עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
הגררת "דירה יחידה" לצורכי מס רכישה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הגררת "דירה יחידה"
לצורכי מס רכישה

הגררת "דירה יחידה" לצורכי מס רכישה

 

 

הגררת "דירה יחידה" לצורכי מס רכישה

25% מדירה

הגדרת דירה יחידה לצרכי מס רכישה בעלת חשיבות שכן עריכת חישוב מדרגות מס רכישה משתנה באופן מהותי אם הדירה היא דירתו היחידה של הרוכש. סעיף 9(ג1א)(2)(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), מגדיר "דירה יחידה" לצרכי מס רכישה:

"דירה יחידה" - דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לענין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא פחות מ- 25%;

התנאים לחישוב מס פרוגרסיבי על דירה יחידה

כדי לקבל את ההקלה בעריכת חישוב מדרגות מס רכישה על הרוכש למלא טופס הצהרה.

על הרוכש להצהיר כי הדירה הנרכשת הנה דירתו היחידה בישראל

עליו להצהיר כי הדירה תשמש אותו למגורים, בשלמות, כחטיבה אחת .

הקלה במס רכישה לרוכש שמתחייב למכור את הדירה הקודמת

סעיף 9(ג1א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), קובע חריג לדירה יחידה בו חובת תשלום מס רכישה יערך ב-3 מדרגות למרות שהרוכש בעלים של דירת מגורים נוספת בעת ובעונה אחת:

(ג1א)(2) (א) על אף הוראות פסקה (1), יחיד שרכש דירת מגורים במועד הקובע או לאחריו (בפסקת משנה זו - הדירה) והתקיים בו אחד מאלה, לפי המאוחר:

(1) הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(2) בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן - בשנים עשר החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש - בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד -.602,260 שקלים חדשים - %0.5;

(2) על חלק השווי העולה על -.602,260 שקלים חדשים ועד -.746,820שקלים חדשים - %3.5;

(3) על חלק השווי העולה על -.746,820שקלים חדשים - 5%;

עולה מכך כי הרוכש דירה יוכל למכור את דירתו הישנה בתוך שנתיים מיום רכישת הדירה החדשה. אם הרוכש לא יצליח למכור את דירתו הישנה, יהיה עליו להוסיף ושלם את ההפרש במס רכישה לפי חישוב של 2 מדרגות מס ולא ההקלה של 3 מדרגות מס רכישה.

כאשר הדירה החדשה היא דירה שנרכשה מקבלן בניין, תוארך התקופה בה נדרש רוכש הדירה החדשה המבקש ליהנות מההקלה שב-3 מדרגות המס, למכור את הדירה הישנה עד 12 חודשים מיום שנמסרה לו החזקה בדירה החדשה על ידי הקבלן.

חשוב לציין: שעל הרוכש למכור את הדירה הישנה, שכן מכירת דירתו החדשה לא תזכה אותו בהקלה בחישוב מס רכישה.

מס רכישה של תושב זר

תושב חוץ הרוכש דירה יחידה בישראל אמור ליהנות ממדרגות מס רכישהמופחתות בדיוק כמו תושב ישראל.

 

 

ראה עוד על מס רכישה ועל מס שבח מקרקעין

ראה באתר זה הגדרת דירת מגורים לצורכי מס רכישה ולהבדיל, הגדרת דירת מגורים לצורכי מס שבח

וראה כיצד נערך חישוב מס רכישה

ראה גם מדרגות מס רכישה מעודכנות וכן סימולטור מס רכישה

רשימת הזכאים להקלות ופטור ממס רכישה

עסקת קומבינציה | רישום בית משותף | רכישת דירה חדשה מקבלן | הערת אזהרה | מס שבח | מיסוי מקרקעין

 

קרא על שיעורי מס רכישה - כמה נשלם

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner