עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
הקלה במס רכישה בקבלת דירה מתנה מקרוב משפחה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הקלה במס רכישה בקבלת דירה מתנה מקרוב משפחה

הקלה במס רכישה בקבלת דירה מתנה מקרוב משפחה

 

 

הקלה במס רכישה בקבלת דירה מתנה מקרוב משפחה

העברה בין קרובים

תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובעת:

במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.

על פי לשון התקנה מדובר בהעברת דירת מגורים במתנה מיחיד (לא חברה ) לקרוב או קרובי משפחה (אף הם יחידים). יש לשים לב לעובדה שבשעת העברה ללא תמורה אין בידי רשויות מס שבח מקרקעין מידע ישיר לגבי ערכה של זכות המועברת, שכן אין כאן העברה בתמורה ממוכר מרצון לקונה מרצון.

על כן, אנו ממליצים לפנות לשמאי מקרקעין על מנת שיעריך את שווי הדירה בטרם תוגש השומה, לחילופין, ניתן להיעזר ביעוץ כללי של מתווך דירות מהאיזור. עוד ניתן להגיש את ההצהרה על העברה ללא תמורה ללא שומה עצמית, אך במקרה זה מסתכן מקבל המתנה שהדירה המועברת תוערך על ידי רשויות מס שבח מקרקעין מעבר להערכתו האישית.

מעולם לא נתקלתי במקרה בו מס שבח לא קיבלו את הערכת הצדדים לגבי שווי הזכות הנמכרת, שכן, מאחר ומדובר ב-1/3 מס רכישה, ההפרש בין הערכה גבוהה או נמוכה אינו משמעותי.

מיהו "קרוב"

תקנה 1 לתקנות מס רכישה קובעת מיהו נכה שיהנה מהקלה בתשלום מס רכישה

"קרוב" - בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות;

2 הערות חשובות:

אגב, גם נותן דירה מתנה לקרוב משפחה פטור ממס שבח.

יש לשים לב לכך שמי שמקבל דירה במתנה נדרש להמתין תקופת צינון אשר אורכה משתנה בהתאם לקרבת משפחתו לנותן המתנה ובהתאם לשימוש שעשה בדירה לאחר קבלתה.

העברה בין בני זוג

תקנה 21 לתקנות מס רכישה קובעת:

על אףהאמור בתקנה 20 מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן-זוג המתגורר יחד אתו בדירה פטורה ממס רכישה.

אם בני הזוג אינם מתגוררים יחד באותה דירה, תחול תקנה 20 דלעיל ויהיה עליהם לשלם 1/3 ממס הרכישה הרגיל.

על מנת שלא יחול בילבול, העברה הנעשית בתמורה או ללא תמורה במהלך גירושי בני הזוג אינה נחשבת למכירה על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), ולכן אינה ממוסה כלל ואף אינה חייבת בדיווח לרשות מיסוי מקרקעין.

ידועים בציבור

מאז פסק הדין שהזכרנו לעניין מס שבח, עליזה לבנון נגד מנהל מס שבחחל שינוי לגבי ידועים בציבור.

בפסק דין זה היו פני הדברים כך: המשיבה, עליזה לבנון, חיה במשך שנים ארוכות עם בן זוג כידועה בציבור. לימים, נפרדו בני הזוג זה מזו כשהם מתדיינים בבית המשפט לענייני משפחה על חלוקת הרכוש ביניהם. במסגרת ההתדיינות הגיעו השניים להסכם חלוקת רכוש, לפיו, בין השאר, העביר בן הזוג למשיבה דירת מגורים ושלוש חנויות שהפכו לאחת. העברת הזכויות בחנות תוארה בהסכם כהעברה ללא תמורה. ההסכם קיבל תוקף של פסק-דין. לעניין מיסוי העברת הדירה הושג הסדר עם רשות מיסוי מקרקעין ואילו העברת החנות חויבה במס רכישה מלא. על כך הוגשה על ידי המשיבה השגה למנהל, שנדחתה על ידו. על החלטתו הוגש ערר לועדת הערר לעניין מס שבח, שהחליטה כי מס הרכישה שיחול על המשיבה הוא שליש ממס הרכישה הרגיל

בית המשפט העליון פסק: על פי גישתנו "בן-זוג" כולל גם בן-זוג שהוא ידוע בציבור.

 

 

ראה עוד על מיסוי מקרקעין

השווה:מוכר לעניין מס שבח

ראה גם לעניין הפטור ממס שבח למי שנותן דירה במתנה לקרוב משפחה

וגם על תקופת הצינון של מקבל המתנה בטרם יוכל למכור את הדירה בפטור ממס שבח

פסק דין עליזה לבנון נגד מנהל מס שבח בנושא ידועים בציבור

ראה:פסק הדין עדי ביבי נ' מנהל מס שבח בו ניסתה המוכרת להסוות את העובדה שקיבלה את הדירה במתנה על מנת שתוכל למכור אותה לפני תום תקופת הצינון.

סימולטור מס רכישה

 

קרא על מהו התא המשפחתי לצורכי מס רכישה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner