עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
הגדרת "דירת מגורים" לצורכי מס רכישה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הגדרת "דירת מגורים"
לצורכי מס רכישה

הגדרת "דירת מגורים" לצורכי מס רכישה

 

 

הגדרת "דירת מגורים" לצורכי מס רכישה

סעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), מגדיר מהי "דירת מגורים" לצורכי מס רכישה:

"דירת מגורים"- דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה.

להבדיל מהגדרת דירת מגורים לצורכי מס שבח (מבחן אובייקטיבי) אימצה הפסיקה מבחן סובייקטיבי כמבחן עיקרי להגדרת "דירת מגורים" לצורכי מס רכישה. המבחן האובייקטיבי הנהוג לצורכי מס שבח הפך כאן למשני בלבד.

כלומר, אם רוכש הדירה מתכוון להפכה למשרד או קליניקה, יהיה עליו לשלם מס רכישה של עסקים (5%), ואילו אם הרוכש מתכנן להפוך דירה ששימשה בעבר כעסק לדירת מגוריו, הוא ידרש לשלם מס רכישה מופחת בהתאם למדרגות מס רכישה הנהוגות באותה שעה. כדי לזכות בתשלום מס רכישה מופחת החל על דירות מגורים (להבדיל מעסק, על הרוכש להצהיר במפורש כי כוונתו לעשות שימוש בדירה לצרכי מגורים.

במקרה בו הקונה מתכנן למשיך ולהשכיר את הדירה למי ששכר אותה עד כה, עליו לוודא כמיטב יכולתו שהשוכר עושה שימוש בדירה לצרכי מגורים ולא לצרכי עסק, שאם לא כן יחוייב במס רכישה גבוה של עסקים.

מס רכישה מתמקד בכוונת הקונה ולא במצב הדירה

הקונה אינו צריך להוכיח שהדירה מתאימה בשעת רכישתה למגורים. עליו להוכיח כי בכוונתו להפכה לדירת מגורים בתוך זמן סביר מן המועד שיקבל חזקה בה. המונח זמן סביר יפורש בהתאם לכל מקרה ספציפי. גם אם הדירה הרוסה לחלוטין וחסרים בה מתקנים הדרושים למגורים סבירים, יחושב מס הרכישה המדורג של דירות מגורים,ובתנאי שהרוכש יצביע הפוטנציאל ועל כוונתו להכשיר את הדירה למגורים.

להבדיל הגדרת דירת מגורים לצורכי מס שבחשם נדרש התנאי "שבנייתה הסתיימה" הרי שלצרכי מס רכישה תחשב כדירת מגורים גםדירה "על הנייר" שנרכשת מקבלן בניין אשר מתחייב בחוזה להשלים את בנייתה. יש להזהר, שכן אם הקבלן אינו מתחייב להשלים את בניית הדירהבאופן מפורש, היא לא תחשב כ"דירת מגורים", ושיעור מס הרכישה עליה יהיה כמו על עסק או מגרש (בסך 5% משווי רכישתה).

בכל מקרה, כדי שדירה תחשב דירת מגורים אשר יחול עליה מס הרכישה המדורג היא צריכה לשמש למגורים או להיות מיועדת  לשמש למגורים בתוך זמן סביר ממועד רכישתה.

מס רכישה של דירת נופש

מצד אחד דירת נופש כוללת את כל המתקנים הדרושים על מנת להגדירה כדירת מגורים, ואולם לעיתים היא מושכרת לתקופות קצרות, לתיירים, ומשמשת למעשה כדירת מלון.

הפסיקה של ביתי המשפט אינה אחידה אך רשות המיסים הוציאה הוראת ביצוע (15.92) הקובעת בין היתר כי על מנת שדירת נופש תסווג כדירת מגורים לצרכי מס רכישה, עליה לעמוד ב-2 תנאים:

דירת הנופש עוברת לבעלותו המלאה של הרוכש ולא על בסיס של חלוקת זמן -Time sharing. כלומר, זכותו של הרוכש אינה מוגבלת בזמן.

דמי הניהול אינם גבוהים מידי באופן שיאלץ את הרוכש להעמיד את הדירה להשכרה באמצעות מתפעל המלון.

מס רכישה של תושב זר

תושב חוץ הרוכש דירה יחידה בישראל אמור ליהנות ממדרגות מס רכישהמופחתות בדיוק כמו תושב ישראל.

 

ראה עוד על מס רכישה ומס שבח באתר זה

השווה הגדרת "דירת מגורים" לצורכי מס שבח

מדרגות מס רכישה

סימולטור מס רכישה

פטורים והקלות ממס רכישה

 

קרא מהו שווי הרכישה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner