עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
פטור ממס רכישה לרוכש דירה חלופית ומוכר דירתו הראשונה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פטור ממס רכישה לרוכש דירה חלופית ומוכר דירתו הראשונה

למי שמעוניין לרכוש דירה חדשה במקום הישנה קבע החוק חריג מיוחד. למעשה הרוכש יהיה במשך תקופה מסוימת בעל 2 דירות  בעת ובעונה אחת ולכן הוא זקוק לפטור מיוחד ממס רכישה בקניית הדירה החדשה ופטור ממס שבח בשעת מכירת הדירה הישנה.

 

 

פטור ממס רכישה לרוכש דירה חלופית ומוכר דירתו הישנה תוך 24 חודש

סעיף 9(ג1א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע פטור ממס רכישה למי שרכש דירה נוספת, חלופית, ובתנאי:

(1) הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(2) בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה;

המקרה הראשון:

רוכש של דירה יד שנייה מפרטי שנועדה להחליף את דירתו הישנה יוכל למכור את דירתו הישנה תוך 24 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה בפטור ממס רכישה.

המקרה השני:

מי שרכש דירה חדשה מקבלן, יוכל למכור את דירתו הישנה תוך 12 חודשים מיום שנמסרה לידיו החזקה בדירה החדשה על ידי הקבלן.

במקרה של רכישת דירה מקבלן, קיימים למעשה לבחירת הרוכש 2 מסלולים לנוחותו: אם מדובר בדירה אשר מועד מסירתה הצפוי הינו רק בעוד כשנתיים, עדיף לבקש את המסלול השני, וכך להנות מהקפאת המס לתקופה מצטברת של שלוש שנים (שנתיים עד למסירה + 12 חודשים עד למכירה).

חשוב לדעת כי בשני המקרים, אם הרוכש לא ימכור את דירתו הישנה, יהא עליו להוסיף ולשלם את ההפרש במס רכישה לפי חישוב של דירה נוספת, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה.

לעיתים שואלים אותי אם אפשר למכור את הדירה החדשה ולהישאר עם הישנה. ובכן, התשובה היא לא! על הרוכש למכור את הדירה הישנה, שכן מכירת הדירה הנרכשת לא תזכה בהקלה בחישוב מס הרכישה.

עד למכירת הדירה הישנה מתבצעת "הקפאת שומה", כלומר, רק עם מכירת הדירה הקיימת בפועל יינתן ע"י רשות המיסים אישור לרישום בטאבו ביחס לדירה הנרכשת.

 

קרא על תקנות מס רכישה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner