עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >> פטור ממס שבח >>
פטור מתקופת צינון למקבל דירה במתנה

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

פטור מצינון למקבל דירה מתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

מכירת זכויות בניה ליזם

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

החלפת דירה חדשה

מס שבח מקרקעין

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

פטור מתשלומי איזון בין דיירים

דיירים שמרחיבים דירתם לאחרים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

למכור את כל הזכויות בדירה

הגשת בקשה מפורשת לפטור

חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

מס שבח - טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פטור מתקופת צינון למקבל דירה במתנה

פטור מתקופת צינון למי שקיבל דירה במתנהכאשר מתקבלת דירה במתנה מאת קרוב משפחה נהוג שנותן המתנה יעשה שימוש בסעיף 62 לחוק על מנת לקבל פטור ממס שבח ומקבל המתנה יהיה מחויב בתקופת צינון בטרם יורשה למכור את הדירה שקיבל בפטור ממס שבח.

ואולם תקופת הצינון של מקבל המתנה אינה מחויבת המציאות. לפעמים ניתן להעביר את תקופת הצינון ממקבל המתנה לנותן המתנה.

 

 

פטור מתקופת צינון למקבל דירה במתנה

כדי שמקבל המתנה לא יהיה מחוייב בתקופת צינון של 3-4 שנים כדי לקבל פטור ממכירת דירה שנתקבלה במתנה, כל שיש לעשות הוא לעשות שימוש בסעיף פטור שונה מסעיף 62 לחוק.

לדוגמה: אדם בעל דירה אחת רוכש דירה נוספת ועל מנת שלא לשלם מס רכישה גבוהה בשעת רכישת הדירה השניה, הוא מתחייב בפני רשויות המס כי ימכור את הדירה הישנה שבבעלותו בתוך שנתיים ימים.

משחלפו השנתיים ולא הספיק למכור את הדירה הישנה, יהיה עליו לשלם מס רכישה גבוה. קיימת ברירה בפניו, להעביר את הדירה לבנו על מנת להפטר מהדירה. לצורך כך נהוג להעביר את הדירה ללא תמורה ולעשות שימוש בפטור הקבוע בסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין העוסק בהעברה ללא תמורה לקרוב משפחה.

ואולם, בנו לא יהיה רשאי למכור את הדירה הישנה אלא לאחר חלוף תקופת הצינון הקבועה בסעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין.

אם בכל זאת ירצה הבן למכור את הדירה הישנה, ניתן לבצע את ההעברה אל הבן לא באמצעות הפטור הקבוע בסעיף 62 לחוק אלא באמצעות אחד מסעיפי הפטור הקבועים בפרק החמישי 1 לחוק. במקרה כזה מקבל המתנה אינו מחויב בתקופת צינון הנדרשת בסעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין, אבל מעביר המתנה נאלץ "לשרוף" פטור והוא עצמו מחוייב בתקופת צינון בטרם יוכל למכור את הדירה החדשה שרכש לפני שנתיים בפטור.

אמנם סעיף 49ו' אינו קובע סייג למקרה שהדירה הועברה שלא על פי סעיף 62, אך רשות המיסים הוציאה הוראת ביצוע מתאימה 9/2009 המסבירה ומאשרת את האמור.

 

ראה גם לעניין הפטור ממס שבח למי שנותן דירה במתנה

וגם הקלה במס רכישה לקרוב משפחה שמקבל את הדירה במתנה

ראה: פסק הדין עדי ביבי נ' מנהל מס שבח בו ניסתה המוכרת להסוות את העובדה שקיבלה את הדירה במתנה על מנת שתוכל למכור אותה לפני תום תקופת הצינון.

וראה מאמר על פטור ממס שבח במכירת מגרש שנתקבל במתנה לאחר שנבנה עליו בית.

 

ראה הוראת ביצוע 9/2009

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner