עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >>
מתי נוכל למכור דירה שקיבלנו במתנה בפטור ממס שבח

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פטור לדירה שנתקבלה במתנה

תקופת צינון לשם קבלת פטור מתשלום מס שבח למי שמוכר דירה שקיבל במתנה

 

 

מתי נוכל למכור דירה שקיבלנו במתנה בפטור ממס שבח

מהי דירת מתנה

סעיף 49ו(ג)לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)מגדיר מהי דירת מתנה ומדגיש כי גם תשלום עבור הדירה על ידי אחר מהווה מתן דירה במתנה:

(ג) לענין סעיף זה -

(1) יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;

(2) אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.

יש לשים לב לכך שלמרות שאין בישראל מס על מתנות, חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) אינו מסתפק בהגדרת דירת מתנה רק בהעברה בפועל של דירה (או חלק מדירה) ספציפית אלא דורש תקופת צינון גם ממי שקיבל כסף מאחר במהלך 3 שנים לפני רכישת הדירה לצורך רכישתה. מכירת הדירה על ידי מקבל המתנה בטרם חלפה תקופת הצינון יגרור חיוב במס שבח.

סעיף 49ו. לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) דן ב"סייג לדירה שנתקבלה במתנה":

(א) על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה -

(1) אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר -עד שיחלפו ארבע שנים, וכשנותן המתנה הוא הורה - שלוש שנים, מיום שנעשה בעלה;

(2) אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר - עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה -שלוש שנים, וכשנותן המתנה הוא הורהו, אם איננו נשוי -שנתיים, ואם הוא נשוי או אם הוא הורה יחיד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק משפחות חד הוריות, ה-1992 - שנה אחת.

(ב) מוכר כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים.

(ג) לענין סעיף זה -

(1) יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;

(2) אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.

ברפורמה שבתיקון 76 מיום 1.8.2013 שונו תנאי הצינון:

אם מקבל המתנה התגורר בדירה, תקופת הצינון היא 3 שנים

ואם מקבל המתנה לא התגורר בדירה, תקופת הצינון היא 4 שנים

אם מקבל המתנה עמד בתקופת הצינון, כאמור, יהיה זכאי לפטור ממס שבח, בתנאי שיעמוד בשאר תנאי החוק (דירה יחידה וכו')

פטור ללא תקופת צינון

חשוב לציין שניתן להימנע מתקופת הצינון כאמור בתנאי שנותן המתנה לא יעשה שימוש בסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין אלא בסעיף אחר לפי הפרק החמישי 1 לחוק. ראה דוגמה שבה תקופת הצינון לא תחול על מקבל המתנה אלא על נותן המתנה.

ראה גם לעניין הפטור ממס שבח למי שנותן דירה במתנה
וגם הקלה במס רכישה לקרוב משפחה שמקבל את הדירה במתנה
ראה:פסק הדין עדי ביבי נ' מנהל מס שבח בו ניסתה המוכרת להסוות את העובדה שקיבלה את הדירה במתנה על מנת שתוכל למכור אותה לפני תום תקופת הצינון.
וראה מאמר על פטור ממס שבח במכירת מגרש שנתקבל במתנה לאחר שנבנה עליו בית

 

פטור מיוחד למי שמוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה אחרת

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner