עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
שינויים במיסוי מקרקעין מיום 1.8.2013

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

שינויים במיסוי מקרקעין
מיום 1.8.2013

ריכוז השינויים במיסוי מקרקעין מיום 1.8.2013שינויים במיסוי מקרקעין

ביום 1.8.2013 נכנסו לתוקף הוראות דרמטיות חדשות בתחום מיסוי המקרקעין.

ההוראות החדשות שינו גם את מס הרכישה המוטל על רוכשי דירות וגם את מס השבח המוטל על המוכרים.

השינוי ישפיע על תושבי ישראל אשר בבעלותם דירה וגם תושבים זרים המחזיקים בנדל"ן בישראל.

 

 

שינויים במיסוי מקרקעין מיום 1.8.2013

מס רכישה

למס הרכישה המוטל על מי שרוכש מקרקעין, נוספו 2 מדרגות מס.

  • האחת של 8% עבור שווי דירה שבין 4.5 מיליון שקלים ל-15 מיליון שקלים.

  • השניה היא של 10% מס על דירה שעולה על 15 מיליון שקלים

המס מוטל גם על מי שמחזיק בדירה אחת וכמובן גם מי שמחזיק ביותר מדירה אחת.

למי שרוכש עכשיו דירה ששוויה מעל 4.5 מיליון ש"ח אין כל דרך להימנע ממס רכישה זה משום שהוא החל לחול ביום 1.8.2013.

החל מיום 1.1.2015 יכנס לתוקף שינוי נוסף, שיקל על מי שרוכש דירה שאינה דירתו היחידה וזאת על-ידי ביטול ביטול המדרגות בשיעור 6% ו7%:

  • מ-1 עד 1,055,935 ש"ח יהיה שיעור מס הרכישה 3.5%

  • מ-1,055,935 ש"ח ועד לסכום של 4.5 מיליון ש"ח יהיה מס הרכישה 5%.

  • מ-4.5 מיליון ש"ח ועד ל-8 מיליון ש"ח ישולם 8%.

  • מעל ל-15 מיליון ש"ח יהיה מס הרכישה 10%.

כלומר, החל מ-1.1.2015 תהיה הקלה על מי שירכוש דירה נוספת להשקעה.

השינויים במס השבח

החל מיום 1.1.2014 רק מי שמחזיק בדירת מגורים אחת (תושבי ישראל) וכל עוד שווי המכירה לא יעלה על 4.5 מיליון ש"ח, יוכל ליהנות מפטור מלא ממס.

למעשה, סעיף 49ב1 חוק מיסוי מקרקעין (המעניק פטור למי שיש לו יותר מדירה אחת אבל מוכר דירה אחת ל-4 שנים), מתבטל לחלוטין, אבל בהדרגה:

בין 01.01.14 ועד 31.12.17, יוענקו הקלות במס שבח למי שעומד במספר כללים כדלקמן:

עד ליום 1.1.14 ימשיך לחול הפטור ממס שבח למי שמכר דירה אחת ב-4 שנים.

מי שימכור דירתו אחרי תאריך 1.1.2014 ישלם מס לפי החלק היחסי שבין התקופה מאז שרכש ועד ליום 1.1.2014. כלומר, מי שרכש את הדירה הנמכרת  14 חודשים לפני 1.1.2014 ומכר אותה חודש אחד אחרי תאריך זה, ישלם רק 1/15 מהמס.

מי שזכאי למכור בפטור ממס לפי ס' 49ב1 לפני יום 1.1.2014, יוכל למכור 2 דירות מגורים בחישוב המקל הממסה רק על החלק היחסי שלאחר 1.1.2014 ובלבד שהמכירה אינה לקרוב משפחה ולא נתקבלה במתנה בפרק זמן שבין 4 שנים לפני יום 1.1.2014.

תושבים זרים

תושבי חוץ יקבלו תנאים שווים לתושבי ישראל אם יציגו בפני רשויות מיסוי מקרקעין אישור ממקום מושבם שאין להם דירה נוספת במדינת התושבות שלהם.

לא ברור האם ניתן לקבל אישור כזה בכל מדינה. נראה לי שמרבית מדינות העולם אינן ערוכות להנפיק אישור "אי-בעלות על דירה".

אם אותו תושב זר לא יציג אישור כזה או לא ירצה לבקש את האישור כדי שלא לחשוף את העובדה שיש לו דירה נוספת בישראל, יהיה עליו לשלם מס שבח בארץ משום שיראו אותו כבעל דירה נוספת בחו"ל.

במקרה של תושב זר המחזיק בדירת מגורים בישראל ודירה נוספת במדינת תושבות שלו ההמלצה (מבחינת מיסוי בלבד) היא לממש את הנכס לפני תום שנת 2013 שכן לאחר יום 31.12.2013 יאבד את אפשרות הפטור.

שאלות ותשובות

נכון ששינויים אלו מעט מורכבים, ולכן, נוכל להשיב ברצון לשאלות נוספות בתאום פגישה במשרדנו.

לצערי, לא יהיה זה אחראי מצידנו להשיב לשאלות טלפוניות, 

 

קרא על: רשימת הפטורים ממס שבח והקלות במס רכישה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner