עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
מחשבון מס שבח מקרקעין

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מחשבון מס שבח מקרקעין

סימולטור מס שבח מקרקעין

 

 

מחשבון מס שבח מקרקעין

כיצד נוכל לערוך בעצמנו חישוב מס שבח

מיסוי מקרקעין מעמיד לרשות הגולשים מחשבון מס שבח מקרקעין לצורך חישוב מס שבח על העסקה שבוצעה או לצורך חישוב משוער כדי להעריך את גובה המס אם נמכור את הזכות שלנו במחיר מסוים.

חוק מיסוי מקרקעין קובע בסעיף 73(א) כי על המוכר למסור בתוך 40 יום מיום חתימת החוזה הצהרה לפיה הוא מפרט את הפרטים הבאים:

הצהרות

73.   (א)  המוכר זכות במקרקעין ימסור למנהל, בתוך 40 ימים מיום המכירה, הצהרה שבה יפרט את כל אלה:

(1)   פרטי הזכות;

(2)   פרטי העסקה;

(3)   התמורה בעד מכירת הזכות ותאריך מכירתה;

(4)   התמורה בעד רכישת הזכות ותאריך רכישתה;

(5)   הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח;

(6)   סכום המס המגיע ודרך חישובו;

(7)   זכאות לפטור או להנחה מהמס החל.

על המוכר למלא ולמסור לרשויות מיסוי מקרקעין דיווח באמצעות טופס 2990.

לטופס 2990 יש לצרף טופס נוסף שמספרו 7002 וכן את כל האישורים על הוצאות ותשומות בגינם מבקש המוכר להכיר לו כהוצאה לצורך החישוב.

משהוגשו הטפסים והנספחים לרשות מיסוי מקרקעין, יהיה על המוכר לשלם את המס שחושב על ידו בתוך 60 יום מיום ביצוע העסקה.

על מנת להקל על החישוב מעמידה רשות מיסוי מקרקעין מחשבון מס שבח לרשות הציבור.

גם אם עדיין לא בוצעה מכירה בפועל, ניתן לעשות שימוש בסימולטור על מנת להעריך את גובה מס השבח שיהיה על המוכר לשלם אם ימכור את זכויותיו במקרקעין בסכום ידוע. במקרה כזה, לא ניתן לשמור את תוצאת החישוב במערכת.

לביצוע חישוב בסימולטור או חישוב במחשבון מס שבח הקלק כאן

 

 

ראה: מדרגות מס רכישה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner