עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
פטורים והקלות במס רכישה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פטורים והקלות במס רכישה

 

 

פטורים והקלות במס רכישה

למי מגיע פטור או הקלה במס רכישה

החוק קובע רשימת פטורים חלקיים ממס רכישה. הזכאים לפטור החלקי ישלמו מס רכישה מופחת על דירת מגורים בסך של % 0.5.

להלן רשימת הזכאים:

נכים

נכה בעל נכות רפואית לצמיתות בדרגת 100%;

נכה של 90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים;

נכה בעל אי-כושר השתכרות שנקבעה לו דרגת נכות של 75% על ידי הביטוח הלאומי, לצמיתות;

נכה קטוע יד או רגל בעל דרגת נכות של 50%, לצמיתות;

נכה תאונת דרכים בעל 50% לפחות לצמיתות;

נכה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים בעל דרגת נכות של 50% לפחות לצמיתות.

נכה על פי חוק הנכים או חוק המלחמה בנאצים, בעל דרגת נכות של 19% לפחות;

נפגע פעולות איבה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות;

בני זוג שרוכשיםדירה למגוריהם, ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.

משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה

בני משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאים לתגמולים (הורים, אלמנה ויתום עד גיל 40);

שאיריו של נפגע, הזכאיםלקצבה, על פי החוק.

נכים ובני משפחות שכולות, כאמור, זכאים להקלה בתשלום מס רכישה בשל רכישת דירה למגוריהם, ויחויבו בשיעור 0.5% משווי הדירה הנרכשת. זכות זו ניתנת פעמיים בחיים בלבד.

עולים חדשים

עולה זכאי למס רכישהמופחת בשיעור של 0.5% עד לסך של -.1,169,845 ₪, בעת רכישת קרקע פנויה להקמת דירת מגוריו או רכישת דירת מגוריו, ובנוסף, בעת רכישת בית עסק או קרקע להקמת בית עסק שהוא או קרובו יעבוד בו (גם משק חקלאי). מעל לסך זה ישלם 5%.

ההקלה ניתנת לעולה בתנאי שירכוש את הדירה תוך 7 שנים מיום עלייתו (לא כולל שירות סדיר).

מתנה מקרובים

יחיד (לא חברה ) המקבלדירת מגורים במתנה מקרוב, ישלם 1/3 ממס הרכישה הרגיל.

העברת דירת מגורים, בין בני זוג, במתנה, פטורה ממס רכישה לחלוטין. אך אם אינם מתגוררים בדירה ישלמו מס רכישה בשיעור של 1/3 ממס הרכישה הרגיל.

חישוב מס רכישה במתנות

מאחר ובשעה שמעביריםדירה בין קרובים במתנה אין מפגש רצונות בין מוכר לקונה, לכן אין מחיר מוסכם ויש להעריך את הדירה כפי שהיתה נמכרת או נרכשת בין קונה למוכר בשוק החופשי. לאחר הערכת הדירה יחושב מס הרכישה בהתאם לאמור לעיל.

כאשר מועבר רק חלק מדירה במתנה בין קרובים, יערך החישוב לגבי הדירה בשלמותה, ומקבל המתנה ישלם שליש מהמס על החלק היחסישיקבל מקרובו: אם קיבל מחצית דירה ישלם ? משליש מס הרכישה הרגיל.

קרובים: בני-זוג, הורים, בנים, נכדים, נינים, בני-זוג של צאצא, אח ואחות.

חובת הצהרה ושומה עצמית

באופן עקרוניחייב רוכש דירה להצהיר על הרכישה בתוך 30 יום מיום חתימת החוזה או זיכרון הדברים או יום התשלום הראשון, לפי המוקדם. לאחר מכן יקבל הרוכש שובר תשלום שיש לשלמו תוך 14 יום מיום קבלתו.

אם רוכש הדירה יחשב את מס הרכישה בעצמו, יהיה רשאי לאחר את מסירת ההצהרה ולשלם את המס שחישב עד ל-50 יום מיום הרכישה. בדרך כלל יערוך עורך דינו של הקונה את החישוב, ישגרו על גבי טופס ההצהרה (טופס מש"ח) למשרד מיסוי מקרקעין ויקבל שובר לתשלום בבנק.

זכאי משרד השיכון

מי שקיבל תעודת זכאות מאת משרד השיכון בטרם הרכישה או מי שקיבל תעודת זכאות ממשרד השיכון לאחר הרכישה וקיבל הלוואת זכאים, יקבל הנחה במס רכישה של המדרגה הראשונה, כלומר במקום המדרגה של 0.5% ישלם מס רכישה בסך 0%.

הנחה זו לא תחול במקרה של העברת דירה במתנה ובמקרה של העברת דירה בין קרובים.

דייר מוגן שרוכש מבעל הבית

ברכישת דירה על ידי דייר מוגן מאת בעל הבית ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% בלבד, על כלל שווי הרכישה.

אם הדייר הוא גם בעל תעודת זכאות מאת משרד השיכון הוא יוכל לבחור ליהנות מהפטור של זכאי משרד השיכון במקום.

פינוי בינוי

דירת מגורים המתקבלת במסגרת פרויקט פינוי בינוי פטורה לחלוטין ממס רכישה.

לאור מורכבות חוק מיסוי מקרקעין מומלץ להתייעץ בעו"ד המומחה בתחום זה

 

קרא על הקלת מס רכישה בקבלת דירה מקרוב

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner