עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >>
מסחר בדירות מגורים כעסק

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מסחר בדירות מגורים כעסק

 

 

מסחר בדירות מגורים כעסק

עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי

לא פעם הגיע אל משרדנו לקוח שביקש לסחור בדירות מגורים באופן הבא: הלקוח ימכור את דירת מגורי משפחתו, וירכוש דירת מגורים אחרת באזור מתפתח, כך שבתוך תקופה של מספר שנים יוכל למכור את דירת המגורים שרכש ברווח נאה, הפטור ממס על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) , אם משום שימכור את הדירה בפטור ממס שבח בתוך 4 שנים ואם משום שלא יהיה בעלים של יותר מדירה אחת, בעת ובעונה אחת. מיד לאחר המכירה ירכוש דירה אחרת לצורך מגורי משפחתו באזור מתפתח וחוזר חלילה. ללא ספק הכנסה נאה נוספת למשפחה, וכולה פטורה ממס.

בהתעלם מן השאלה, כיצד ידע אם ההשקעה היא טובה, אבקש להתמקד בשאלה האמנם יש בכך הכנסה נוספת למשפחה הפטורה ממס. הסיכון הוא כי רשויות המס יסווגו את העסקה כפירותית החייבת במס על פי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה הקובע:

2. מקורות הכנסה

מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, ממקורות אלה:

(1) עסק ומשלח יד

 השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח-יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי;

בטרם תבוצע עסקה על ידי מוכר מסוג זה, יש לבחון היטב אם יש סיכוי סביר שפקיד המס יסווג את העסקה כ"עסק", או כ"עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי", ובמקרה זה יש לשקול שנית כיצד על המוכר לבצע את העסקה. הנקודות אותן יבדוק פקיד הס הן:

מידת המיומנות של מבצע העסקה ובקיאותו בהשבחת נכסים (קבלן, עורך דין, מתווך דירות וכיוב');

משך הזמן שמוחזק הנכס;

מקורות מימון העסקה (בנקאי, עצמי) והיקפה הכספי;

נחישות מבצע העסקה והתארגנותו להשביח את הנכס ומידת ההשקעה בכך;

ההבדל בין מחיר הקניה לבין מחיר המכירה;

טיב הנכס;

תדירות עסקאות קודמות;

נסיבות כלליות;

בפועל, גם לאחר שהמוכר קיבל פטור ממס שבח בגין העסקה עלול פקיד השומה לחזור ולפנות אליו ולדרוש כי ישלם מס על פי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה הנ"ל, ואולם הסבירות לכך אינה גבוהה במיוחד.

 

קרא על: רשימת פטורים ממס שבח

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner