עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >>
המרת סעיפי הפטור ממס שבח לאחר הגשת הדיווח לרשות מיסוי מקרקעין

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

המרת סעיף הפטור ממס שבח לאחר הדיווח

המרת סעיף הפטור ממס שבח לאחר הדיווח

המרת סעיף הפטור ממס שבח לאחר הדיווחגם לאחר הדיווח על העסקה יהיה המוכר רשאי לבקש ממנהל מיסוי מקרקעין להחליף את סעיף לפיו ביקש פטור ממס שבח במקור בסעיף פטור אחר נוח יותר.

 

 

המרת סעיפי הפטור ממס שבח לאחר הגשת הדיווח לרשות מיסוי מקרקעין

סעיף 49א(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) קובע כי על המבקש פטור ממס שבח להגיש בקשה פוזיטיבית לפטור. הסעיף קובע גם מהו המועד בו תוגש הבקשה לפטור:

49א. תנאים לפטור

(א) מוכר, המוכר את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה, שלגביה נתקיימו התנאים האמורים בפרק זה, יהיה זכאי, על פי בקשתו שתוגש במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף 73, לפטור ממס במכירתה.;

מוכר יהיה רשאי לשנות את דעתו במסגרת אותם 40 יום, ולחזור בו מבקשה לפטור או מבקשה לחייבו במס. לאחר אותה תקופה, כאמור לא יתאפשר למוכר עוד לחזור בו מהחלטתו.

לא כך לעניין בקשת מוכר להחליף את סעיף הפטור לפיו ביקש שלא להיות מחוייב במס. הנסיון מראה שרשות מיסוי מקרקעין נוטה להיעתר לשינוי סעיף הפטור במהלך התקופה הקרובה לאחר ביצוע עסקת המכר, במיוחד אם טרם חלפו 3 חודשים מיום שנשלחה אליו שומת מיסוי מקרקעין.

 

קרא על הפטורים ממס שבח

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner