עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >>
טפסים מיסוי מקרקעין מס שבח

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

טפסים -מיסוי מקרקעין מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין מס שבח מס רכישה דיווח למיסוי מקרקעין

 

 

טפסים מיסוי מקרקעין מס שבח

מספר טופס

שם טופס

2681 טופס בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים
2856 טופס מס רכוש - הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961
2857 טופס בקשה למסירת מידע לשמאים
2973 טופס טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים
2988 טופס תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה
2990 טופס חישוב מס שבח מקרקעין - (נספח לטופס 7002)
501 טופס בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים
6120 טופס בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"
6130 טופס תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד
7000 טופס הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור
7000א טופס הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשית
7000ב טופס הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין
7002 טופס הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין
7003 טופס בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין
7004 טופס בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד
7006 טופס הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי
7008 טופס עידכון פרטי עו"ד
701 טופס דיווח על בניית פרוייקט חדש
7010 טופס הודעה על הקצאה
7013 טופס השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד 1963
7020 טופס בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי
7021 טופס בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים(הוראת שעה)
7025 טופס הודעה על מכירת אופציה במקרקעין
703 טופס בקשה לפעולות ושירותים
7036 טופס הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים
7038 טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב)
7039 טופס הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה
7040 טופס מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה
7067 טופס הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963
7085 טופס בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85
7086 טופס הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96
7097 טופס הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה
7152 טופס בקשה לתשלום מקדמה
7155 טופס בקשה להקטנת שיעורי מקדמה
738 טופס רכישת זכויות בניה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38
7555 טופס בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליוי בנקאי
7648 טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה ("הוראת שעה")
7649 טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ("הוראת שעה")
7738 טופס הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א)
7751 טופס הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א'
7912 טופס הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה

 

ראה עוד על מיסוי מקרקעין

עסקת קומבינציה

רישום בית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

מס שבח

מיסוי מקרקעין

 

 

קרא על רשימת פטורים ממס שבח

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner