עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >> פטור ממס שבח >>
פטור ממיסוי מקרקעין מס שבח  על דירת ירושה יחידה

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

פטור מצינון למקבל דירה מתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

מכירת זכויות בניה ליזם

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

החלפת דירה חדשה

מס שבח מקרקעין

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

פטור מתשלומי איזון בין דיירים

דיירים שמרחיבים דירתם לאחרים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

למכור את כל הזכויות בדירה

הגשת בקשה מפורשת לפטור

חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

מס שבח - טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פטור במכירת דירת ירושה

פטור ממס שבח במכירת דירת ירושה

פטור ממס שבח  על דירת ירושה יחידהפטור ממס שבח במכירת דירת ירושה

לאחר מות המוריש רשאים היורשים למכור דירת מגורים שנתקבלה בירושה מבלי "לשרוף" פטור המגיע לכל מוכר דירת מגורים אחת ל-4 שנים. החוק בא למנוע מריבות בין יורשים כאשר חלקם מעוניינים למכור את דירת הירושה ואחרים חוששים שידרשו לשלם מס שבח משום שמכרו או עומדים למכור דירת מגורים אחרת בפטור ממס שבח.

 

 

פטור ממיסוי מקרקעין מס שבח  על דירת ירושה יחידה

פטור מיוחד מתשלום מס שבח למוכר דירת מגורים שנתקבלה במסגרת ירושה

 

סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) , קובע:

המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:

המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

(ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

(ג) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

כדי ליהנות מפטור זה יש לעמוד במספר תנאים, כפי שמציב הסעיף:

ראשית, רק דירת מגורים מזכה שנתקבלה בירושה מתאימה לסעיף זה. דירה שנתקבלה במתנה בעוד ה"מוריש" בחיים אינה יכולה להתאים לסעיף זה.

שנית, חייבת להיות קרבה משפחתית בין המוכר (היורש) לבין המוריש, והיורש הוא בן זוג, ילד או נכד או בן זוג של אחד מאלו. אחים אינם זכאים לפטור על פי סעיף זה

שלישית, המוריש היה בעלים רק של דירת מגורים אחת לפני פטירתו.

רביעית, אם המוריש היה בחיים והיה מוכר בעצמו את דירתו, הוא היה בעצמו פטור ממס שבח בשל המכירה.

יורש המבקש לעשות שימוש בפטור על פי סעיף זה, טוב יעשה אם יתיעץ עם עורך דין אשר תחום התמחותו היא מיסוי מקרקעין ומס שבח, שכן בסעיף זה עולות מספר פרשנויות אפשריות העלולות לסכן את המוכר בחיוב במס שבח בלתי צפוי.

לדוגמה, האם בתנאי הרביעי הכוונה היא שהמוריש היה מוכר את דירתו ביום פטירתו או ביום בו מכרו היורשים את הדירה בפועל. לפרשנות סעיף זה חשיבות, משום שאם ביום פטירתו לא היה המוריש זכאי לפטור ממס שבח מן הטעם שמכר דירה אחרת בפטור לפני 3 שנים, הרי שהיורשים, אם ימתינו לחלוף שנה מיום פטירת המוריש (4 שנים מיום מכירת הדירה הנוספת על ידי המוריש), יוכלו לקיים את התנאי הרביעי.

קרא גם על ירושה בחיים ללא מיסוי באתר זה >

 

קרא על פטור ממס שבח אגב גירושין

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner