עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
מי חייב מס רכישה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מי חייב מס רכישה

מי חייב לשלם  מס רכישהמי חייב מס רכישה

על פי החוק מחויב כל רוכש מקרקעין, היינו קרקע, משרד, חנות, מפעל, עסק, בניין דירות או דירת מגורים בהגשת הצהרה על הרכישה ובתשלום מס רכישה, על פי שיעור מדורג המתעדכן אחת לשנה ב-15 לינואר. מדרגות מס רכישה עולות בכל פעם שהן מתפרסמות, כך שהמס לתשלום יורד בכל שנה. ואולם כשמחירי הדירות עולים, עולה עמם שיעור המס לתשלום.

 

 

מי חייב לשלם מס רכישה

סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), המטיל חבות בתשלום מס רכישה קובע:

מס רכישה

(א) במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן - מס רכישה); מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

מס רכישה, שנקרא בעבר בפי העם מס טאבו, משולם לרשויות מיסוי מקרקעין בתוך 40 יום מיום חתימת חוזה הרכישה, בתנאי שיחושב באופן עצמאי, כפי שיוסבר להלן.

במקרים מסוימים ניתן לבקש הקלה או פטור ממס רכישה

רכישת דירת מגורים שמהווה מלאי עסקי בידי הרוכש (למשל, בידי קבלן) או במטרה להפכה לעסק (משרד, קליניקה וכיוב'), מחויבת במס בשיעור של 5% ולא מס מדורג של דירת מגורים כפי שיפורט להלן.

ראה עוד על מס רכישה באתר זה

הגדרת "דירת מגורים" לצורכי מס רכישה

מדרגות מס רכישה וכן סימולטור מס רכישה

פטורים והקלות ממס רכישה

ראה גם את המדריך לרוכש נדל"ן באתר זה

 

קרא על שינויים במס רכישה 1.8.2013

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner