עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >>
שיעורי מס שבח -כמה נשלם

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

שיעורי מס שבח -כמה נשלם

 

 

שיעורי מס שבח -כמה נשלם

שיעורי מס השבח וההנחות ממס השבח

ככלל, חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג - 1963, עניינו במיסוי מכירת זכות במקרקעין ומכירת זכות באיגוד מקרקעין (מכירת מניות בתאגיד שמרב נכסיו הנם זכויות במקרקעין).

בסקירה זו נתרכז במכירת "זכות במקרקעין" משמע מקרקעין ממשיים -כגון מגרש, דירה או חנות.

בפשטות, מס השבח מוטל על עליית הערך שבין שווי רכישת הנכס (צמוד) לבין מחיר מכירתו, כאשר מותרות בניכוי הוצאות שהוציא המוכר על הנכס, והמפורטות בסעיפים 39 ו- 39 א' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) , כגון הוצאות השבחת הנכס, בניה, מס הרכישה ששולם בעת רכישתו שכ"ט עו"ד ותווך ששולמו בעת הרכישה והמכירה.

עד ליום 07.11.01 שיעור מס השבח שהיה מוטל במכירת נכס ע"י יחיד היה 50% ואילו היה אותו נכס נמכר ע"י חברה -35%. (בהתעלם משיעורי מס היסטוריים נמוכים יותר -שלא יפורטו בסקירה זו).

החל מיום 07.11.01, במסגרת הרפורמה שנעשתה בחוק מיסוי מקרקעין, הופחת שיעור מס השבח ל- 20%, הן לגבי יחיד והן לגבי חברה , כך שנכס שנרכש לאחר יום זה על מכירתו יחל שיעור מס שבח של 25% בלבד. לגבי נכסים שנרכשו לפני 7.11.01 ונמכרים לאחר יום זה, ההפחתה הינה לינארית, כך שהשיעור המופחת חל רק על השבח שנצבר החל מיום 7.11.01, בצורה לינארית.

מאחר שההפחתה בשיעורי מס השבח הינה ליניארית יוצא, ככל שהחזקת נכס לפני יום 07.11.01 היא ארוכה יותר ביחס להחזקתו לאחר יום זה, שיעור המס הכולל שיוטל על המכירה יהא קרוב יותר לשיעור המס הישן, הגבוה יותר.

כיצד יבוצע החישוב

ראשית, יחשב פקיד המס כמה ימים חלפו מיום הרכישה ועד ליום המכירה.

כעת, יחולק ההפרש בין מחיר הרכישה לבין מחיר המכירה במספר הימים שחלפו כאמור, ונקרא לתוצאה להלן לשם הנוחות X.

בשלב הבא יחשב כמה ימים חלפו מיום הרכישה ועד ליום 7.11.2001. וסך זה יוכפל ב-X כפול 50%.

לבסוף יחשב כמה ימים עברו מיום 7.11.2001 ועד ליום המכירה. התוצאה תוכפל ב-X כפול 20%

ראה עוד על מיסוי מקרקעין

עסקת קומבינציה

רישום בית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

מס שבח

מיסוי מקרקעין

 

ראה: מחשבון מס שבח

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner