עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
חוזה רכישת דירה חדשה מקבלן בניין על הנייר

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוזה רכישת דירה חדשה מקבלן בניין

חוזה רכישת דירה חדשה מקבלן על הניירדירה על הנייר

בבואך לרכוש דירה חדשה מקבלן, ימסור לך הקבלן עותק מחוזה המכר עליו הוא מצפה שתחתום. חוזה המכר הוכן על ידי משרד עורכי דין של הקבלן, אשר כמובן אלא דאג לאינטרסים שלך, אלא של לקוחו, הקבלן. לכן, מן הראוי לשים לב היטב לכל התנאים המשפטיים, הנדסיים, תכנוניים וכו' בטרם ייחתם החוזה. אחרי חתימת החוזה, כח המיקוח של הלקוח יירד פלאים. כמובן שאם הבניין אינו עומד עדיין ואתה רוכש דירה "על הנייר", יהיה עליך להיזהר שבעתיים. משום כך אין בשום אופן לחתום על זיכרון דברים עם הקבלן שכן זכרון דברים כמוהו כחוזה לכל דבר ותוצאתו היא צמצום דרסטי של כח המיקוח של הקונה בשעת המו"מ לקראת החוזה.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזה רכישת דירה חדשה מקבלן בניין על הנייר

המצב התכנוני

עוד בטרם נכנס לעובי הקורה מבחינה משפטית, יש לבדוק את מיקום המגרש עליו ייבנה הבית, מיקום הדירה בבניין, כיווני אויר, גודל, תכנון החלוקה הפנימית בדירה, קיומם של מפגעים סמוך למגרש כמו מבני תעשיה רועשים, כביש סואן וכו'

רשיון קבלן

ראשית, עם תחילת המו"מ, דרוש לראות את רשיון הקבלן של החברה ממנה אתה קונה את הדירה. הרישיון הוא אישור המתחדש כל שנה ובלעדיו אסור לקבלן לבנות. על גבי הרישיון נרשם באילו ענפים רשאי הקבלן לעסוק ומהו ההיקף הכספי המקסימלי המותר לקבלן.

פרויקטים קודמים

למד מניסיונם של אחרים, שאם לא כן ילמדו אחרים מנסיונך: בקר בבתים אשר נבנו על ידי הקבלן, שוחח עם דיירים שרכשו דירה ממנו, בדוק את רמת הגימור של פרוייקטים קודמים של הקבלן, שאל על התייחסות הקבלן ללקוחותיו הקודמים ואופן מילוי אחר התחייבויותיו כלפיהם.

בעלות על הקרקע

יש לבדוק אם הקרקע עליה נבנה הבית נמצאת בבעלות הקבלן ורשומה בטאבו (לשכת רשום המקרקעין לפי גוש\חלקה) על שמו, או רשומה חכירה לתקופה ארוכה על שמו בטאבו ו/או במנהל מקרקעי ישראל. קרקע בבעלות מנהל מקרקעי ישראל מחויבת בדמי חכירה שנתיים ודמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל עבור הבניה, אלא אם שולמו למנהל דמי החכירה מראש עבור כל התקופה (הוון). כמובן שיש לוודא שאין עיקולים על הקרקע ו/או שיעבודים

דירה מעסקת קומבינציה:

זוהי עסקה בין בעל קרקע אשר אינו מעוניין לממן את הבניה, מצד אחד, לבין קבלן אשר אינו מעוניין לממן את רכישת המגרש. לכן, בעל הקרקע מוכר לקבלן חלק מהמגרש תמורת שירותי בניה, לפי מפתח אחוזים מוסכמים. הקבלן מצידו רשאי למכור את הדירות שיבנו על המגרש "על הנייר", הכל לפי ההסכמות שבין בעל הקרקע לבין הקבלן. במקרה של עסקת קומבינציה יש לבדוק האם רשומה "הערת אזהרה" על הקרקע בטאבו לטובת הקבלן, האם הקבלן יהיה רשאי לרשום הערת אזהרה לטובת קונה דירה ומהם תנאי העסקה בין הקבלן לבין בעל הקרקע, בעיקר יש לשים לב שהקבלן אינו מוכר לכם את אחת הדירות שנועדה להיות של בעל הקרקע.

היתר בניה

בטרם ייחתם החוזה עם הקבלן יש לברר עוד האם בידי הקבלן היתר בניה מאת הוועדה המקומית (ליד הרשות המקומית). חתימה על חוזה בטרם ניתן היתר בניה היא מעשה בלתי אחראי.

אישורי מיסים

יש לוודא כי יש לקבלן אישור מרשות המיסים לפיו לא תהיה מניעה (בגלל חובות הקבלן) לרשום את הדירה על שם הקונה.

הערות לחוזה

משרד עורכי דין של הקבלן אינו חוסך בנייר ולכן הוא בדרך כלל יכין חוזה התקשרות בין הקבלן לקונה בן עשרות עמודים ומאות סעיפים, רובם כמובן הבאים להגן על הקבלן ולא על הקונה. על כן שומה על הקונה לקחת את החוזה לעיון לביתו ולטרוח לקרוא את כלהסעיפים בחוזה ובנספחים לו. בטרם החתימה על החוזה יש להציגו בפני עורך דין הבקיא בענייני מקרקעין על מנת שיעיר את הערותיו ויבדוק את התנאים המוקדמים המפורטים למעלה. לא יזיק גם לקבל גם את חוות דעתם של מהנדס ואדריכל לגבי המפרט הטכני והשרטוטים המצורפים לחוזה.

המסמכים המצורפים לחוזה המכר

על פי החוק, על הקבלן לצרף לחוזה המכר:

  • מפרט טכני של הדירה בהתאם לנוסח הקבוע בחוק;

  • תוכנית הדירה;

  • תוכנית קומת עמודים של הבית;

  • תוכנית קומה טיפוסית בבניין;

  • תוכנית המגרש;

 

קרא על הערות לחוזה רכישת דירה מקבלן בניין

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner