עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >> פטור ממס שבח >>
פטור ממס שבח - החלפת דירה חדשה אצל הקבלן באותו פרויקט בניה

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

פטור מצינון למקבל דירה מתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

מכירת זכויות בניה ליזם

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

החלפת דירה חדשה

מס שבח מקרקעין

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

פטור מתשלומי איזון בין דיירים

דיירים שמרחיבים דירתם לאחרים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

למכור את כל הזכויות בדירה

הגשת בקשה מפורשת לפטור

חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

מס שבח - טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

החלפת דירה חדשה

החלפת דירה חדשה אצל קבלן

לעיתים רוכש דירה מקבלן מבקש להחליף דירתו בדירה אחרת באותו פרויקט של הקבלן. בתנאים מסוימים יעתרו רשויות מיסוי מקרקעין לבצע את ההחלפה מבלי ליחס לביטול רכישת הדירה הראשונה כמכר חוזר.

 

 

פטור ממס שבח -החלפת דירה חדשה אצל הקבלן באותו פרויקט בניה

לאחר רכישת דירה "על הנייר" מאת קבלן אין זה נדיר שהרוכש מעוניין להחליף אותה בדירה אחרת באותו בניין או באותו פרויקט, מטעמים שונים. כמובן שמיד עולה השאלה המתבקשת, כיצד יש לבצע ההחלפה כדי שלא לשלם מיסים מיותרים, היינו, מס שבח על מכירת הדירה חזרה לקבלן, מס רכישה של הקבלן אשר רוכש את הדירה שאינה רצויה חזרה, ומס רכישה של הדירה החדשה.

בתנאים מסוימים המוגדרים בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 20/97 נקבע על ידי רשויות המס כי ההחלפה תהיה פטורה מכל מיסי המקרקעין האמורים בתנאים הבאים:

א. שרשויות המס שוכנעו שהחלפת הדירה נעשתה בתום לב, ולא משום שהדירה נמכרה ברווח כלשהו, מלבד הפרשי הצמדה על התשלומים שהקונה שילם כבר לקבלן מאז חתימת חוזה הרכישה של הדירה הראשונה ועד לביטול החוזה.

ב. יוגש תצהיר מטעם הקונה ומעם הקבלן שהעסקה הראשונה אכן בוטלה

ג. הצדדים יגישו הודעה על רכישת הדירה החדשה.

ד. שווי הדירה החדשה כמחיר השוק.

 

בתנאים אלו, יזקף מס הרכישה ששילם הקונה לרשויות מיסוי מקרקעין בעסקה הראשונה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. סך זה יופחת ממס הרכישה שעל הקונה לשלם בעסקה השניה.

סכום הרכישה ומועד הרכישה יהיו המועד החדש בו הוגשה הצהרה על המכר החדש למיסוי מקרקעין.

נושאים קשורים: פטור מיוחד מתשלום מס שבח בשל מתנה לקרוב משפחה >

 

קרא על מס שבח - רשימת פטורים

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner