עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב - 2011 סעיף 10 (ב) חוות דעת דין זר וחברה זרה

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוו"ד דין זר סעיף 10 ב' לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) -חברה זרה

רישום עסקאות אצל רשם המקרקעין (טאבו) כשאחד הצדדים הוא תאגיד או חברה זרה

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב - 2011 סעיף 10 (ב) חוות דעת דין זר וחברה זרה

רישום עסקאות אצל רשם המקרקעין (טאבו) כשאחד הצדדים הוא תאגיד או חברה זרה

בשנת 2012 נכנסו לתוקף תקנות חדשות העוסקות במסמכים נוספים אשר יש לצרף לשטרי המכר כאשר אחד הצדדים לעסקה היא חברה או תאגיד זר מכל סוג (Ltd, או Inc או Incorporated או SA או כיוב').

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב 2011, מפרטות מהם המסמכים הדרושים אותם יש לצרף.

חברה הרשומה בישראל

תקנה 10(א) מתייחסת למקרה בו מדובר בחברה ישראלית, אז יש צורך לצרף אישור של עורך דין החברה לפיו התאגיד הינו קיים ואף מורשה לבצע את העסקה לה הוא צד.

תאגיד זר

תקנה 10(ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) החדשות מתייחסת גם למצב בו חברה זרה הינה צד לעסקה: כאשר תאגיד זר הינו צד לעסקה, יש לצרף לשטרי המכר תעודות ומסמכים המעידים על קיום התאגיד, על כשרות התאגיד לבצע את העסקהשמבקשים לרשמה ועל ההחלטהלבצע את העסקה כאמור, בנוסף לכלל המסמכים הדרושים בסעיף 10(א) לתקנות כמפורט לעיל.

החידוש שנכנס לתוקפו בשנת 2012 בתקנות הוא הדרישה להציג בפני רשם המקרקעין לאישור של עורך דין הבקיא בדיני המדינה בה רשומה החברה הזרה, המאשר כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה בהתאם לדיני מדינת ההתאגדות של התאגיד.

למעשה רשם המקרקעין דורש שתוצג בפניו חוות דעת של עורך דין המתמחה בדיני מדינת ההתאגדות של החברה הזרה בו יפרט עורך הדין כי בהתאם לחוק שחל במדינה בה נרשמה החברה ועל פי מסמכי ההתאגדות (בדרך כלל תזכיר ותקנון) של התאגיד הזר הוא אכן רשאי להתקשר בעסקה הנ"ל ויש לאפשר את הרישום אותו מבקש התאגיד הזר במרשם המקרקעין.

הטעם לדרישה זו נעוץ בעובדה שמדינות שונות בעולם אינן מתירות רכישת מקרקעין מחוץ לשטחן או שיש צורך, בטרם תחתם העסקה, באישור מיוחד של הרשויות באותה מדינה בה נרשמה החברה .

זוהי לשון סעיף 10:

סעיף 10 (ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב - 2011

10. רישום עסקאות כשהחותם הוא תאגיד

 (א) היה אחד הצדדים לעסקה תאגיד, יצורפו לשטר העסקה גם תעודות ומסמכים המעידים על קיום התאגיד, על כשירותו לבצע את העסקה שמבקשים לרשמה ועל החלטתו לבצעה, וכן מסמך בכתב מאת עורך דין או רואה חשבון המאשר כי התקיימו כל אלה ואשר מפרט את הגורמים המוסמכים לחתום בשמו של התאגיד; החתימות על גבי ההחלטה לביצוע העסקה יאומתו בידי עורך דין.

 (ב) היה אחד הצדדים לעסקה תאגיד זר, יצורף לשטר עסקה, נוסף על האישור האמור בתקנת משנה (א), גם אישור עורך דין הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים.

ראה: נוסח מלא של התקנות באתרינו

חוות דעת דין זר

משרדנו מתמחה כבר שנים רבות ברישום וליווי תאגידים זרים ברחבי העולם ובקיא בחוקים החלים במדינות השונות.

ניתן לפנות אל משרדנו לצורך הכנת חוות דעת משפטית לצורך הגשתה לרשם המקרקעין לעניין סעיף 10 (ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) לעניין הדין הזר החל.

 

תקנות ניהול ורישום: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 

ראה גם חוק המתווכים במקרקעין

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner