עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
חוזר חברת משלח יד זרה

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוזר חברת משלח יד זרה

חוזר מס הכנסה מס' 9/2003 חברת משלח יד זרה

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה מס' 9/2003 חברת משלח יד זרה

המשך

נספח א'

חברת משלח יד זרה - דוגמאות

דוגמא א'

להלן מבנה החזקות :

מידע נוסף :

א. כל היחידים הינם תושבי ישראל וכל החברות הן חברות מעטים.

ב. יחיד א' וחברה ד' המעסיקה את יחיד ד' כשכיר, עובדים עבור חברה ה'.

ג. חברה ה' עוסקת בייעוץ פיננסי, אין לה הכנסות נוספות.

השאלה :

האם חברה ה' היא חברת משלח יד זרה?

פתרון :

א. מדובר בחברת מעטים.

ב. %80 מוחזקים ע"י יחידים תושבי ישראל בעקיפין:

1. יחיד א' - מחזיק %40 בחברת משלח יד באמצעות חברה בה הוא מחזיק למעלה מ -%50, לפיכך נחשב כמחזיק ב -%40באמצעי שליטה, והינו גם בעל שליטה.

2. יחיד ב' - מחזיק %5 בחברת משלח יד באמצעות חברה בה הוא מחזיק למעלה מ - %50. יחיד ב' יחשב כמחזיק %5 באמצעישליטה אך מכיוון שהחזקתו בחברת משלח היד נמוכה מ -%10 לא יחשב בעל שליטה. יחיד ב' נחשב כבעל מניות לצורך קביעת שעור זכותם של בעלי המניות תושבי ישראל ולצורך חישוב ההכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל.

3. יחיד ג' - מחזיק בחברת משלח יד %20 באמצעות חברה בה הוא מחזיק מתחת ל - %50. לפיכך אינו נחשב כמחזיק באמצעי שליטה, לא יהיה בעל שליטה אך נחשב כבעל מניות לצורך קביעת שיעור זכותם של בעלי המניות תושבי ישראל ולצורך חישוב ההכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל.

4. יחיד ד' - מחזיק בחברת משלח יד %35 באמצעות חברה בה הוא מחזיק למעלה מ -%50 ולפיכך נחשב כמחזיקב - %35 באמצעי השליטה שהינו גם בעל שליטה.

לסיכום: החזקתם שליחידים א' ב' ו-ד' מביאה לקיום התנאי הנקוב בסעיף 5(5)(ה)(2) לפקודה. כלומר מעל %75 מאמצעי השליטה מוחזקים בעקיפין על ידי תושבי ישראל.

ג. בעלי השליטה המחזיקים ב-%50 או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה (יחיד א' ויחיד ד') עוסקים עבור החברה במשלח יד מיוחד במישרין (יחיד א') או באמצעות חברה שבה הם מחזיקים לפחות %50 (יחיד ד').

ד. מרבית הכנסתה ממשלח יד מיוחד.

לסיכום : חברה ה' עומדת בכל התנאים ולפיכך תמוסה כחברת משלח יד זרה.

דוגמא ב'

שרשרת חברות - החזקה וחישוב ההכנסה

להלן מבנה החזקות :

לצורך מבחן החברה כחברת משלח יד זרה לפי סעיף 5(5)(ה)(2) לפקודה הרי שהחברה מוחזקת בעקיפיןבשיעור העולה על %75 ולפיכך תחשב החברה ככזו. יש להתייחס לשיעור החזקה מעל %50 כהחזקה מלאה בעקיפין (%100).

%78=%100*%100*%33+%45

חישוב ההכנסה החייבת של חברת משלח יד זרה בגובה שעור זכותם של בעלי המניות תושבי ישראל:

יחיד א'    % 8.6  =  %33*%51*%51

יחיד ב'    %    45

סה"כ    %53.6

דוגמא ג'

חישוב ההכנסה לפי סעיף 5(5)(א) - "הכנסה של בעלי מניות תושבי ישראל"

 

להלן מבנה החזקות:

 

להלן פירוט הכנסות חברת משלח היד:

    אפשרות א'   אפשרות ב'
שירותים משפטיים שנותן תושב ישראל -   100,000 ₪   130,000 ₪
הכנסות משכ"ד -   10,000 ₪   10,000 ₪
הכנסות משירותים משפטיים שנותנים בעלי המניות הזרים -   50,000 ₪   20,000 ₪
חישוב האם מרבית ההכנסות הן ממשלח יד %50 < 150,000 ₪ %50 < 150,000 ₪
    160,000 ₪   160,000 ₪

הכנסה חייבת בישראל תהא על פי שתי האפשרויות : 120,000  =  %80 * 150,000

ניתן לראות כי חישוב המס יהא לפי אחוזיהזכויות ברווח ולא לפי זיהוי ספציפי של ההכנסות שהופקו ע"י בעלי המניות תושבי ישראל ובעלי המניות הזרים.

סעיפים 1-3  |  דוגמאות לסעיף 3  |  סעיפים 4-6  |  סעיף 7  |  סעיפים 8-11  |  סעיף 12  |  נספח דוגמאות

חזור אל:  >

צו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד)

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner