עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >> פטור ממס שבח >>
פטור מתשלום מס שבח למי שבעל דירת מגורים יחידה בעת ובעונה אחת

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

פטור מצינון למקבל דירה מתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

מכירת זכויות בניה ליזם

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

החלפת דירה חדשה

מס שבח מקרקעין

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

פטור מתשלומי איזון בין דיירים

דיירים שמרחיבים דירתם לאחרים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

למכור את כל הזכויות בדירה

הגשת בקשה מפורשת לפטור

חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

מס שבח - טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פטור ממס שבח לדירה יחידה

פטור ממס שבח לדירה יחידה

פטור מתשלום מס שבח למי שבעל דירת מגורים יחידה בעת ובעונה אחתפטור לדירת מגורים יחידה

בנוסף לפטור הקלאסי הניתן למוכר דירת מגורים אחת ל-4 שנים, קבע המחוקק פטור נוסף מתשלום מס שבח למי שאין לו יותר מדירה אחת בו זמנית.

בעל דירה יחידה רשאי למכור ולקנות דירה אחת ל-18 חודש בפטור ממס שבח.

 

 

פטור מתשלום מס שבח למי שבעל דירת מגורים יחידה בעת ובעונה אחת

סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) קובע:

(2) הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר לא מכר, במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא היתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור;הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ-25% ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997);

כלומר, אמנם ידוע שהכלל הוא שניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח אם מוכרים דירה אחת בכל 4 שנים, ואולם,אם למוכר אין יותר מדירה אחת בעת ובעונה אחת, הוא יהיה זכאי לפטור מתשלום מס שבח אם ימכור, ירכוש וימכור שוב את הדירות שבבעלותו אחת לשנה וחצי.

התנאים הנדרשים לקבלת הפטור ממס שבח על פי סעיף זה

מדובר בדירת מגורים מזכה יחידה שיש למוכר בישראל ובאזור (מעבר לקו הירוק);

החלק הנמכר הוא יותר מ-% 25. הפטור לאיחול על על מכירת חלק בדירה שיש למוכר שהוא קטן מ-%25 ממנה. הפטור ממס לא יינתן גם אם אותם 25% הם כל רכוש המקרקעין שיש למוכר ולמרות שגם חלק מדירת מגורים נחשב לדירת מגורים.

הוראת הפטור לא תחול עלמכירת דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997. דירת מגורים שהושכרה בדיירות מוגנת לאחר תאריך זה, תזכה לפטור.

ב-4 השנים שקדמו למכירה, לא היה המוכר בעלים של יותר מדירת מגורים אחת.

במשך 18 החודשים הקודמים למכירה, לא קיבל המוכר פטור נוסף לפי סעיף 49ב(2).

מהי דירה יחידה על פי החוק

חפיפה של עד 18 חודש בין דירה ישנה לבין דירה חדשה שנרכשה במקומה לא תחשב שהיו למוכר יותר מדירת מגורים אחת.

או, אם למוכר יש עד 25% מדירה נוספת אשר אינה נחשבת דירה לצורך סעיף זה.

בבעלות המוכר דירת מגורים המושכרת בשכירות מוגנת לפני יום 1.1.1997.

וכלשון סעיף 49ג לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) :

לענין סעיף 49ב (2), יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) היא נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב-18 החודשים שקדמו למכירה;

(2) היא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997);

(3) חלקו של המוכר בבעלותה הוא פחות מ- 25%.

ראה גם את הפטור הקלאסי הניתן למוכר דירת מגורים אחת ל-4 שנים >

ראה עוד את הפטור הניתן לבעל 2 דירות קטנות המבקש למכרן כדי לרכוש דירה אחת גדולה >

 

קרא על פטור ממס שבח לדירה שנתקבלה בירושה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner