עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
שווי רכישה לצורכי מס רכישה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

שווי רכישה לצורכי מס רכישה

שווי רכישה לצורכי מס רכישה

 

 

שווי רכישה לצורכי מס רכישה

סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), מגדיר את מס רכישה כחלק מתוך שווי הזכות הנמכרת:

מס רכישה

(א) במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן - מס רכישה); מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

הסעיף מפנה לסעיף 17 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), מגדיר את יום המכירה, שכן שווי המכירה הוא שוויה של הזכות הנמכרת ביום המכירה.

כלומר שווי המכירה הוא השווי שנקבע בהסכם בין הצדדים (בהנחה שהקשר בין הצדדים לא השביע על שווי המכירה) מבלי להתחשב בחובות הלוואות, משכנתאות ושאר מגבלות על העברת הנכס.

נשאלת השאלה, מה יהיה שווי המכירה כאשר הזכויות מועברות בין קרובי משפחה ללא תמורה. במקרים אלו, יעצתי ללקוחות לערוך מחקר שוק קצר בקרב מתווכי דירות באיזור הדירה על מנת להעריך את שווי הדירה, וזאת כדי לחשב את מס רכישה המגיע ממקבל המתנה. עד כה, רשות מיסוי מקרקעין מעולם לא התערבה בקביעת שווי דירה כזה שערכו לקוחותי.

בית המשפט קבע כי שווי המכירה אינו כולל מיטלטלין המחוברים לנכס הנמכר אשר ניתן לנתקם מבלי לשנות בכך את תפקודם. הכוונה לרהיטים, מזגנים מפוצלים וכיוב'. אין להסתיר את המיטלטלין, ולהיפך, יש לצרףנספח המפרט את רשימת המיטלטלין ואת שווים כפי שהוערך על ידי הצדדים.

חשוב לציין כי במקרה של נכס עסקי, לגביו הקונה ישלם מס שבח במכירתו בעתיד, כדאי לקונה להקטין כמה שיותר את ערכם של המיטלטלין, שכן ערך המיטלטלין לא יחשב לצורכי ניכוי בחישוב מס שבח עתידי, ולפיכך עלות תשלום מס רכישה עבור רכישתם במסגרת רכישת הנכס בכללותו, זניח לרוב ביחס למס השבח שישולם בעתיד בשעת מכירת הנכס על ידי הקונה.

ראה עוד על מס רכישה ומס שבח באתר זה

ראה על פטור ממס שבח כאשר הזכויות מועברות בין קרובי משפחה ללא תמורה.

מדרגות מס רכישה

פטורים והקלות ממס רכישה

סימולטור מס רכישה

 

קרא על מתנה מקרוב

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner