עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >> פטור ממס שבח >>
פטור מתקופת צינון למקבל דירה במתנה -הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2009

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

פטור מצינון למקבל דירה מתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

מכירת זכויות בניה ליזם

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

החלפת דירה חדשה

מס שבח מקרקעין

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

פטור מתשלומי איזון בין דיירים

דיירים שמרחיבים דירתם לאחרים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

למכור את כל הזכויות בדירה

הגשת בקשה מפורשת לפטור

חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

מס שבח - טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פטור מתקופת צינון למקבל דירה במתנה -הוראת ביצוע

פטור מתקופת צינון למקבל דירה במתנה >> הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2009

פטור מתקופת צינון למקבל דירה במתנה - הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2009פטור מתקופת צינון למקבל דירה במתנה - הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2009

אי תחולת הוראות סעיף 49ו' -אין צורך בתקופת צינון של מקבל המתנה- כאשר דירת המגורים הנמכרת התקבלה במתנה ונותן המתנה ניצל בשלה פטור לפי הוראות פרק חמישי 1

 

 

פטור מתקופת צינון למקבל דירה במתנה - הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2009

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2009

כ"ד תמוז תשס"ט
16 יולי 2009
00728508

הנדון: אי תחולת הוראות סעיף 49ו' כאשר דירת המגורים הנמכרת התקבלה במתנה ונותן המתנה ניצל בשלה פטור לפי הוראות פרק חמישי 1

סעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) , התשכ"ג, 1963 (להלן: "החוק") קובע כי מוכר דירה שנתקבלה במתנה כפוף למגבלות של תקופות "צינון" שונות בטרם יהא רשאי למוכרה בפטור ממס לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק. תקופות הצינון משתנות בהתאם לזהות נותן המתנה, מצבו המשפחתי של מקבל המתנה ולשימוש שנעשה בדירה, והכל כמפורט בהוראות הסעיף. 

הו"ב זו מטרתה להנחות באופן אחיד את המשרדים כי במקרה בו דירת המגורים הועברה במתנה תוך ניצול פטור לפי פרק חמישי 1 בידי נותן המתנה לא יחולו הוראות סעיף 49ו' לחוק על מקבל המתנה. 

הו"ב זו מבטלת את סעיף 6(ג) להו"ב 33/88 – אשר קבעה, בטרם תיקון מס' 34 לחוק כי דירת מגורים שהועברה במתנה פטורה (לרבות לפי פרק חמישי 1) יחולו עליה הוראת הצינון הקבועות בסעיף 49ו'.

כפי שיובהר להלן עם תיקון מס' 34 לחוק נסתמה הפירצה של שכפול פטורים באמצעות העברה במתנה בפטור לפי פרק חמישי 1 ולפיכך בטלה בזאת הוראות סעיף 6(ג) להו"ב 33/88.

תקופת הצינון שנקבעה בסעיף 49ו' נועדה למנוע עקיפתן של המגבלות השונות הקבועות בחוק לעניין ניצול הפטור במכירת דירת מגורים בין היתר, כך שבאמצעות מתנות הפטורות ממס לקרוב,  יגדיל המוכר בעקיפין את מספר הפטורים להם הוא זכאי תוך ניצול קרוביו לענין ותוך ניצול הפטור בעסקאות מתנה.

במקרה בו בשל עסקת המתנה שולם המס ע"י נותן המתנה, ברור שאין כל רציונאל בתחולת סעיף 49ו' ולא לכך הוא נועד.

מששולם מלוא המס ע"י נותן המתנה או שנוצל על ידו בשל ההעברה פטור לפי פרק חמישי 1, אין כל צורך בהוראת סעיף 49ו' כהוראה אנטי תכנונית. מצד נותן המתנה – הוא לא עקף את מגבלות הפטור אצלו שכן או שהוא שילם את מלוא המס או שהוא ניצל פטור, שלאחר תיקון 34 לחוק בא במניין הפטורים לעניין סעיף 49ב(1) ואילו מצד מקבל המתנה – הוא ממילא יכול למכור את הדירה ללא חיוב במס (או בחיוב במס זניח) גם ללא ניצול הפטור לדירת המגורים, זאת מהטעם, שלאחר תשלום המס או ניצול פטור ע"י נותן המתנה – יש למקבל המתנה "יום ושווי רכישה" חדשים.

יוצא איפה, שהטלת מגבלות של "תקופת צינון" על מקבל המתנה במקרים אלו – היא חסרת נפקות, ומשום שאין חזקה על המחוקק שהוא משחית מילותיו לריק, אין לפרש את תחולת סעיף 49ו' ככזה שחל על אותם מקרים.

לאור האמור לעיל הרי שבאותם מקרים בהם נותן המתנה מנצל פטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק בשל עסקת המתנה לא יחולו הוראות סעיף 49ו' לחוק על מקבל המתנה.

במקרה בו מקבל המתנה מעוניין למכור את הדירה בחיוב, יקבעו "יום ושווי הרכישה" ליום קבלתה מתנה ולשוויה באותו יום בהתאם לשומת מס הרכישה בעסקת המתנה.

 

ראה עוד על נושא מקרקעין

ראה גם לעניין הפטור ממס שבח למי שנותן דירה במתנה

וגם הקלה במס רכישה לקרוב משפחה שמקבל את הדירה במתנה

ראה: פסק הדין עדי ביבי נ' מנהל מס שבח בו ניסתה המוכרת להסוות את העובדה שקיבלה את הדירה במתנה על מנת שתוכל למכור אותה לפני תום תקופת הצינון.

וראה מאמר על פטור ממס שבח במכירת מגרש שנתקבל במתנה לאחר שנבנה עליו בית

 

קרא עוד על דירה שנתקבלה במתנה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner