עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >> פטור ממס שבח >>
הרחבת דירת מגורים בבית משותף - פטור ממס שבח על תשלומי איזון לדיירים שלא מרחיבים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

פטור מצינון למקבל דירה מתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

מכירת זכויות בניה ליזם

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

החלפת דירה חדשה

מס שבח מקרקעין

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

פטור מתשלומי איזון בין דיירים

דיירים שמרחיבים דירתם לאחרים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

למכור את כל הזכויות בדירה

הגשת בקשה מפורשת לפטור

חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

מס שבח - טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פטור ממס שבח על תשלומי איזון לדיירים שלא בונים

הרחבת דירת מגורים בבית משותף - פטור ממס שבח על תשלומי איזון לדיירים שלא מרחיביםהשתלטות חלק מהדיירים על הרכוש המשותף תוך תשלום לשאר הדיירים שאינם מרחיבים את דירתם, פטורה ממס שבח בתנאי שיעמדו במספר תנאים.

 

 

הרחבת דירת מגורים בבית משותף - פטור ממס שבח על תשלומי איזון לדיירים שלא מרחיבים

לעיתים, בעקבות שינוי תב"ע (תוכנית בניין עיר) מתאפשרת תוספת בניה בבית משותף על ידי חלק מהדירות בבנין: דירת גן, חדר על הגג חדר בצד הבניין בכל הקומות. החלק הנבנה יוצמד לדירה ויוציא אותו מתוך הרכוש המשותף לשאר הדיירים. אין מדובר במכירת זכויות בניה על הגג ליזם הבונה דירה או מספר דירות, אלא רק בהרחבת דירה קיימת

בעבר היתה פעולה זו מורכבת ביותר. לאחר שבשנת 1995 התקבל סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין הקובע כי הרחבה כזו אינה מצריכה את הסכמת כל בעלי הדירות בתנאי שבעלי הדירות המרחיבים את דירתם ישלמו לאלו אשר אינם נהנים מההרחבה.

על פי סעיף 49ז1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשלום עבור "השתלטותם" על הרכוש המשותף אשר מוצמד לדירה של הבונה תהיה פטורה ממס שבח. הרי לשון הסעיף:

49ז1. פטור על תשלומי איזון

תשלומי איזון כמשמעותם בסעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, ששולמו לבעל דירה, פטורים ממס כל עוד סכומם אינו עולה על מחצית התמורה שיש לצפות לה ממכירת הדירה, ללא זכויות ההרחבה, ממוכר מרצון לקונה מרצון.

על מנת לנצל את הפטור ממס שבח חייבים להתקיים מספר תנאים:

קיימת החלטה כדין להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירתו של משלם תשלומי האיזון מבקש הפטור.

ההחלטה היא של 75% מבעלי הדירות ושל 2/3 מבעלי הרכוש המשותף.

ניתן היתר בניה להרחבת הדירה לפי תב"ע (תוכנית בנין עיר) בתוקף.

ההחלטה להוציא מהרכוש המשותף היא לצורך בניה ממשית.

הפטור אינו מיועד לתוספת דירות בבניין אלא רק להרחבת דירה קיימת.

תשלומי האיזון הנם בשיעור יחסי למידת ההרחבה או בשיעור יחסי לשווי ההרחבה הגדולה ביחס להרחבה קטנה ממנה.

תשלומי האיזון אינם עולים על מחצית שווי הדירה המורחבת.

הערה חשובה: החל מיום 12.4.2005 נקבע כי מי שקבל פטור ממס שבח על פי סעיף זה אינו "שורף" פטור המגיע לו אחת ל-4 שנים על פי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) .

ראה גם באתר זה: על מכירת זכויות בניה על הגג ליזם הבונה דירה או מספר דירות

 

קרא על מכירת זכויות בניה על הגג ליזם

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner