עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
שיעורי מס רכישה כמה נשלם

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

שיעורי מס רכישה כמה נשלם

 

 

שיעורי מס רכישה כמה נשלם

החוק מבחין בין רכישת "דירת מגורים" לבין רכישת כל זכות אחרת במקרקעין. החוק מבחין גם בין רוכש יחיד לבין חברה הרוכשת זכות במקרקעין.

רכישת זכות במקרקעין שאינה "דירת מגורים"

רוכש זכות במקרקעין שאינה "דירת מגורים" (עסק, קליניקה, משרד, בניין, חנות, קרקע חקלאית, קרקע לבניה, דירת מגורים שלא נועדה לצורכי מגורים אלא לעסק וכו'), ידרש לשלם סך של 5% משווי הזכות במקרקעין הנמכרת.

רכישת זכות במקרקעין על ידי חברה

רכישת זכות במקרקעין על ידי חברה תגרור בכל מקרה תשלום מס רכישה של 5% משווי הזכות במקרקעין הנמכרת, גם אם החברה רוכשת דירת מגורים.

ואולם, בערעור מס שבח 40/92 לוריג, נקבע שאם דירת המגורים היתה מושכרת בשעה שנרכשה והוצהר על ידי החברה שתשמש למגורים גם לאחר שתפונה על ידי הדייר כגון לצורך תשואה, הרי שעל פי המגמה בפסיקה, תחויב החברה הרוכשת במס רכישה רגיל (מדורג).

רכישת "דירת מגורים" על ידי יחיד

דירה יחידה: סעיף 9(ג1א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), קובע חובת תשלום מס רכישה ב-2 מדרגות למי שבעלים של יותר מדירת מגורים אחת בעת ובעונה אחת:

(ג1א)(1) במכירת זכות במקרקעין, שהם בנין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) (בסעיף קטן זה - המועד הקובע) או לאחריו ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א) על חלק השווי שעד -.746,820שקלים חדשים - %3.5;

(ב) על חלק השווי העולה על-.746,820שקלים חדשים - 5%.

כלומר, אם יחיד (או תא משפחתי) רוכש דירת מגורים, יש לבדוק אם זו דירתו היחידה, שאם לא כן, יהיה עליו לשלם מס רכישה בסך של 3.5% החל מהשקל הראשון.

דירה שאינה יחידה:

סעיף 9(ג1א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), קובע חובת תשלום מס רכישה ב-3 מדרגות למי שבעלים של דירת מגורים אחת ויחידה בעת ובעונה אחת:

(ג1א)(2) (א) על אף הוראות פסקה (1), יחיד שרכש דירת מגורים במועד הקובע או לאחריו (בפסקת משנה זו - הדירה) והתקיים בו אחד מאלה, לפי המאוחר:

(1) הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(2) ...

(1) על חלק השווי שעד -.602,260שקלים חדשים - %0.5;

(2) על חלק השווי העולה על -.602,260 שקלים חדשים ועד -.746,820שקלים חדשים - %3.5;

(3) על חלק השווי העולה על -.746,820שקלים חדשים - 5%;

כלומר, אם יחיד (או תא משפחתי) רוכש דירת מגורים, וזו דירתו היחידה בישראל הוא יזכה למדרגת מס רכישה נוספת המקלה ביתר עם הרוכש.

עדכון מדרגות מס רכישה

מדרגות מס רכישה אלו מעודכנות מיום 16.7.2007 ועד ליום 15.10.2007. מדרגות אלו מתעדכנות אחת ל-3 חודשים.

בהתאם להוראת שעה מיוחדת נקבע שמדרגת המס הראשונה (0.5%) תועמד על 0% עד לסוף שנת 2007.

לאחרונה הוגשה הצעת חוק לפיה הפטור ממס רכישה לגבי רכישת דירה יחידה ישונה וחלק השווי הפטור יעמוד על 850,000 ₪. ראה הרחבה והסבר כיצד לערוך את החישוב עד שיתקבל החוק.

חישוב המס ברכישת חלק מדירה

רצוי היה והגיוני שמס הרכישה יחושב לפי החלק הנמכר, כך שהקונה לא יעלה למדרגות מס גבוהות ויקרות יותר, אך לא כך קבעה תקנה 2 (2)(ב) לתקנות מיסוי מקרקעין:

נמכר חלק מדירה, ישולם חלק מסכום מס הרכישה ... שהוא כחלק הזכות בדירה הנמכרת ביחס לכל הזכות בדירה.

כלומר החישוב יעשה כאילו נמכרה כל הדירה, לרבות גלישה למדרגות מס רכישה הגבוהות, ולבסוף תחולק התוצאה ביחס ההחזקה של הקונה לפי חלקו בדירה.

חישוב המס ברכישת מספר דירות שחוברו לדירה אחת

תקנה 2 (2)(ג) לתקנות מיסוי מקרקעין מסדירה את הנושא:

במכירת זכות במקרקעין בבניין או בחלק ממנו שהוא דירת מגורים, יחולו הוראות אלו:

(א)...

(ב)...

(ג). משמשות יותר מדירת מגורים אחת למגורים כחטיבה אחת, יראו אותן כדירה אחת.

כך נמנע מן הרוכש ניצול מירבי של מדרגות מס רכישה פרוגרסיביות לכל דירה ודירה בנפרד.

מס רכישה של תושב זר

תושב חוץ הרוכש דירה יחידה בישראל אמור ליהנות ממדרגות מס רכישהמופחתות בדיוק כמו תושב ישראל.

ראה עוד על מס רכישה ועל מס שבח מקרקעין

ראה באתר זה הגדרת דירת מגורים לצורכי מס רכישה ולהבדיל, הגדרת דירת מגורים לצורכי מס שבח

וראה הגדרת דירה יחידה לצורכי מס רכישה.

ראה מיהו "רוכש יחיד" (או תא משפחתי) הזכאי להקלה במס רכישה

ראה גם מדרגות מס רכישה מעודכנות וכן סימולטור מס רכישה

רשימת הזכאים להקלות ופטור ממס רכישה

עסקת קומבינציה | רישום בית משותף | רכישת דירה חדשה מקבלן | הערת אזהרה | מס שבח | מיסוי מקרקעין

 

קרא על מהי דירה יחידה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner