   פרטי המטפל ברישום הפעולה

עורך דין גבריאל הנר  מרחוב בן יהודה 242, תל אביב.

הוסמך על ידי/נו לטפל ברישום הפעולה הנ"ל בפנקס המקרקעין.

 

 

מקום להדבקת בולי הכנסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המבקש

 מיופה כח

חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   הצהרת המטפל ברישום הפעולה

אני גבריאל הנר עו"ד, מצהיר בזה שבקשה זו חתומה על ידי המבקש(ים) הנ"ל /  על ידי בא כוח(ם) של המבקש(ים) הנ"ל ומבקש לאשר הבקשה.

כתובת למסירת מסמכים: רח' בן יהודה 242, תל אביב 63501, טלפון: 5468888- 03

 

 

 

 

 

 

 

תאריך

 

חתימת המטפל ברישום הפעולה

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין

לכבוד

 

 

 

 

לשכת רישום המקרקעין ב

 

 

 

תאריך:

 

ג.א.נ.,

 

 

 

בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לחוק המקרקעין, הנני להודיעך בזה כי בתאריך

בכבוד רב,

 

_________ נרשמה הערת אזהרה בפנקס המקרקעין גוש/ספר 10805

 

 

חלקה/דף 44/6 לטובת אביבה בנט על התחייבותך

 

 

להימנע מלעשות עסקה.

רשם המקרקעין

הורד בקשה לרישום הערת אזהרה בפורמט word

 

קרא על הערת אזהרה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner